William Petersen

autor

Prekvapujúce manželstvá


Aké manželstvá mali známi kresťania? Boli to výnimoční ľudia, ale boli aj ich manželstvá výnimočné? William J. Petersen v niektorých príbehoch tejto knihy poukazuje na to, že manželstvá výnimočných kresťanov nie sú vždy príkladom kresťanskej lásky. Akí manželia boli Martin Luther, Ján Kalvín, Johann Sebastian Bach, John Bunyan a iní? A čo misionári ako John Livingstone či William Carey? Prečítajte si príbehy o šťastných, ale aj menej šťastných manželstvách známych osobností cirkevných dejín a súčasnosti. „... Je dobré a potrebné vidieť v nich (manželoch) smrteľníkov s nedostatkami a slabinami, aké má každý z nás. Je dobré vidieť Francisa Schaeffera, ako rozbíja kvetináč s brečtanom a Polly Newtonovú, ako si hryzie nechty, keď jej manžel večer mešká z práce. Rovnako je dobré dozvedieť sa, že sa Ruth Grahamová sťažuje, že si ju jej manžel, ako sa zdá, dostatočne neváži, alebo že Katie Lutherová zloží dvere na manželovej pracovne, aby sa dostala dnu, keď sa v nej on zamkne. Ma
Vypredané
5,70 € 6,00 €