% Zľavy na hry %

Steven Pinker

autor

Az erőszak alkonya - Hogyan szelídült meg az emberiség?


"...valószínűleg most éljük az emberiség történetének legbékésebb napjait." Ember embernek farkasa, a világ napról napra rosszabb hely, sorozatosak a bűncselekmények, háborúk zajlanak, szinte folyamatos a terrorizmus - ez a hírolvasó mindennapi tapasztalata. Steven Pinker a korábbi műveiben kifejtett eredményeire alapozva az erőszak és az erőszakmentesség pszichológiáját járja körül, és arra az eredményre jut, hogy az évszázadok során az erőszak - az általános közhangulat ellenére - valójában csökkenő tendenciát mutat. Ahogy lassanként megértjük az erőszak visszaszorulását, más színben tűnik fel előttünk a világ: a múlt már kevésbé látszik ártatlannak, és a jelen kevésbé sötétnek. Pinker a felvilágosodás védelmére kel, miközben sorra dönti le az erőszak természetével kapcsolatos mítoszokat. A 2011-ben megjelent könyv azóta is óriási hatással van az olvasókra. Megdöbbentően jó könyv. - NICHOLAS D. KRISTOF, THE NEW YORK TIMES Ha megértjük ezt a korokon átívelő jelenséget, folytathatjuk a békéhez vezető utat. - MARK ZUCKERBERG Az egyik legfontosabb könyv, amit valaha olvastam. - BILL GATES A felvilágosodás legnagyobb gondolkodóinak műveihez mérhető alkotás. (...) Az angyalok nyelvén szól hozzánk. - THE ECONOMIST
U dodávateľa
27,27 € 28,71 €

The Blank Slate


Recently many people have assumed that we are blank slates shaped by our environment. But this denies the heart of our being: human nature. Violence is not just a product of society; male and female minds are different; the genes we give our children shape them more than our parenting practices. To acknowledge our innate abilities, Pinker shows, is not to condone inequality, but to understand the very foundations of humanity.
Na sklade 3Ks
13,25 € 13,95 €

Buď svetlo


Naozaj sa svet ženie do záhuby? Je myšlienka pokroku dávno prekonaná? V tejto výborne napísanej správe o stave ľudstva v treťom miléniu nás kognitívny psychológ a známy intelektuál Steven Pinker nabáda, aby sme ani na okamih nepodľahli hrôzostrašným novinovým titulkom a proroctvám o konci sveta, ktoré odkrývajú naše najhoršie stránky a brnkajú na naše nižšie pudy. Namiesto toho sa pozrime na fakty. Pinker nám predkladá sedemdesiatpäť dych berúcich grafov a na ich základe dokazuje, že dĺžka života, zdravie, prosperita, bezpečnosť, mier, vzdelanie a pocit šťastia sú na vzostupe nielen v západnej Európe, ale v celosvetovom meradle. Tento pokrok nie je výsledkom pôsobenia záhadných vesmírnych síl. Je darom osvietenstva, čiže presvedčenia, že vedomosti dokážu zabezpečiť rozkvet ľudstva. Ani zďaleka pritom nejde o naivné rojčenie. Na vlastné oči vidíme, že plody osvietenstva fungujú aj dnes. Treba ich však brániť, a to oveľa úpornejšie než kedykoľvek predtým. Osvietenstvo pláva proti prúdu ľudskej povahy, ktorá má sklon vytvárať kmeňové spoločenstvá, autoritatívne režimy, vedie k démonizovaniu a k viere v čary. Demagógovia všetkých krajín sa snažia naplno využiť práve ľudskú povahu. Proti osvietenstvu vedú zákopovú vojnu aj mnohí intelektuáli, politici či veriaci, ktorí tvrdia, že západnej civilizácii hrozí bezprostredný zánik. Výsledkom je zhubný fatalizmus a úsilie zničiť neoceniteľné inštitúcie liberálnej demokracie a globálnej spolupráce. Pinker si všíma predovšetkým zdroje súčasného cynizmu a zastrašovania. Sú všetci ľudia od prírody iracionálni? Potrebujeme náboženstvo, aby sme vysvetlili morálku? Zostali sme po období modernizmu osamotení a podliehame samovražedným myšlienkam? Naozaj žijeme v "post-pravdivej" dobe? V "ére teroru"? A všetko sa skončí apokalyptickou jadrovou vojnou, nedostatkom a vyčerpaním zdrojov, nezvratnou zmenou klímy a nadvládou umelej inteligencie? Intelektuálne podkutá a elegantne napísaná kniha Buď svetlo je obhajobou rozumu, vedy a humanizmu. Ideálov, ktoré musíme brániť, aby sme mohli zabezpečiť pokrok, napredovať a vyvíjať sa k dokonalejšiemu stavu spoločnosti.
Na sklade 3Ks
27,46 € 28,90 €

