Peter Pišťanek

autor

Peter Pišťanek
Peter Pišťanek (1960 - 2015) debutoval románom Rivers of babylon, ktorý je považovaný za jeden z najlepších po revolúcii. Študoval dramaturgiu a scenáristiku na VŠMU. Vystriedal viacero zamestnaní, pracoval ako redaktor aj ako textár v reklamných agnetúrach.

Publikovať začal koncom 80. rokov v časopise Slovenské pohľady, debutová knižka mu vyšla až v roku 1991. Námety pre svoje diela čerpal zo svojho bydliska, ktoré sa nachádza na pomedzí veľkomesta a vidieka. Jeho diela sa vyznačujú priamočiarosťou rozprávania a rýchlym spádom deja, namiesto psychologických rozborov písal svoje diela odosobnene, lakonicky, no s veľmi presnými opismi. Patril k prekladaným slovenským autorom, jeho románová trilógia Rivers of Babylon vyšla vo viacerých jazykoch. Na námet románu Rivers of Babylon nakrútil režisér Vladimír Balco roku 1998 celovečerný film, na námet novely Muzika nakrútil roku 2007 celovečerný film Juraj Nvota, ktorý nakrútil rovnomenný film aj podľa posledného Pišťankovho románu Rukojemník. Peter Pišťanek sa na filmoch podielal scenáristicky i herecky.

Mladý Dônč (1993) je súbor troch noviel – Debutant, Mladý Dônč a Muzika, ktoré možno chápať ako naozajstné potvrdenie prozaického talentu Petra Pišťanka. Novela Debutant je parodickou sondou do života jednoduchého, ba až primitívneho a zakomplexovaného človeka, ktorému sa podarí uskutočniť podivuhodnú kariéru nad rámec jeho schopností. Titulná novela Mladý Dônč je hyperbolicko-ironickým, bizarným obrazom alkoholizmom degenerovanej rodiny Dônčovcov. Jeden z jej členov sa pokúsi vyslobodiť sa z tohto rodinného prekliatia, ale neúspešne. Pišťanek v novele využil čierny humor, pričom miestami sa pohybuje na hranici morbídnosti. Pozoruhodné je, že naozaj nekonvenčne dokázal nadviazať na Timraviných Ťapákovcov, zároveň parodizuje klasickú slovenskú dedinskú prózu. Novela Muzika používa postupy grotesky. Na pozadí sledovania kariéry dedinskej bigbítovej kapely, ktorú tvoria nenadaní a neinteligentní mladí muži, podáva sociologickú sondu do života slovenskej spoločnosti obdobia tzv. normalizácie v 70. rokoch.
Roku 1994 nadviazal na románovú prvotinu pokračovaním Rivers of Babylon 2 alebo Drevená dedina v štýle poklesnutých žánrov. Rozvíja v ňom ďalšie osudy svojich hrdinov, či skôr antihrdinov. Obraz spoločenskej spodiny, ktorá zbohatla, sa mu však už nepodarilo prehĺbiť o ďalšie aspekty. Neodradilo ho to však od napísania úspešnejšej záverečnej časti tejto románovej trilógie Rivers of Babylon 3: Fredyho koniec (1999).
Takzvaná skazková trilógia Skazky o Vladovi pre veľkých a malých (1995), časť z nej autor publikoval na stránkach Kultúrneho života, Nové skazky o Vladovi (1998) a Posledné skazky o Vladovi (1999) prináša mikropoviedky ironizujúce – a prostredníctvom čitateľných alúzií veľmi menovite – slovenskú politickú scénu posledného desaťročia minulého storočia. V autorskom tandeme s Dušanom Taragelom vyšla kniha Sekerou a nožom (1999), obsahujúca poviedky z rokov 1981—1999. Zatiaľ najnovšou Pišťankovou knihou sú Recepty z rodinného archívu (2003), ktorú sám autor zaraďuje skôr medzi prozaické ako kuchárske knihy, napriek tomu, že 60 príbehov = 60 kresieb = 60 receptov. Inšpiráciou mu bola zbierka receptov jeho deda, starého bratislavského čašníka, krčmára a cestovateľa. Najlepšie, generáciami jeho rodiny overené, recepty okorenil zábavnými príhodami, príbehmi aj zaujímavými okolnosťami vzniku či objavenia receptu. Výber z autorovej publicistiky vyšiel roku 2003 pod názvom Traktoristi a buzeranti. Úspešne sa podpísal ako iniciátor a spoluautor pod vydarený knižný projekt trinástich popredných autorov, nazvaný Roger Krowiak.

