Knižné kamarátstva

Zuzana Polačková

autor

Za oponou slovensko-rakúskych vzťahov v 20. storočí


Publikácia stručne zachytáva rozhodujúce medzníky a hlavných aktérov slovensko-rakúskych vzťahov v 20. storočí. Dôležitými medzníkmi bol koniec prvej svetovej vojny, vznik nástupníckych štátov a nový politický poriadok v strednej Európe. Ďalším rozhodujúcim predelom bola druhá svetová vojna a vznik bipolárnej Európy. Slovensko-rakúske vzťahy ovplyvnil aj rok 1968 a normalizáciou poznačené sedemdesiate roky, styky disidentov v ČSSR s rakúskymi politickými predstaviteľmi. Začiatok procesu transformácie spoločnosti bývalých socialistických štátov v roku 1989 znamenal novú etapu vo vývoji vzťahov. Publikácia vychádza predovšetkým z pôvodného archívneho výskumu, tlačových materiálov (noviny, letáky, plagáty), memoárovej literatúry a autorka sa v nej zameriava na tri základné výskumné otázky: menšinovú problematiku a vzťahy medzi českou a slovenskou menšinou vo Viedni a v Bratislave (osobnosti, organizácie), vzťahy medzi sociálnou demokraciou v Rakúsku a v Československu a otázky rozvoja identity v súvislosti so stavom demokracie a úrovňou občianskej spoločnosti v oboch štátnych útvaroch.
Na sklade
9,50 € 10,00 €

Minority Policies in Central and Eastern Europe in Comparative Perspective


In this collective monograph we have contributions on Poland, Hungary, Austria, Slovakia, Ukraine, Belarus, the Roma minority, the question of civic and ethnic nationalism, the phenomenon of antisemitism, and on the theoretical and perhaps practical possibility of Christianity being a way to help achieve a greater measure of interethnic and ethnopolitical peace. When we look back at the nine chapters presented in this volume, we observe that there are notable differences between various minority issues and bettween the different countries discussed. But there are also aspects which these countries and their problems share in common. Central and Eastern Europe are known for their long-standing national-minority problems and the historical antagonisms between different nations or national groups. The chapters have highlighted both old and new aspects of the minority problem.
Na sklade
11,40 € 12,00 €

Fundraisingové aktivity


Fundraising je profesionální, cílená a organizačně i časově promyšlená činnost zaměřená na vyhledávání sponzorů a získávání finančních prostředků určených na podporu veřejně prospěšné nebo dobročinné činnosti. Kniha nabízí hry a činnosti, pomocí nichž lze zapojit veřejnost do projektu, který reaguje na lidské potřeby a zaslouží si finanční podporu. Vysvětluje všeobecné zásady organizování této činnosti, včetně zapojení dobrovolníků, představuje techniky fundraisingu na místní úrovni a hry, které mohou být využity při získávání financí.
Vypredané
9,78 € 10,29 €