% Zľavy na hry %

George Orwell

autor

George Orwell
Jeho bestsellery sa dostali do učebníc. 1984 aj Zvieracia farma. Svoj pseudonym si zvolil podľa rieky. Vlastným menom sa volal Eric Arthur Blair, narodil sa 25. Júna 1903 v Indii a poznáme ho pod menom George Orwell.

Narodil sa v rodine koloniálneho úradníka, ktorý pracoval v štátnych službách pre Odbor s opiátmi. Jeho rodina patrila do typickej strednej vrstvy. Keď sa s ním a s jeho dvomi sestrami matka presťahovala do Oxfordshir v Anglicku, rodina sa rozpadla. Svoj pseudonym si zvolil podľa rieky Orwell, ktorá tam preteká.
Keď mal šesť rokov, rodičia ho poslali do malej anglickej školy v Henley, učitelia ho odporučili do St Cyprian's School, v Eastbourne kde získal štipendium. Neskôr vyštudoval prestížnu súkromnú strednú školu Eton.

Po škole slúžil v Indickej imperiálnej polícii v Barme od roku 1922 až do 1927. Práve službe sa vrátil späť do Anglicka a začal sa živiť ako novinár a esejista. Spočiatku žil ako tulák v najchudobnejších vrstvách Paríža a Londýna. Intenzívne politické a sociálne nepokoje, ktoré sužovali Európu, zmenili Orwella na vášnivého socialistu, odporcu fašizmu, zástancu rovnosti a na spisovateľa.
Už v 30. rokoch napísal niekoľko románov. A Clergyman's Daughter, Keep the Aspidistra Flying, Coming Up for Air, Road to Wigan Pier. V týchto knihách opisuje trápenie tých najspodnejších spoločenských vrstiev.
Po vypuknutí španielskej občianskej vojny sa do nej zapojil ako dobrovoľník, bojoval za republikánsku stranu v légiách POUM (Partido Obrero de Unificacion Marxista - sesterská protistalinistická strana nezávislej Labouristickej strany založenej v roku 1935, jej členom sa stal v roku 1938). Prežil nadšenie z fungujúceho španielskeho socialistického štátu, no čoskoro pocítil znechutenie z intríg a z fanatizmu jednotlivých zložiek ľavice. Stalinisti podporovaní Sovietskym zväzom porazili anarchistov a POUM a týmto zásahom ukončili revolúciu.
20. mája 1937 bol Orwell postrelený fašistickým ostreľovačom do krku, preto musel predčasne opustiť front. Keďže boli spolu s manželkou Eileen zatknutí za členstvo v „Trotskyit“, v júni 1937 Španielsko opustili. Neskôr boli prenasledovaní políciou, ktorá zatýkala všetkých členov POUM. O rok neskúr ochorel na tuberkulózu.
Počas vojny bol pevne presvedčený, že nastávajúci kapitalistický systém nemá šancu prežiť. Navrhol a obhajoval rozsiahle zoštátnenie majetku, obmedzenie výsad bohatých, obmedzenie maximálnych príjmov, slobodu kolóniám, avšak úplne odmietal stalinistický socializmus.

Orwell písal články do New English Weekly až do roku 1940. Počas 2. svetovej vojny sa stal členom domobrany a v roku 1941 začal pracovať pre BBC na programoch o Indii a Východnej Ázii. Po finančne príťažlivej ponuke prijal miesto v Tribune ako literárny spravodajca. Písal do pravidelnej rubriky „As I Please“.
V roku 1944 Orwell dokončil svoju antistalinistickú alegóriu Zvieracia farma, ktorá patrí k jeho najznámejším dielam. Dielo bolo publikované nasledujúci rok s veľkým úspechom. Po tejto knihe sa Orwell konečne ocitol finančne zabezpečený. Od roku 1945 sa stal vojnovým korešpondentom a neskôr pravidelne prispieval do Manchester Evening News. Bol blízkym priateľom vydavateľa a majiteľa Davida Astora, ktorého Orwellove myšlienky ho silno ovplyvňovali a tým menili smerovanie novín.

Po smrti manželky sa presťahoval na ostrov Jura a tu napísal jedno zo svojich najvýznamnejších diel 1984.
21. Januára 1950, zomrel v Londýne na tuberkulózu.

