John Piper

autor

Túžba po živote


Zámerom tejto knihy od prvej po poslednú stranu je presvedčiť čitateľa o tom, že najdôležitejším poslaním človeka je oslavovať Boha tým, že sa v Ňom bude navždy radovať. Kresťanský hedonizmus sa zanietene stavia proti všetkému, čo chce oddeliť najhlbšie myšlienky a najhlbšie pocity a emócie. Bráni sa domnienke, že intenzívne emócie prekvitajú len v neprítomnosti logickej a zrozumiteľnej doktríny. John Piper, kazateľ, je autorom viacerých kníh. Slovenský preklad Viera Gregorcová
Vypredané
1,90 € 2,00 €

Hlad po Bohu


Křesťanský půst je ve své podstatě touhou člověka kterému se stýská po Bohu. Není tedy jen přirozeným důsledkem vyššího uspokojení v Bohu ale také účinnou zbraní proti každé síle ve světě která by nás o toto uspokojení chtěla připravit
Vypredané
9,15 € 9,63 €