! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Douglas Palmer

autor

Evolúció


Bámulatosan nagy munka eredménye ez a könyv. A teljes ősmaradvány anyagra támaszkodva, lenyűgöző körképben mutatja be a földi élet négymilliárd éves történetét. Kollektív történetünket ilyen lényegre törően, ilyen meggyőzően, ilyen összefüggően és ilyen szemet gyönyörködtetően még soha senki más nem tárta elénk. Ez a nagyszabású munka Charles Darwin korszakalkotó könyve, A fajok eredete megjelenésének 150. és Darwin születésének 200. évfordulója alkalmából kerül az olvasók elé. Összeállításában részt vett a londoni Natural History Museum (Természetrajzi Múzeum), a nemzetközi evolúciós és őslénytani kutatások egyik legtekintélyesebb intézménye is. A páratlan tabló minden jelenetéhez korszerű, tudományosan megalapozott, fajnevekben és egyéb tudnivalókban gazdag szöveges összefoglalás csatlakozik. Megtalálhatók a kötetben az evolúciós folyamatok megértéséhez szükséges legfontosabb háttér-információk, s a hatalmas ismeretanyag áttekintését a tudomány mai állásának megfelelő törzsfa, a főbb rendszertani csoportok és őslénytani lelőhelyek betűrendes bemutatása is segíti.
Na sklade 1Ks
36,77 € 38,71 €

Lacná kniha Pôvod človeka (-70%)


V knihe Pôvod človeka Dr. Douglas Palmer zaradil pátranie po našom pôvode do kontextu 21. storočia. Pomocou dokladov pochádzajúcich z rozličných prameňov, ako sú napríklad skamenené pozostatky a DNA našich vyhynutých predchodcov, predkladá komplexný pohľad na súčasný stav poznania o našom pôvode a rozšírení po celej zemeguli. Venuje sa vplyvu podnebia a zmenám životného prostredia na našich predkov, vývoju nástrojov a umenia, ako aj času, spôsobu a dôvodom, prečo sa naši predkovia vydali za hranice Afriky. Fascinujúci text bohato dopĺňajú detailné, špeciálne zhotovené mapky, ilustrácie a fotografie.
Na sklade 1Ks
5,99 € 19,95 €

dostupné aj ako:

Původ člověka


Jak se vyvinul Homo sapiens, čím se lidé liší od svých lidoopích předchůdců nebo jak se lidské populace rozšířily do celého světa, takové otázky si klademe v různých formách už od doby, kdy jsme se stali člověkem myslícím, to je přibližně 200 000 let. Dr. Palmer pohlíží ve svém Původu člověka na toto zkoumání lidské prehistorie z perspektivy 21. století. Shrnuje informace vytěžené z fosilních nálezů, vzorků DNA vyhynulých lidí i dalších zdrojů a vytváří z nich obsáhlý přehled současného stavu poznání o postupném vývoji a šíření člověka do různých částí světa. - Nejnovější archeologické objevy a aktuální genetické poznatky se spojují s jedinečným využitím map, z nichž čtenář získává jasnější představu o dějinách lidské evoluce. - Poutavý text bohatě doplňují na zakázku vytvořené podrobné mapy, ilustrace a fotografie. - Mezi náměty patří i vliv proměn klimatu a prostředí na naše předchůdce, vývoj užívání nástrojů a umění nebo to, kdy, jak a proč se dávní lidé rozšířili za hranice Afriky.
Vypredané
24,47 € 25,76 €

Pôvod človeka


V knihe Pôvod človeka Dr. Douglas Palmer zaradil pátranie po našom pôvode do kontextu 21. storočia. Pomocou dokladov pochádzajúcich z rozličných prameňov, ako sú napríklad skamenené pozostatky a DNA našich vyhynutých predchodcov, predkladá komplexný pohľad na súčasný stav poznania o našom pôvode a rozšírení po celej zemeguli. Venuje sa vplyvu podnebia a zmenám životného prostredia na našich predkov, vývoju nástrojov a umenia, ako aj času, spôsobu a dôvodom, prečo sa naši predkovia vydali za hranice Afriky. Fascinujúci text bohato dopĺňajú detailné, špeciálne zhotovené mapky, ilustrácie a fotografie.
Vypredané
18,95 € 19,95 €

dostupné aj ako:

Earth in 100 Groundbreaking Discoveries


Uncovered here are the 100 groundbreaking discoveries that reveal why Earth is the one lucky blue planet in our Solar System that can support life and how this has come about in its myriad forms. The Material World: clay and quartz, feldspar and diamond, satellite image of deltaic muds, sandy desert, feldspar crystals, diamond, crystal, the water cycle, seawater, clouds, glacier ice, volcanic gas propelling pyroclastic flow. Earth's Engine: computer model of flow in the core and the magnetic field, major fault zone e.g. San Andreas or East African Rift; folded rocks in mountains e.g. one of the alpine 'nappes' or Zagros mountain folds and erupting volcano. Earth's Changing Face: Earth's oldest rocks (Greenland or Pilbara, Australia), stromatolites from Western Australia - early marine rocks, banded iron formation rocks (Australia), snowball Earth glacial deposits in Namibia, Carboniferous coal deposits with seat earths in which the plants grew. Living Earth: hydrothermal vent communities, hot-spring life forms, simple plants e.g. lichens and mosses and complex ones such as modern flowering plants, domesticated plants and animals. Past Life: 3.2 billion year old acritarch spores from South Africa, fossil red algae (Bangiomorpha) and first evidence for sexual reproduction, Cooksonia (first true land plant). Life Evolves: the Ediacaran explosion in late Precambrian times, the Cenozoic explosion of mammals, insects and flowering plants, the human family bursts upon the scene, trilobites slowly evolve, the end of the Palaeozoic world 251 million years ago, the end of the Mesozoic world 65 million years ago. Earth's Future: computer simulations of future plate positions, what the world will look like with changing sealevel, artists impressions of future evolutionary adaptations.
Vypredané
18,53 € 19,50 €

Lacná kniha Pôvod človeka (-90%)


V knihe Pôvod človeka Dr. Douglas Palmer zaradil pátranie po našom pôvode do kontextu 21. storočia. Pomocou dokladov pochádzajúcich z rozličných prameňov, ako sú napríklad skamenené pozostatky a DNA našich vyhynutých predchodcov, predkladá komplexný pohľad na súčasný stav poznania o našom pôvode a rozšírení po celej zemeguli. Venuje sa vplyvu podnebia a zmenám životného prostredia na našich predkov, vývoju nástrojov a umenia, ako aj času, spôsobu a dôvodom, prečo sa naši predkovia vydali za hranice Afriky. Fascinujúci text bohato dopĺňajú detailné, špeciálne zhotovené mapky, ilustrácie a fotografie.
Vypredané
2,00 € 19,95 €

dostupné aj ako: