Jana Pečarková

autor

Logopédia včas - otázky a odpovede


„Rodič, ktorý vie nielen to, ČO má doma trénovať, ale porozumie aj tomu, AKO a PREČO, sa odrazu stáva efektívnym spoluterapeutom a najlepším odborníkom na svoje dieťa.“ Mgr. Jana Pečarková (autorka knihy Logopédia včas – otázky a odpovede) Stále viac ľudí bez ohľadu na vek či profesiu nadobúda dojem, že „dnešné deti horšie rozprávajú“. Na webových stránkach pre rodičov sa rozširuje trend písať o logopédii. Články od neodborníkov sú však neraz skreslené či málo výpovedné. Tlak okolia pôsobí na rodičov, ktorí tápu v množstve informácií. So zámerom pomôcť predovšetkým rodičom brožúra prináša odpovede na najčastejšie otázky rodičov o vývine detskej reči, jeho podpore, ťažkostiach a o starostlivosti u logopéda. Z úst autorky boli zodpovedané už mnohokrát – v ambulantnej praxi, v poradni, na ihrisku, na neformálnych fórach. Pre pedagógov, vychovávateľov, pediatrov, logopédov... má brožúra ambíciu stať sa návodom, zdrojom informácií a inšpirácií k tomu, aby mohli na otázky rodiča odpovedať adekvátne, citlivo a pohotovo. Získajte odpovede na najčastejšie otázky o vývine detskej reči, jeho podpore, ťažkostiach a o starostlivosti u logopéda • Prináša odpovede na 125 otázok, ktoré vás trápia, alebo ktoré ešte len prídu. • Odpovedá na konkrétne už diagnostikované problémy, ale dáva návody aj tým rodičom, ktorí ešte len návštevu logopéda zvažujú. • Pomôže lepšie pochopiť, ako sa rozvíja detská reč, ako ju môžu podporiť rodičia, čo všetko ju ovplyvňuje a ako to vyzerá, keď niečo nie je v poriadku. • Poskytuje rodičom tipy, ako pomôcť dieťaťu s ťažkosťami. • Nájdete tu checklisty, podľa ktorých rýchlo a jednoducho skontrolujete, či dieťa v troch a v piatich rokoch potrebuje logopedickú starostlivosť. • Ako BONUS obsahuje oromotorické kartičky na cvičenie správnej výslovnosti. Podľa jednoduchých inštrukcií vďaka nim zábavnou hrou rozcvičujete detské ústa a jazýček a posúvate detskú výslovnosť tým správnym smerom. Zámerom autorky bolo odborne, ale zároveň zrozumiteľnou formou poskytnúť informácie o najčastejších poruchách reči, s ktorými sa v detskej populácii stretávame, ich príčinách, možnostiach podpory vývinu reči, ako aj o tom, kedy sa obrátiť na logopéda a ako logopéd s dieťaťom pracuje. Využiť ju môžu nielen rodičia a pedagógovia, ktorým je text primárne určený, ale aj detskí lekári. Rodičia v texte nájdu odpovede na otázky, ktoré ich často ohľadom vývinu ich detí trápia, pedagogickí a odborní zamestnanci či lekári získajú nástroj, ktorý im pomôže v praxi orientačne zhodnotiť stav detí, s ktorými pracujú a usmerniť ich rodičov v ďalšej ceste rozvoja ich dieťaťa. ODBORNÁ GARANCIA Autorka: Mgr. Jana Pečarková, školská logopedička v centre špeciálno-pedagogického poradenstva Recenzentka: Mgr. Silvia Mináriková, klinická logopedička v logopedickej ambulancii
Na sklade 2Ks
18,70 € 22,00 €