(zdroj www.books.sk)

viac

Fredyho koniec


Záverečná časť románovej trilógie Rivers of Babylon, bohato zaľudnená bizarnými postavami a postavičkami. Čitateľ sa pobaví na absurdných situáciách, na drsnom rozprávačskom jazyku autora i na jeho svojskom, zemitom humore.Obálku nového vydania celej trilógie navrhol Tomáš Klepoch.
Na stiahnutie
10,49 €

dostupné aj ako:

Mladý Dônč


Tretie, doplnené a rozšírené vydanie populárnej prozaickej zbierky Petra Pišťanka, obsahuje – okrem noviel Mladý Dônč, Debutant, Muzika (ktorú nedávno úspešne sfilmoval režisér Juraj Nvota) a poviedky Čas – aj jeden text navyše, novelu Kozmický vek, s ktorej účelovo skrátenou verziou autor vyhral zemiakovú cenu na literárnych pretekoch Poviedka 96. Pišťankovým tradičným nástrojom je drsná irónia a parodické postupy, pred ktorými nie sú v bezpečí ani také pre bežného Slováka posvätné veci ako bukolický vidiek so svojimi pracovitými a múdrymi obyvateľmi, láska k žene, milujúca rodina, statočná tvrdá práca, túžba po novom, lepšom živote či priateľstvo na život a na smrť. Kniha sa už v časoch svojho prvého vydania stala bestsellerom a predmetom čitateľského kultu.
Na stiahnutie
6,99 €

dostupné aj ako:

Traktoristi a buzeranti


Publicistické články, úvodníky, glosy, kurzívy, rozhovory, recenzie, spomienky a listy z pera slovenského spisovateľa a publicistu s originálnym, svojským pohľadom na drobnosti i zásadné veci, ktoré prináša každodenný život, napísané brilantným, nezameniteľným literárnym štýlom.
Na stiahnutie
6,99 €

dostupné aj ako:

Sekerou a nožom


Druhé vydanie spoločnej poviedkovej zbierky literárneho dua Peter Pišťanek a Dušan Taragel Sekerou a nožom doplnené o poviedku Do práce, v práci, po práci, vždy spolu, v každom počasí. Zbierku tvoria literárne prvotiny, ktoré autori napísali buď spoločne, inšpirovaní slovenskou dedinskou prózou socialistického realizmu, zlými prekladmi z ruštiny, obľúbenými televíznymi seriálmi či vlastnými robotníckymi skúsenosťami, alebo samostatne, v duchu spoločnej poetiky, ktorú predstavuje paródia, drsný čierny humor, cynická hyperbola, rafinovaná brutalita a predovšetkým zábava.
Na stiahnutie
7,99 €

dostupné aj ako:

Neva


Peter Pišťanek, autor kultovej trilógie Rivers of Babylon či spoluautor úspešnej zbierky Sekerou a nožom, si v poviedke Neva zašiel po tému do postkomunistického Petrohradu. A predviedol sa ako naslovovzatý profesionál."V poviedke nestrieka krv a nepresakuje ľudské dno. Naopak, div nie romantický príbeh zamilovania sa slovenského intelektuála na služobnej ceste do krásnej ruskej tlmočníčky vyznieva napriek banálnemu pôdorysu skutočne suverénne. Suverénna je jeho globálna línia, suverénne zvládnuté sú jeho erotické pasáže vďaka priam básnickému jazyku, ktorý sa nehanbí ani za ohanbia, ani za iné samozrejmosti sexu, ale pri všetkom si zachováva svoju stratégiu i svoju kreatívnu originalitu." Takto zhodnotil poviedku Neva kritik Alexander Halvoník.Zostáva len dodať, že Peter Pišťanek je aj úspešný filmový scenárista. Film Muzika natočený podľa jeho scenára patrí k tomu najlepšiemu, čo v nových dejinách slovenskej kinematografie vzniklo. V tomto roku bude uvedený aj ďalší film Rukojemník, napísaný podľa jeho pripravovaného románu Lokomotívy v daždi.
Na stiahnutie
5,99 €

dostupné aj ako:

