! Doprava ZADARMO už od 15 € !

Robert Pirsig

autor

Zen and the Art of Motorcycle Maintenance


This lyrical, evocative, thought-provoking journal of a man's quest for truth -- and for himself -- has touched and changed an entire generation. At its heart, the story is all too simple: a man and his son take a lengthy motorcycle trip through America. But this is not a simple trip at all, for around every corner, through mountain and desert, wind and rain, and searing heat and biting cold, their pilgrimage leads them to new vistas of self-discovery and renewal. "Zen and the Art of Motorcycle Maintenance" is an elemental work that had helped to shape and define the past twenty-five years of American culture. This special audio edition presents this adventure in an exciting new way -- for the millions who have already taken this journey and want to travel these roads again, and for the many more who will discover for the first time the wonders and challenges of a journey that will change the way they think and feel about their lives.
Vypredané
18,95 € 19,95 €

Zen a umění údržby motocyklu


Hvězdné nebe nade mnou, seřízený motor pode mnou a zenový klid ve mně, nabízí se poznamenat po přečtení této knihy. Pirsig se svým Zkoumáním hodnot (jak zní podtitul svazku) vlétl do rozčarovaných 70. let jako sršeň do vosího hnízda a způsobil na literární, filosofické i vědecké scéně menší zemětřesení. Kniha se stala okamžitě bestsellerem, následovala vlna více či méně úspěšných epigonů a překlady do mnoha světových jazyků. Text tak v sobě spojuje zdánlivě neslučitelné žánry cestovního deníku, románu a filosofických úvah. Zážitky z cesty jsou komentovány a uváděny do souvislostí s vykládanou metafyzikou, která neméně závažně ovlivňuje vypravěčův vnitřní život a vztah k jeho synovi. Pirsig tu usiluje o smíření dvou zásadních směrů lidského chápání, které až doposud existovaly ve vzájemné opozici. Na jedné straně stojí západní, racionální, čili klasický způsob myšlení, na straně druhé přístup východní, emocionální, čili romantický. Takřka až detektivním pátráním dochází Pirsig k odhalení klíčového pojmu své filosofie, Kvality, váže jej k mystickým pojmům východních filosofií a svérázným způsobem se také vyrovnává s filosofickými viníky ze starověkého Řecka, kteří v jeho interpretaci zapříčinili rozkol ve vnímání dobra a pravdy. Největším přínosem Pirsigových myšlenek je však skutečnost, že zamazal filosofii od oleje, což znamená, že ji převratně použil v každodenní realitě, ať už jde o údržbu motocyklu, překládání knih či umývání nádobí. Jinými slovy: filosofie, která nám nedokáže pomoci s (frustrací nad)strženým šroubem, je filosofií k ničemu.
Vypredané
17,81 € 18,75 €

dostupné aj ako: