Ladislav Podroužek

autor

Přírodověda s didaktikou pro primární školu


Publikace je věnována studujícím učitelství 1. stupně základní školy, učitelství mateřských škol i učitelství 2. stupně základních škol, oboru přírodopis na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a zájemcům z řad vyučujících mateřských, primárních a sekundárních škol. Jednotlivé kapitoly analyzují vybrané ekosystémy z faktografického a didaktického hlediska. Rozsah a obsah textu je přizpůsoben požadavkům primární školy. Text plní funkci základní literatury a umožňuje pochopení stěžejních momentů didaktického zpracování a didaktických postupů v tomto pojetí přírodovědy. V knize nechybí ani tabulky se základními a stručnými popisy vybraných přírodnin (rostlin i živočichů); jednotlivých společenství.
Vypredané
6,43 € 6,77 €