Rivers of Babylon


Rivers of Babylon je naprosto zásadním dílem československé polistopadové literatury, které právě vychází poprvé v českém překladu. Slovenský autor Peter Pišťanek v něm rozehráva barevnou mozaiku postav a postaviček, které dávno před nástupem dravého kapitalismu devadesátých let vpluly ničím nevarovány do rozbouřených vod naší nedávné minulosti a naprosto přesně v knize předpovědel československou realitu, jež se v plné nahotě vynořila o několik let později. Pišťanek býva přirovnáván ke „slovenskému Vieweghovi", ale to jenom z jednoho prostého důvodu - není v Česku zatím tak známý, jak by si zasloužil. Jeho knihy mají s ničím neporovnatelný, fantastický a přitom plně uvěřitelný děj. Při jejich čtení má člověk pocit, že se právě nachází uprostřed všeho toho reje a není rušen neustále se vynořujícími otázkami, zda to, či ono není příliš vyumělkované a zda to, či ono do knihy patří, nebo ne. Příběhy plynou přímo před očima, postavy se z nich vynořují naprosto hmatatelně. Rivers of Babylon je kniha, která se čte doslova jedním dechem. V roce 2008 vyšla v USA v anglickém překladu a kritika (m.j. prestižní The Times) ji zařadila mezi nejlepší středoevropská překladová díla. Pokud existuje na Slovensku kultovní autor polistopadové literatury, je jím právě Peter Pišťanek. Svou nelítostnou kritikou porevolučních poměrů v zemi, neobyčejně ostrým pozorovacím talentem a hlavně svou schopností věci, charaktery a příběhy poutavě převézt do mimořádně čtivé literatury nemá na Slovensku a dost možná ani v Česku obdoby. Prakticky každá jeho kniha se stala okamžitě bestsellerem a legendární trilogie Rivers of Babylon se dočkala několika vydání i filmového zpracování. Film Muzika v režii Juraje Nvoty podle jeho stejnojmenné knihy, měl Čechách i na Slovensku premiéru v roce 2008. Peter Pišťanek se narodil v roce 1960 a doposud napsal tucet knih (románů, povídkových sbírek, esejů a publicistických črt).
Na stiahnutie
8,43 €

Muzika


Československo nedlouho před listopadem 1989. Nezaměnitelná atmosféra, zaměnitelní lidé a všudypřítomné podbízivé melodie. Málokterý text tak intenzivně vyvolává ve čtenáři pocit, jako by sám byl součástí děje, kdy si pro sebe tiše říká, „ano, ty lidi přece znám, žijí vedle mě, přesně tak si na to všechno pamatuju.“ Soubor tří povídek s názvem Muzika je první knihou Petera Pišťanka přeloženou do češtiny. Na její motivy byl natočen roku 2008 stejnojmenný film režiséra Juraje Nvoty.
Na stiahnutie
5,31 €

Rivers of Babylon II.


Rivers of Babylon II. je volným pokračováním úspěšného románu Petera Pišťanka. Autor v něm svým nezaměnitelným stylem rozvíjí osudy postav knihy Rivers of Babylon I. a zároveň se děj prolíná s postavami z knihy Muzika (Kniha Zlín, 2009), která je u nás rovněž dobře známá a podle níž byl na Slovensku natočen i stejnojmenný celovečerní film. Pojďte tedy sledovat další osudy hrdinů románu – postav a postaviček z temného polosvěta velkoměstského prostředí, kteří se významnou měrou podíleli na budování „kapitalismu a občanské společnosti“ v Československu 90. let.
Na stiahnutie
7,99 €

Rivers Of Babylon


Pišťaneks reputation is assured by the originality, craftsmanship and inventiveness of Rivers of Babylon and by its hero, the most mesmerizing character of Slovak literature, Rácz, an idiot of genius, a psychopathic gangster. Rácz appears in autumn 1989, when "Socialism" crumbles and "robber baron" capitalism is born. Better than any historian, Rácz and Rivers of Babylon tell the story of a Central Europe, where criminals, intellectuals and exsecret policemen have infiltrated a new democracy. Preklad: Peter PetroUpozornenie: Vzhľadom na častejšie obmeny vydaní tejto knihy v zahraničí, kus, ktorý vám zašleme, nemusí mať rovnakú obálku ako je zobrazená tu. Zobrazená obálka môže byť iba ilustračná. Obsah knihy aj cena budú však identické, be z ohľadu na obálku.
Vypredané
19,48 € 20,50 €

