Valerij Pjakin

autor

Valerij Pjakin

Je ruský politológ a analytik. Narodil sa 7.5.1963. V roku 1980 absolvoval strednú školu v Lugovsku. V roku 1989 absolvoval Štátny pedagogický inštitút Barnaul, fakultu cudzích jazykov. V roku 1990 sa podieľal na vytvorení Liberálnodemokratickej strany Sovietskeho zväzu, neskôr Liberálnodemokratickej strany Ruska (LDPR). Predložil Liberálno-demokratickej strane Ruska Koncepciu verejnej bezpečnosti. Od roku 1991 do decembra 1996 zástupca prvého tajomníka Altajského regionálneho výboru Liberálno-demokratickej strany pre ideológiu, informácie a analytickú prácu. V roku 1997 sa podieľal na vytvorení Ľudového hnutia „Towards Goddess“ (NDKB) a územných organizácií NDKB na území Altaj a Altajskej republike. Člen ústrednej rady, predseda altajskej regionálnej pobočky NDKB. V roku 2000 sa podieľal na vytvorení Koncepčnej strany „Jednota“. Člen prezídia Ústrednej rady, predseda regionálnej pobočky Altaj (do roku 2002). Od roku 2001 je navyše šéfredaktorom koncepčno-analytických novín „Mura na mieru“ a šéfredaktorom webovej stránky KPE. V rokoch 2004 až 2017 pracoval vo Fonde koncepčných technológií (St. Petersburg) - viedol prácu zastúpenia FKT na území Altaj. Od roku 2017 pracuje vo Fonde pre rozvoj, akumuláciu a implementáciu koncepčných technológií pre trvalo udržateľný rozvoj a samosprávu spoločnosti (skrátene Fond pre koncepčné technológie), Moskva.

viac

O světě křivých zrcadel


Kniha O světě křivých zrcadel je sborníkem vybraných starších analytických prací Valerije Viktoroviče Pjakina. Svou skladbou a uspořádáním seznamuje čtenáře s poststalinským vývojem sovětské společnosti. Která ještě po desetiletí dokázala pokračovat v nastartovaném rozvoji hospodářství a obrany státu. Ovšem v oblasti ideologie se dopustila osudových přehmatů. V úvodní kapitole s výmluvným podtitulem Jak ve skutečnosti probíhala studená válka autor analýzou nepřímých důkazů projektovanou na obecně známý výsledek soupeření Západu s Východem. Ukazuje, jak snadno si můžeme konceptuální nevzdělanost zaměnit za neodbornost, neprozíravost, obchodnickou neschopnost i za vlastizradu a že tento přehmat zákonitě pokaždé vede k porážce a zotročení poraženého. Vedle ilustrativních příkladů z průmyslu a zemědělství věnuje Valerij Viktorovič zvláštní pozornost kosmonautice, soupeření Západu a Východu ve vesmíru a v dobývání Měsíce zvlášť, která činí čtení obzvlášť zajímavým. V dalších kapitolách věnovaných (národní) Centrální bance, Ústavě a ruské účasti ve WTO analyzuje nevinné formulace v zákonech a jejich tragické dopady na společnost. Ukazuje na viníky a zastánce koloniální podřízenosti Ruska i na bojovníky za jeho vymanění. Kniha Valerije Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel není četbou pro nepřipraveného čtenáře, prostě pro každého. Složité formulace a přesné definice znesnadňují čtení. Předpokládá alespoň základní znalost terminologie Koncepce obecné bezpečnosti, jejích principů, bez nichž může dojít na zklamání i na hledání obsahových chyb. Naopak jsem přesvědčen, že potěší každého věrného diváka Pjakinových analytických videotýdeníků, překládaných do češtiny již po několik let.
Na sklade 1Ks
21,37 € 22,49 €

O světě křivých zrcadel 2


Druhý díl knižního seriálu Valerije Viktoroviče Pjakina O světě křivých zrcadel se věnuje problematice státu. Podrobně vysvětluje, co to vlastně je stát. Jakými vlastnostmi musí disponovat stát a jeho obyvatelstvo, aby bylo možno zajistit jeho vznik a udržitelný provoz. Jak je stát řízen. A jak to, že jedny státy vystupují v roli subjektů mezinárodního práva, zatímco jiné jsou jen zeměpisnými prostory, objekty soupeření řídících systémů nadnárodní úrovně. Jak si státy zajišťují vlastní zdrojovou stabilitu a jakým způsobem vnímat účastníky protistátních demonstrací. V knize naleznete kapitoly popisující stát jako systém pro přežití národa, výklad pojmů suverenita, státy historické a konstruované. Zvláštní články jsou věnovány Kubě, Maďarsku, Jemenu, Československu, Číně a vnějšímu řízení Ruska. Další kapitoly jsou: Komu vadí Rusko? Revoluce je nevyhnutelná? Nebo! Intervence, a Domácí negři. Kniha je psána přístupným jazykem a s jistotou lze slíbit, že v ohlášených tématech přispěje k tříbení názoru každého čtenáře.
Na sklade 1Ks
16,63 € 17,50 €

O světě křivých zrcadel 3


Poznámky věnované reálné politice jako projevu globální politiky a konceptuální moci.
Na sklade 1Ks
22,57 € 23,76 €

O světě křivých zrcadel 4


Ruský bolševismus zůstává unikátním historickým jevem, který dodnes vyvolává spoustu otázek: Co je to bolševismus? Čím se liší bolševici a komunisté? Jak bolševici vybudovali sovětský stát v podmínkách světové války 20. století? Proč carské Rusko první etapu světové války - první světovou válku - prohrálo, zatímco SSSR pod vedením bolševiků vyhrál její druhou etapu – druhou světovou válku? Proč bílí generálové vstupovali do řad rudé armády? Kterak ruští bolševici dokázali nejenom zvítězit v občanské válce, ale současně také odrazit zahraniční agresi tím, že vyvolali problémy v zemích agresorů? Odpovědi na tyto otázky, jakož i na řadu dalších, naleznete v této knize.
U dodávateľa
25,03 € 26,35 €