Margaret O´Connor

autor

Paliativní péče


První publikace v oblasti paliativní péče na českém trhu, která je psaná sestrami pro sestry. Kniha je určena sestrám všech oblastí ošetřovatelské péče, ale i studentům a pedagogům.Vzhledem k tomu, že velké procento pacientů umírá v nemocnici, netýká se paliativní péče pouze pacientů s onkologickým onemocněním, ale všech, kteří se ocitají v terminální fázi svého života. Kniha zkušených autorů z celého světa poskytuje sestrám teoretické, ale především praktické poznatky, které jim pomohou lépe se orientovat ve specifikách péče o nemocné v terminálním stadiu nemoci. Sestry a studenti budou po jejím přečtení lépe znát tělesné a psychické symptomy, které terminální onemocnění provázejí, budou lépe komunikovat s pacienty, jejich blízkými i ostatními zdravotnickými pracovníky, budou se lépe orientovat v problematice truchlení, stresu zdravotníků i rodinných příslušníků. Nové znalosti umožní sestrám lépe poznat potřeby umírajících pacientů a jejich rodin a plánovat ošetřovatelskou péči. Kromě péče o onkologického pacienta autoři zařadili také paliativní péči v pediatrii, urgentní medicíně a u pacientů s demencí a chronickým onemocněním.
Vypredané
12,52 € 13,18 €