Traktoristi a buzeranti


Publicistické články, úvodníky, glosy, kurzívy, rozhovory, recenzie, spomienky a listy z pera slovenského spisovateľa a publicistu s originálnym, svojským pohľadom na drobnosti i zásadné veci, ktoré prináša každodenný život, napísané brilantným, nezameniteľným literárnym štýlom.
Vypredané
7,86 € 8,27 €

dostupné aj ako:

Rivers of Babylon 2


Voľné pokračovanie úspešného debutového románu. Ústredný protagonista Rácz sa tu už iba mihne. V popredí je hrdina z novely Mladý dônč , ale i postavy, ktoré sa v prvej časti len mihli. Nové vydanie je ilustrované Jozefom Danglárom Gertlim, ktorý zachytil nefalšovanú podobu vekslákov, ožranov či ľahkých žien.
Vypredané
11,00 € 11,58 €

Rivers of Babylon /Turňa/


Rivers of Babylon je naprosto zásadním dílem československé polistopadové literatury, které právě vychází poprvé v českém překladu. Slovenský autor Peter Pišťanek v něm rozehrává barevnou mozaiku postav a postaviček, které dávno před nástupem dravého ka
Vypredané
12,90 € 13,58 €

Egy szlovák vendéglős kedvenc receptjei


Peter Pistanek 1960-ban született Dévényújfaluban. A benne rejlő amatőr szakácsi potenciált már egész kis gyerekként felfedezte magában, mikor a Sunar márkájú tejport kakaóval összekeverve sikerült feltalálnia az instant kakaót. Tizenhárom évesen, a szüleinek főzte élete első gulyását - ennek elkészítését utóbb tökélyre fejlesztette. Nem szereti a rizsfelfújtat, a krumplistésztát, a köménymagos levest, a köménymagos krumplit (úgy egyáltalán: a túl sok köményt), a kávét, a teát, a francia típusú penészes sajtokat, a grépfrútot és bármi keserűt. Imádta a gulyást, a bablevest, a lencsefőzeléket, az olasz tésztákat, az ementálit, az edamit, a hidegkonyhát, a fagylaltot, a Sauternes és Monbazillac környéki borokat, valamint a borpárlatokat Cognac és Armagnac környékéről. Jó társaságban nem vetette meg a Jalisco környéki tequilát sem. Az iskolai menzák és a katonai kantinok nagy ismerője és tisztelője volt. Ezek a szerelmek és ellenszenvek azonban egyszercsak platonikussá váltak, amikor vegetáriánus lett. Egy nagy informatikai cég marketingeseként szabad perceiben, melyeket átszőttek azok a gondolatok, hogy mit is ehetne még, szórakoztató könyvek írásával is foglalkozott. Művei között szerepel a Rivers of Babylon és a Skazky o Vladovi (Történetek Vladóról) című regénytrilógia, többkötetnyi elbeszélés és kispróza, számos publicisztikai írás. Magyarul a három elbeszélését tartalmazó Különcök című kötete olvasható. Pistanek 2015-ben hunyt el Pozsonyban.
Vypredané
7,47 € 7,86 €

Rivers of Babylon 2-Drevená dedina


Rivers of Babylon 2 alebo Drevená dedina je voľné pokračovanie debutového románu Petra Pišťanka. Autor v ňom predviedol to, čo sa už v náznakoch dalo zistiť v jeho predchádzajúcej tvorbe - motivické, no najmä personálne prepájanie jednotlivých príbehov samostatných textov. Rivers of Babylon 2 nie je len pokračovaním a rozvíjaním osudov hrdinov prvého autorovho románu, ale zároveň nadväzuje aj na novelu Muzika z knižky Mladý Dônč. Do popredia sa dostáva jej hlavný hrdina Martin Junec, no i postavy, ktoré mali v prvej časti len epizódny charakter. Ústredný protagonista z prvého románu Rácz sa tu už iba mihne....
Vypredané
9,45 € 9,95 €