dostupné aj ako:

Felvilágosodás most


Tényleg darabokra hullik a világ? A haladás eszméje idejétmúlt? A harmadik évezred emberi állapotának ebben az elegáns körüljárásában a kogníciókutató és közéleti értelmiségi Steven Pinker arra biztat bennünket, hogy szemléljük kissé távolabbról a véres főcímeket és a romlásról szóló próféciákat, mert ezek csak a pszichológiai hajlamainkra játszanak rá. Ehelyett nézzük inkább az adatokat: hetvenöt meggyőző grafikon segítségével Pinker megmutatja, hogy az élet, az egészség, a jólét, a biztonság, a béke, a tudás és a boldogság terén is egyre jobb a helyzet, és nemcsak Nyugaton, hanem világszerte. Ez a haladás nem valamilyen kozmikus erő eredménye. A felvilágosodásnak köszönhetjük: a meggyőződésnek, hogy az értelem és a tudomány előmozdítja az emberiség felvirágzását.
U dodávateľa
19,92 € 20,97 €

dostupné aj ako:

Racionalita


Môže nám kniha pomôcť byť racionálnejší? Môžeme vďaka nej pochopiť, prečo je všade okolo nás toľko iracionality? Odpovede nielen na tieto otázky a mnohé ďalšie zaujímavé informácie nájdeme práve tu, v knihe autora bestsellerov New York Times Stevena Pinkera. Ľudstvo dnes disponuje priam nevídanými vedomosťami a znalosťami, no zároveň paradoxne akoby prichádzalo o zdravý rozum. Ako je možné, že druh, ktorý dokázal za necelý rok vyvinúť vakcíny proti ochoreniu COVID-19, verí toľkým nezmyslom, šarlatánstvam a konšpiráciám? Steven Pinker rázne odmieta klišé, že ľudia sú jednoduché tvory pochádzajúce z jaskýň, ktorých život riadia povery, skreslenia a omyly. Koniec koncov, objavili sme zákony prírody, skrotili planétu, predĺžili a uľahčili si život a v neposlednom rade sme zadefinovali aj pravidlá racionality. Dokážeme fungovať v neakademickom a netechnokratickom prostredí, kde trávime väčšinu času, no akosi nie sme schopní využívať na uvažovanie nástroje, ktoré sme objavovali celé tisícročia: logiku, kritické myslenie, pravdepodobnosť, koreláciu a kauzalitu. Nevieme optimálne reagovať na nové poznatky, prispôsobiť im svoje názory či správne sa rozhodovať jednotlivo aj kolektívne. Tieto nástroje jednoducho nepatria do našej bežnej výbavy. A navyše nám ich doteraz nikto zrozumiteľne nevysvetlil. Kniha Racionalita skúma aj opak, teda iracionalitu. Steven Pinker v nej vysvetľuje, ako racionálne presadzovanie sebeckých cieľov, sektárska solidarita a mytológia ničia kolektívnu racionalitu a mrzačia spoločnosť. Kolektívna racionalita sa opiera o normy, ktorých cieľom je poznanie objektívnej pravdy. Racionalitu potrebujeme ako soľ. Vďaka nej sa lepšie rozhodujeme v súkromí aj vo verejnom živote.
Na sklade > 5Ks
27,46 € 28,90 €

dostupné aj ako:

