Magda Pečená

autor

Bankovnictví v teorii a praxi / Banking in Theory and Practice


Spolu s nastupujícími trendy v oblastech IT, digitalizace a cloud bankingu prochází globální bankovnictví v posledních letech dynamickým vývojem. Předkládaná publikace se snaží zájemce uvést do široké problematiky bankovnictví v teoretické i praktické rovině, a to s důrazem na Českou republiku a Evropskou unii. Jedná se o unikátní bilingvní česko-anglické dílo vycházející z několikaletého výzkumu autorů v oblasti finančních trhů a risk managementu. Publikace je psána srozumitelným jazykem, a tudíž je vhodná jak pro odbornou, tak i pro širší veřejnost. The global banking industry has developed rapidly to accommodate changes in IT, digitalization and cloud banking. This book reviews both theoretical banking principles and practical applications with a focus on the Czech Republic and the European Union. It is a unique, bilingual Czech-English book that reflects the long-term research interests of its authors in the field of financial markets and risk management. The simple language of the book renders it accessible for both experts and the public.
Vypredané
21,89 € 23,04 €