(foto: BNUJ)

viac

Farma zvířat - Animal Farm


Bilingvní, anglicko-české vydání světoznámého románu, který proslul jasnozřivou alegorií principů bolševické revoluce. Pozoruhodná bajka začíná vzpourou zvířat, která vyženou majitele farmy a začnou si vládnout sama. Zprvu ušlechtilé, idealistické myšlenky o rovnosti, svobodě a blahobytu záhy berou za své a jejich místo postupně zaujme propaganda, nesvoboda a totalitní diktatura. Farmu zvířat Orwell dopsal v roce 1944!
U dodávateľa
11,12 € 11,70 €

Farma zvířat


Pozoruhodná bajka začíná vzpourou zvířat, která vyženou majitele farmy a začnou si vládnout sama. Zprvu ušlechtilé, idealistické myšlenky o rovnosti, svobodě a blahobytu záhy berou za své a jejich místo postupně zaujme propaganda, nesvoboda a totalitní diktatura. Farmu zvířat Orwell dopsal v roce 1944!
U dodávateľa
8,44 € 8,88 €

Na dne v Paríži a Londýne


Orwellov knižný debut Na dne v Paríži a Londýne sa pohybuje na pomedzí sociálnej reportáže a memoárov. Autor v knihe na základe vlastných skúseností a zážitkov ukazuje odvrátenú stranu dvoch európskych metropol na konci dvadsiatych rokov minulého storočia. Privádza nás medzi ľudí na úplnom okraji spoločnosti - zbedačených pracovníkov vychýrených parížskych hotelov a reštaurácií a anglických tulákov, ktorých systém nezmyselne núti celý deň prekonávať veľké vzdialenosti medzi jednotlivými útulkami.Chudobných a chudobu si nijako neidealizuje, ale čitateľovi predstavuje jej rozmanité podoby - hlad, špinu, zápach, odovzdanosť, prospechárstvo, ale aj hrdosť, vzdor a vzopretie sa osudu. Trvalo niekoľko rokov, kým George Orwell našiel pre túto knihu vydavateľa, dnes už patrí medzi klasické diela hovoriace o nezamestnanosti, chudobe a ľudskej schopnosti prežívať a vynájsť sa aj v tých najhorších podmienkach.
Na sklade > 5Ks
12,30 € 12,95 €

dostupné aj ako:

1984


'It was a bright cold day in April, and the clocks were striking thirteen.'The year is 1984 and war and revolution have left the world unrecognisable. Great Britain, now known as Airstrip One, is ruled by the Party, led by Big Brother. Mass surveillance is everything and The Thought Police are employed to ensure that no individual thinking is allowed.Winston Smith works at The Ministry of Truth, carefully rewriting history, but he dreams of freedom and of rebellion. It is here that he meets and falls in love with Julia. They start a secret, forbidden affair - but nothing can be kept secret, and they are forced to face consequences more terrifying than either of them could have ever imagined.
Na sklade 1Ks
3,75 € 3,95 €

Animal Farm


All animals are equal, but some animals are more equal than others.George Orwell's fable of revolutionary farm animals - the steadfast horses Boxer and Clover, the opportunistic pigs Snowball and Napoleon, and the deafening choir of sheep - who overthrow their elitist human master only to find themselves subject to a new authority, is one of the most famous warnings ever written.Rejected by such eminent publishing figures as Victor Gollancz, Jonathan Cape and T.S. Eliot due to its daringly open criticism of Stalin, Animal Farm was published to great acclaim by Martin Secker and Warburg on 17 August 1945.One reviewer wrote 'In a hundred years' time perhaps Animal Farm ... may simply be a fairy story: today it is a fairy story with a good deal of point.'Seventy-five years since its first publication, Orwell's immortal satire remains an unparalleled masterpiece and more relevant than ever.
Na sklade 1Ks
3,75 € 3,95 €

Down and Out in Paris and London


'You can live on a shilling a day in Paris if you know how. But it is a complicated business'As a struggling writer in his twenties, Orwell lived as a down-and-out among the poorest members of society. In this, his early memoir, Orwell recalls with vivid clarity his time working as a penniless dishwasher in Paris, pawning clothes to buy a day's worth of bread and wine, sleeping in bug-infested bunks, trading survival skills and cigarette butts with fellow tramps, and trudging between London's workhouse spikes for a few hours' sleep and tea.With all of the sensitivity and compassion that Orwell is known and loved for, he exposed the hardships of poverty and gave readers an unprecedented look at life lived on the fringes of society.
Na sklade 2Ks
3,75 € 3,95 €