Buď svetlo


Naozaj sa svet ženie do záhuby? Je myšlienka pokroku dávno prekonaná? V tejto výborne napísanej správe o stave ľudstva v treťom miléniu nás kognitívny psychológ a známy intelektuál Steven Pinker nabáda, aby sme ani na okamih nepodľahli hrôzostrašným novinovým titulkom a proroctvám o konci sveta, ktoré odkrývajú naše najhoršie stránky a brnkajú na naše nižšie pudy. Namiesto toho sa pozrime na fakty. Pinker nám predkladá sedemdesiatpäť dych berúcich grafov a na ich základe dokazuje, že dĺžka života, zdravie, prosperita, bezpečnosť, mier, vzdelanie a pocit šťastia sú na vzostupe nielen v západnej Európe, ale v celosvetovom meradle. Tento pokrok nie je výsledkom pôsobenia záhadných vesmírnych síl. Je darom osvietenstva, čiže presvedčenia, že vedomosti dokážu zabezpečiť rozkvet ľudstva. Ani zďaleka pritom nejde o naivné rojčenie.Na vlastné oči vidíme, že plody osvietenstva fungujú aj dnes. Treba ich však brániť, a to oveľa úpornejšie než kedykoľvek predtým. Osvietenstvo pláva proti prúdu ľudskej povahy, ktorá má sklon vytvárať kmeňové spoločenstvá, autoritatívne režimy, vedie k démonizovaniu a k viere v čary. Demagógovia všetkých krajín sa snažia naplno využiť práve ľudskú povahu. Proti osvietenstvu vedú zákopovú vojnu aj mnohí intelektuáli, politici či veriaci, ktorí tvrdia, že západnej civilizácii hrozí bezprostredný zánik. Výsledkom je zhubný fatalizmus a úsilie zničiť neoceniteľné inštitúcie liberálnej demokracie a globálnej spolupráce.Pinker si všíma predovšetkým zdroje súčasného cynizmu a zastrašovania. Sú všetci ľudia od prírody iracionálni? Potrebujeme náboženstvo, aby sme vysvetlili morálku? Zostali sme po období modernizmu osamotení a podliehame samovražedným myšlienkam? Naozaj žijeme v „post-pravdivej“ dobe? V „ére teroru“? A všetko sa skončí apokalyptickou jadrovou vojnou, nedostatkom a vyčerpaním zdrojov, nezvratnou zmenou klímy a nadvládou umelej inteligencie? Intelektuálne podkutá a elegantne napísaná kniha Buď svetlo je obhajobou rozumu, vedy a humanizmu. Ideálov, ktoré musíme brániť, aby sme mohli zabezpečiť pokrok, napredovať a vyvíjať sa k dokonalejšiemu stavu spoločnosti.
Na stiahnutie
18,90 €

dostupné aj ako:

