Oľga Pavúková

autor

Pamätnica Roka Ľudovíta Štúra 2005 - 2006


Reprezentačná publikácia podáva súbor objavných štúdií o medzníkoch i "bielych miestach" Štúrovho života a diela. Jednotlivé kapitoly sú - okrem živých reportáží - doplnené hodnotnými príspevkami erudovaných literárnych historikov, múzejníkov i jazykovedcov, nechýbajú ani úryvky zo Štúrovej tvorby či citáty o Štúrovi a celom predmetnom významnom období moderných slovenských dejín. Dielo je vynikajúcou pomôckou pre študentov i pedagógov, bádateľov i širšiu intelektuálnu verejnosť.
Vypredané
8,14 € 8,57 €