Ludmila Ourodová-Hronková

autor

Světecké obrazové cykly na jihu Čech


Pro člověka předmoderní doby bylo osobní citové znovuprožívání života světců jedním ze základních způsobů duchovního života a sebevzdělání. V křížových chodbách klášterů a v ambitech poutních míst se pro tyto účely v 17. a 18. století využívalo nejednou velmi rozsáhlých "vyprávěcích" cyklů olejomaleb. Kniha L. Ourodové-Hronkové obsahuje 399 barevných fotografií a shromažďuje informace o deseti barokních obrazových cyklech dochovaných do dnešních dnů na území Jihočeského kraje, a to v klášterech (Český Krumlov, Nové Hrady, Třeboň, Vyšší Brod, Štěkeň) i na poutních místech (Římov, Kájov, Klokoty). Jejich výtvarná úroveň je různorodá, od umění téměř lidového (kájovský cyklus) či výtvarných projevů poučených laických bratrů (např. zlatokorunský cyklus dnes ve Vyšším Brodě), až po vrcholná díla dané doby (vídeňští Michael a Jan Grabenbergerové pro novohradské servity či Ignác Viktorin Raab pro Klementinum, dnes ve Štěkni). Kniha si též všímá možností preventivní péče a restaurování tohoto typu památek. Knihu vydalo českobudějovické pracoviště NPÚ.
Vypredané
37,91 € 39,90 €

The Schwarzenbergs: Primogeniture 1790-1950


Richly illustrated booklet introduces readers to the history of five generations of Schwarzenberg primogeniture. It is clearly structured according to the ruling couples, brings their portraits and describes not only their public activities, but also their private life.
Vypredané
1,92 € 2,02 €

The Schwarzenbergs 1615-1789


Richly illustrated booklet introduces readers to the history of the first five generations of the Schwarzenberg family in Bohemia. It is clearly structured according to the ruling couples, brings their portraits and describes not only their public activities, but also their private life.
Vypredané
1,92 € 2,02 €

Schwarzenbergové 1615-1789


Obrazově bohatě vybavená brožura seznamuje čtenáře populární formou s prvními pěti generacemi Schwarzenbergů v Čechách. Je přehledně členěna dle jednotlivých vladařských párů, přináší jejich portréty a vystihuje nejen hlavní směry jejich veřejných aktivit, ale i peripetie jejich soukromého života.
U dodávateľa
1,92 € 2,02 €

Kachlová kamna v jižních Čechách


Uzavřená otopná zařízení se stala tradičním způsobem vytápění a zdrojem rovnoměrného sálavého tepla nejen v aristokratických sídlech, ale i ve městech a na vesnicích. Postupně se proměňovala v objekty uměleckého ztvárnění a reprezentace. Jejich architektura i výtvarné řešení podléhaly dobové estetice. V Jihočeském kraji se na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu dochovalo přibližně dvě stě padesát stojících kamen a několik desítek rozebraných celků uložených v depozitářích. Většina z nich nebyla nikdy publikována. Kniha je výsledkem čtyřleté spolupráce historiků umění, archeologa, kamnářů, restaurátorů kamen a archiváře. Je rozdělena do čtyř částí. První blok představuje pokus o poznání historických kachlových kamen v jižních Čechách prostřednictvím archeologických nálezů, archivních dokladů i dochovaných kamen v prostorách jihočeských hradů a zámků ve správě NPÚ. V druhé části se autoři pokouší o shrnutí základních poznatků o technologii výroby, výtvarném i technickém řešení, slohovém ztvárnění a stavbě kachlových kamen v historii i v současnosti. Kniha přináší ukázky materiálových průzkumů kachlové produkce, ale i poznatky o metodách restaurování kachlových kamen. Technologická část je doplněna o dvě případové studie, které představují stavbu historicky poučených kachlových kamen. Katalog zahrnuje reprezentativní výběr 75 historických kachlových kamen v interiérech jihočeských hradů a zámků.
Vypredané
47,46 € 49,96 €