Racionalita


Môže nám kniha pomôcť byť racionálnejší? Môžeme vďaka nej pochopiť, prečo je všade okolo nás toľko iracionality? Odpovede nielen na tieto otázky a mnohé ďalšie zaujímavé informácie nájdeme práve tu, v knihe autora bestsellerov New York Times Stevena Pinkera.Ľudstvo dnes disponuje priam nevídanými vedomosťami a znalosťami, no zároveň paradoxne akoby prichádzalo o zdravý rozum. Ako je možné, že druh, ktorý dokázal za necelý rok vyvinúť vakcíny proti ochoreniu COVID-19, verí toľkým nezmyslom, šarlatánstvam a konšpiráciám? Steven Pinker rázne odmieta klišé, že ľudia sú jednoduché tvory pochádzajúce z jaskýň, ktorých život riadia povery, skreslenia a omyly. Koniec koncov, objavili sme zákony prírody, skrotili planétu, predĺžili a uľahčili si život a v neposlednom rade sme zadefinovali aj pravidlá racionality. Dokážeme fungovať v neakademickom a netechnokratickom prostredí, kde trávime väčšinu času, no akosi nie sme schopní využívať na uvažovanie nástroje, ktoré sme objavovali celé tisícročia: logiku, kritické myslenie, pravdepodobnosť, koreláciu a kauzalitu.Nevieme optimálne reagovať na nové poznatky, prispôsobiť im svoje názory či správne sa rozhodovať jednotlivo aj kolektívne. Tieto nástroje jednoducho nepatria do našej bežnej výbavy. A navyše nám ich doteraz nikto zrozumiteľne nevysvetlil. Kniha Racionalita skúma aj opak, teda iracionalitu. Steven Pinker v nej vysvetľuje, ako racionálne presadzovanie sebeckých cieľov, sektárska solidarita a mytológia ničia kolektívnu racionalitu a mrzačia spoločnosť. Kolektívna racionalita sa opiera o normy, ktorých cieľom je poznanie objektívnej pravdy. Racionalitu potrebujeme ako soľ. Vďaka nej sa lepšie rozhodujeme v súkromí aj vo verejnom živote.
Na stiahnutie
19,90 €

dostupné aj ako:

Osvícenství tady a teď


V knize navazující na úspěšné starší dílo Lepší andělé naší přirozenosti si psycholog, lingvista a vědecký popularizátor Steven Pinker vytyčil ambiciózní cíl: Oživit neprávem zapomínané i zatracované osvícenské ideály rozumu, vědy, humanismu a pokroku, znovu je zformulovat v jazyce a pojmech 21. století a připomenout, že právě těmto ideálům lidstvo vděčí za nebývalý rozkvět v posledních 200 letech. Řadou překvapivých statistik opět dokládá, že navzdory všeobecné skepsi prožíváme nejskvělejší éru lidské historie; svým typickým svěžím stylem s množstvím zábavných citací napříč dějinami filozofie, kultury i popkultury se však zamýšlí i nad aktuálními hrozbami a nad osvícenským přístupem k jejich řešení.
U dodávateľa
31,03 € 32,66 €

Felvilágosodás most


Tényleg darabokra hullik a világ? A haladás eszméje idejétmúlt? A harmadik évezred emberi állapotának ebben az elegáns körüljárásában a kogníciókutató és közéleti értelmiségi Steven Pinker arra biztat bennünket, hogy szemléljük kissé távolabbról a véres főcímeket és a romlásról szóló próféciákat, mert ezek csak a pszichológiai hajlamainkra játszanak rá. Ehelyett nézzük inkább az adatokat: hetvenöt meggyőző grafikon segítségével Pinker megmutatja, hogy az élet, az egészség, a jólét, a biztonság, a béke, a tudás és a boldogság terén is egyre jobb a helyzet, és nemcsak Nyugaton, hanem világszerte. Ez a haladás nem valamilyen kozmikus erő eredménye. A felvilágosodásnak köszönhetjük: a meggyőződésnek, hogy az értelem és a tudomány előmozdítja az emberiség felvirágzását. Amint ma már tudjuk, a felvilágosodás távolról sem bizonyult naiv reménynek, hanem valóban működött. Mégis erőteljes védelemre szorul - jobban, mint valaha. A felvilágosodás eszmerendszere az emberi természet olyan áramlataival megy szembe, mint a tribalizmus, a tekintélyelvűség, a démonizálás, a mágikus gondolkodás, amelyeket a demagógok nagyon is szeretnek kihasználni. Sok - politikai, vallásos vagy romantikus ideológia iránt elkötelezett - kommentátor folytat ellene utóvédharcot. Ennek eredménye az ártalmas fatalizmus, valamint a globális együttműködés és a liberális demokrácia értékes intézményeinek rombolására való késztetés. Lenyűgöző intelligenciájával és irodalmi érzékével Steven Pinker védelmébe veszi az értelmet, a tudományt és a humanizmust: az ideálokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy szembenézhessünk problémáinkkal, és tovább tudjunk fejlődni.
Na stiahnutie
13,73 €

dostupné aj ako:

