Miriam Ort

autor

Rýchly talent manažment


Revolučný prístup k manažmentu talentov prináša nová publikácia z edície Nadácie Tatra banky. Rýchly talent manažment, alebo „manažment talentov na jednu stránku“ je nová metóda hodnotenia a účinného využitia talentovaných pracovníkov. Ponúka jednoduchý a prehľadný spôsob, akým môže manažér ľudských zdrojov identifikovať a rozvíjať potenciál talentov, dôležitých pre napredovanie firmy. Kniha vychádza z rozsiahleho výskumu a osobných skúseností autorov Marca Effrona a Miriam Ort. V publikácii Rýchly talent manažment sa dozviete, ako: identifikovať talentovaných pracovníkov s vysokým potenciálom; zvýšiť počet „hotových“ nástupcov do kľúčových pozícií; skrátiť manažérom čas potrebný na realizáciu talentových procesov; podporiť zodpovednosť za rast talentov prostredníctvom firemnej kultúry, odmeňovania a iných nástrojov
Na sklade 2Ks
15,19 € 15,99 €