! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Krisztián Péter

autor

Gazdasági válságok, társadalmi feszültségek, modern válaszkísérletek Európában a két világháború között


A két világháború közötti Európa komoly gazdasági, politikai és társadalmi válságokkal nézett szembe. A nyugati típusú laissez faire kapitalizmus és a vele kéz a kézben járó liberalizmus megkérdőjelezhetetlennek tűnő egyeduralma komoly csorbát szenvedett. A kialakult krízishelyzet nyomán a tudományos érdeklődés középpontjába egyre inkább az egymással szorosan összefüggő társadalmi, gazdasági és államszervezési kérdések kerültek. Jelen kötet a válság meghaladására kidolgozott különféle elméletek interdiszciplináris vizsgálatára tesz kísérletet. Középpontjában nemcsak a liberalizmus megújítása, nemcsak az etatista államkapitalizmus kísérlete, de egyben a sokszor és sokáig félremagyarázott hivatásrendi gazdasági-társadalmi berendezkedés elmélete és gyakorlati megvalósítása áll. Ennek során a munka megkülönbözteti egymástól a szolidarizmus - egyházi társadalmi tanításból kinövő - eredeti hivatásrendi koncepcióját, a hittől megfosztott autoriter újrendiséget és a mindezektől eltérő korporatív államberendezkedést. A kötet így mind az egyház társadalmi tanításának fejlődését, mind Nyugat-Európa legjelentősebb ideológusait, mind a korszak meghatározó magyar gondolkodóit bemutatja és végkicsengésében rámutat a két világháború közötti diskurzus máig élő hagyományaira. Dr. Zachar Péter Krisztián, történész, főiskolai tanár, a Kodolányi János Főiskola Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Tanszékének vezetője. Fő kutatási területe a 19. és 20. század politikatörténete Európában, különös tekintettel az érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezetek létrejöttére és fejlődésére, a kamarai mozgalmak szerepére, a társadalmi érdekkiegyenlítés és a szociális partnerség történelmi hagyományaira.
U dodávateľa
7,93 € 8,35 €

Transition, Participation and Self-Governance


What are economic chambers and chambers of liberal professions? What specific fields and professions do they cover in Hungary? Where did they come from, how have they developed and how have they changed over the last two hundred years? The volume seeks answers to these and many other questions.The aim of the book is to give a comprehensive picture of the past, the development, the present structure, the activities and the current problems of the Hungarian chamber system. It also tries to present the systemic changes taking place in chambers and the reasons behind them as a central idea. This volume proves that the changes throughout the history of the Hungarian chambers have mostly been driven not by stakeholders and internal motivations but rather by external pressures. In doing so, the book also provides an insight into changes in the political systems of each historical period in Hungary in the last 150 years.
Na stiahnutie
4,79 €