Slova a pravidla


Jak funguje jazyk a jak se učíme mluvit? Proč se jazyky během doby mění a proč mají tolik zvláštností a nepravidelností? Tyto a další záhady jazyka odhaluje autor bestselleru Jazykový instinkt, Steven Pinker. Na příkladu pravidelných a nepravidelných anglických sloves autor propojuje oblast přírodních a humanitních věd: historii jazyků, Chomského teorie o jazyku a jejich kritiku, pokusy vytvořit jazyk počítačovou simulací nervových sítí, jak se děti učí gramatické "chyby", moderní techniky identifikace genů a zobrazení mozku či největší myšlenky z historie západní filozofie.
Vypredané
17,64 € 18,57 €

The Sense of Style


Steven Pinker, the best-selling author of The Language Instinct, deploys his gift for explaining big ideas in The Sense of Style - an entertaining writing guide for the 21st century. What is the secret of good prose? Does writing well even matter in an age of instant communication? Should we care? In this funny, thoughtful book about the modern art of writing, Steven Pinker shows us why we all need a sense of style. More than ever before, the currency of our social and cultural lives is the written word, from Twitter and texting to blogs, e-readers and old-fashioned books. But most style guides fail to prepare people for the challenges of writing in the 21st century, portraying it as a minefield of grievous errors rather than a form of pleasurable mastery. They fail to deal with an inescapable fact about language: it changes over time, adapted by millions of writers and speakers to their needs. Confusing changes in the world with moral decline, every generation believes the kids today are degrading society and taking language with it. A guide for the new millennium, writes Steven Pinker, has to be different. Drawing on the latest research in linguistics and cognitive science, Steven Pinker replaces the recycled dogma of previous style guides with reason and evidence. This thinking person's guide to good writing shows why style still matters: in communicating effectively, in enhancing the spread of ideas, in earning a reader's trust and, not least, in adding beauty to the world. Eye-opening, mind-expanding and cheerful, The Sense of Style shows that good style is part of what it means to be human.
Vypredané
12,30 € 12,95 €

Enlightenment Now


Oneof the world's greatest contemporary thinkers and author of The Better Angels of Our Nature (described by Bill Gates as 'the most inspiring book I have ever read') shows how to think afresh about the human condition and to meet the challenges that confront usIs modernity really failing? Or have we failed to appreciate progress and the ideals that make it possible?If you follow the headlines, the world in the 21st century appears to be sinking intochaos, hatred, and irrationality. Yet Steven Pinker shows that this is an illusion - a symptom of historical amnesia and statistical fallacies. If you follow the trendlines rather than the headlines, you discover that our lives have become longer, healthier, safer, happier, morepeaceful, more stimulating and more prosperous - not just in the West, but worldwide. Such progress is no accident: it's the gift of a coherent and inspiring value system that many of us embrace without even realizing it. These are the values of the Enlightenment: of reason, science, humanism and progress.The challenges we face today are formidable, including inequality, climate change, Artificial Intelligence and nuclear weapons. Butthe way to deal with them is not to sink into despair or try to lurch back to a mythical idyllic past; it's to treat them as problems we can solve, as we have solved otherproblems in the past. In making the case for an Enlightenment newly recharged for the 21st century, Pinker shows how we can use our faculties of reason and sympathy to solve the problems that inevitablycome with being products of evolution in an indifferent universe. We will never have a perfect world, but - defying the chorus of fatalism and reaction - we can continue to make it a better one.
Vypredané
17,58 € 18,50 €