Zvířecí statek


VÝSTAVNÍ VEPŘ STAROSTA, chlouba statku pana Jonáše, nabídne na sklonku požehnaného života vykořisťovaným zvířatům lákavé řešení. Stačí odhodit okovy a vyhnat prapůvodce všeho útlaku: člověka, jenž si až doteď přivlastňoval plody jejich dřiny. Povstání na zaostalé usedlosti na sebe nenechá dlouho čekat. Protože však každá společnost – tedy i zvířecí samospráva – potřebuje řád, ujmou se vůdčí role Starostovi prasečí soudruzi. Odhodlání, pravidla, sny i nerozborná jednota revolucionářů se ale začnou drolit ve chvíli, kdy Zvířecí statek vedle lidských škůdců napadne zákeřný vnitřní nepřítel. Zakrátko tu zavládnou demagogie, hlad, hrůza a násilí…Nový český překlad alegorie o krachu idejí bolševické revoluce míří ke generacím, které už byly osvobozeny od komunistického blouznění o „světlých zítřcích“. Největší kritik totalitních režimů 20. století, inspirovaný zvěrstvy Stalinova Velkého teroru, varoval Evropu před tím, že k pohádkám o rovnostářství není radno vzhlížet. Zanícení reformátoři, jichž se po válce – Orwellova kniha vyšla v roce 1945 – rojily všude zástupy, totiž zapomínají na naše tisícileté rozpory i přirozené sklony ke špatnostem. A tak je původní útlak vystřídán dalším a vrchnost se v tom znovu s potěšením rochní. Příklady vidíme kolem sebe.Tento zcela nový český překlad nejslavnější satirické antiutopie opatřil sugestivními barevnými obrazy Boris Jirků.
Na sklade 2Ks
12,86 € 13,54 €

1984 / Náš soudruh Winston Smith


Román 1984 George Orwella (19031950) předkládá obraz totalitní společnosti, v níž je jedinec jen dočasnou položku na seznamu, který lze kdykoliv změnit, přepsat či úplně vymazat. Na jedinci nezáleží, důležitá je MOC. Moc odosobnělá, respektive zosobněná imaginárním Velkým bratrem. Kniha bývá charakterizována jako dílo odhalující princip fungování totalitních režimů, čímž se donedávna mínily především režimy fašistické a komunistické. Jako varovný popis možného vývoje západních společností byl zmiňován spíše román Aldouse Huxleyho Konec civilizace. Bohužel, jak naznačuje současný vývoj, Orwellova a Huxleyho vize se podivně proplétají. I dnes si nikdo nemůže být jist, kým, proč a jak bude odposloucháván, analyzován, zneužit, zmanipulován, převychováván či prozatím jen společensky vypařen. Není náhodou, že Orwellovu knihu, napsanou v roce 1948, zařadil časopis Time mezi sto nejvlivnějších knih vydaných od roku 1923.Kniha vychází v novém překladu Luboše Snížka, s již klasickým doslovem - rozsáhlou esejí Milana Šimečky Náš soudruh Winston Smith.
U dodávateľa
17,77 € 18,71 €

1984


Na počátku roku 2021 vyšlo ve Francii pět komiksových adaptací slavné dystopie George Orwella 1984. Uplynulo 70 let od autorovy smrti, práva jsou volná a nic nebrání převodu jeho nejslavnějšího díla do světa komiksových bublin. Vybrali jsme pro vás nejpovedenější z francouzských adaptací. Kreslíř Xavier Coste se při své práci nechal inspirovat nejen Orwellem, ale také brutalistickou architekturou, což dodává celému projektu přesně ten správný rozměr majestátní obludnosti, jenž dokonale podtrhuje myšlenky tohoto nesmrtelného románu. Je to tu znovu. Hlavní hrdina Winston Smith se potácí ve všeobecné mizérii nastolené vládou všemocné Strany a zmůže se na jedinou formu odporu: vede si tajný podvratný deníkKreslíř Xavier Coste se při své práci nechal inspirovat nejen Orwellem, ale také brutalistickou architekturou, což dodává celému projektu přesně ten správný rozměr majestátní obludnosti, jenž dokonale podtrhuje myšlenky tohoto nesmrtelného románu.
U dodávateľa
31,17 € 32,81 €

A Nagy Testvér figyel


A baloldali gondolkodás jórészt olyan emberek játszadozása a tűzzel, akik még sem tudják, hogy a tűz forró. A háború egyik legborzasztóbb kísérőjelensége, hogy a hadipropaganda, az üvöltés, a hazugságtömeg és a gyűlölködés mind-mind olyan emberektől származik, akik nem harcolnak. A pénzimádat a vallás rangjára emelkedett. Sőt, talán ez maradt az egyetlen, igazi vallás – amit az ember átélhet. Ha betartod a kis szabályokat, megszegheted a nagyokat. Minden állat egyenlő, de néhány állat egyenlőbb másoknál.
U dodávateľa
7,66 € 8,06 €