Oldřich Ondrášek

autor

Signály a sústavy


Kniha je určená inžinierom, študentom a poslucháčom postgraduálneho štúdia elektrotechnických fakúlt so zameraním predovšetkým na elektroniku a telekomunikácie ako aj iné odbory. Poslúži aj v praxi ako príručka základných poznatkov z teórie determ inistických a stochastických signálov a ich spracovania lineárnymi spojitými a diskrétnymi sústavami.
Na sklade 1Ks
12,82 € 13,49 €