Enlightenment Now


Is modernity really failing? Or have we failed to appreciate progress and the ideals that make it possible?If you follow the headlines, the world in the 21st century appears to be sinking into chaos, hatred, and irrationality. Yet Steven Pinker shows that this is an illusion - a symptom of historical amnesia and statistical fallacies. If you follow the trendlines rather than the headlines, you discover that our lives have become longer, healthier, safer, happier, more peaceful, more stimulating and more prosperous - not just in the West, but worldwide. Such progress is no accident: it's the gift of a coherent and inspiring value system that many of us embrace without even realizing it. These are the values of the Enlightenment: of reason, science, humanism and progress.The challenges we face today are formidable, including inequality, climate change, Artificial Intelligence and nuclear weapons. But the way to deal with them is not to sink into despair or try to lurch back to a mythical idyllic past; it's to treat them as problems we can solve, as we have solved other problems in the past. In making the case for an Enlightenment newly recharged for the 21st century, Pinker shows how we can use our faculties of reason and sympathy to solve the problems that inevitably come with being products of evolution in an indifferent universe. We will never have a perfect world, but - defying the chorus of fatalism and reaction - we can continue to make it a better one.
Vypredané
13,25 € 13,95 €

Jazykový instinkt


Kniha Jazykový instinkt oceňovaného experimentálního psychologa a kognitivního vědce Stevena Pinkera pojednává o tom, jakým způsobem si lidé osvojují rodný či další jazyk a co to vůbec znamená. Svůj postoj zakládá na popularizaci revolučních myšlenek amerického filozofa Noama Chomského týkajících se jazyka jako vrozené schopnosti mozku a rozvíjí je kontroverzní tezí, že my jako lidský druh vlastníme evoluční mentální modul pro tuto schopnost. Jazyk je vrozený instinkt a všechny jazyky na světě prokazují známky jediné univerzální gramatiky jediného jazyka mysli, neboli vrozené „mentálštiny“. Na té děti zakládají učení se rodnému jazyku, což Pinker vysvětluje mnoha příklady z výzkumů, kdy se děti projevují znalostmi jazyka, které se nemohly naučit pouhým poslechem dospělých. Navíc sděluje svůj názor ohledně role vrozenosti a kultury, co myslí pojmem „univerzální lidé“, rozebírá význam termínů „hloubkové“ a „povrchové struktury“, postuluje svůj názor na instituce zabývající se hlídáním stavu a čistoty jazyka a jazykové znalce, odpovídá na nářky o zkaženosti a úpadku jazyka a obhajuje slang poukazem na jeho bohatost a expresivnost.
Vypredané
22,28 € 23,45 €

Rationality


Humans today are often portrayed as cavemen out of time, poised to react to a lion in the grass with a suite of biases, blind spots, and illusions. But cognitive scientist and rational optimist Steven Pinker argues that this cannot be the whole picture. A list of the ways in which we are stupid cannot explain how we're so smart: how we discovered the laws of nature, transformed the planet, and lengthened and enriched our lives. Indeed, if humans were fundamentally irrational, how did they discover the benchmarks for rationality against which humans fall short?The topic could not be more timely. In the 21st century, humanity is reaching new heights of scientific understanding - and at the same time appears to be losing its mind. How can a species that sequenced the genome and detected the Big Bang produce so much fake news, conspiracy theories, and 'post-truth' rhetoric? Rationality explains the key tools for rational thinking, guiding the reader through the basics of logic, critical thinking, probability, correlation and causation, and helping us to make rational choices alone and with others.Rationality matters. As the world reels from foolish choices made in the past and dreads a future that may be shaped by senseless choices in the present, rationality may be the most important asset that citizens and influencers command. Steven Pinker, the great defender of human progress, having documented how the world is not falling apart, now shows how we can enhance rationality in our lives and in the public sphere. Rationality is the perfect toolkit to seize our own fates.
Vypredané
18,95 € 19,95 €