Knižné kamarátstva

Dušana Plicová

autor

Stromy - jejich duchovní a léčivé poslání


Stromy sú veľmi významní spoluobyvatelia nášho sveta. Stromy ako také majú obrovský význam, avšak zároveň je aj každý druh niečím špecifický. Česká autorka spojila prírodovedné informácie s ezoterickými poznatkami a zostavila stromový herbár, v ktorom predstavuje 41 rôznych stromov. Pri každom nájdete základné všeobecné údaje a zaujímavosti, čo sa týka rastu, výskytu, typických vlastností a pod. Ďalej nasleduje paragraf venovaný liečivým účinkom, obsahujúci vždy aj niekoľko konkrétnych receptov, návodov či rád. Záverečný odsek ponúka krátke odporúčanie, ako vnímať a využívať subtílnejší, hlbší alebo duchovný rozmer daného druhu stromu. Ku všetkým stromom patria ilustračné fotografie zachytávajúce celkový vzhľad, ako aj detaily listov a plodov.
Na sklade
8,54 € 8,99 €