Miroslav Polreich

autor

Zpravodajská služba


Nakladatelství Česká citadela vydává novou knihu Miroslava Polreicha Zpravodajská služba vyšší forma diplomacie. V knize autor zcela otevřeně hovoří o zpravodajské službě jako součásti diplomacie. Rozebírá současný stav světa, kdy žádná z mocností není schopna řešit globální problémy vlastními silami a potvrzuje zásadní teze, že mocnosti jsou odsouzeny ke spolupráci. Miroslav Polreich, jako rozvědčík a rezident československé zpravodajské služby v USA, charakterizuje svůj vztah k rezidentům jiných států i zákulisí spolupráce se CIA. Zveřejňuje fakta ze své zpravodajské práce, která zatím nebyla publikována. Poukazuje na realitu že koncem studené války USA neměly absolutně žádnou zpravodajskou síť v SSSR. Popisuje některé nezákonné operace CIA, například použití tajných věznic na cizím území za účelem využití nezákonných metod výslechu, včetně mučení lidí CIA v Thajsku. Samostatné kapitoly věnuje Ruské federaci a její Službě zahraniční rozvědky, jakož i zpravodajským službám Velké Británie, NSR a Izraele. Podstatou zpravodajských služeb je plně podporovat zachování celosvětové stability a udržení míru. Jiné zadání nemůže mít ani zpravodajská služba ČR a námitky, že jsme malí a bez vlivu, nemůže obstát. Publikace není jen strohým popisem, ale vychází z osobní zkušenosti, což mimo jiné vystihují dva jeho postřehy: Je mi opravdu smutno, když v mnoha případech slyším od mnohých polistopadových členů OF, ODS čelných představitelů antikomunistických stran, kteří bleskově v listopadu převlékli své kabáty a přes noc se z nadšených komunistů a svazáků stali zuřiví antikomunisté, jak po listopadu nadávali a plivali na vše, co dříve chválili. V mém chápání to jsou však jen prospěcháři a karieristé! A víš, proč tomu tak je? Protože se tehdy k moci dostali demagogové, kteří kázali vodu a sami pili víno a kteří své důvěřivé spoluobčany vždy prostě zneužili. Údajné seznamy údajných spolupracovníků StB mají veskrze nejasný původ, jsou plny různých chybných údajů, ba leccos nasvědčuje tomu, že jsou dílem obratných dezinformátorů z řad StB, a to jak těch, kteří je po léta sestavovali, tak těch, kteří je dali k dispozici tisku. Knihu uzavírají podněty k zamyšlení a to na témata: Globalizace, Teorie růstu, Národní zájem, Lidská práva, Bezpečnostní prostředí. Pozitivní pro čtenáře je i skutečnost, že v knize jsou informace, které nebyly nikdy zveřejněni a jsou pravděpodobně pod stupněm utajení.
U dodávateľa
17,81 € 18,75 €

Utajená zákulisí


Kniha Miroslava Polreicha je ojedinělým a unikátním svědectvím o mezinárodně politických událostech poslední doby. Rozkrývá pozadí a dává přehled o politické geografii rozhodujících diplomatických postupů při přípravě a průběhu transformačního procesu se zvláštním zaměřením na stav a předpokládaný vývoj bezpečnostního prostředí. Poskytuje konkrétní rozbor současných politických podmínek USA, Ruska, Číny a jejich vzájemné závislosti. Na uvedených příkladech charakterizuje v podstatě pozitivní, ale i kontraverzní roli české účasti na těchto událostech, ke kterým poskytuje nové, dosud ne zcela známé informace. Poukazuje otevřeně a kriticky na odpovědnost zainteresovaných osob a organizací. Zachovává teoreticko-analytický přístup z pohledu mezinárodních vztahů, práva a organizací (OSN, EU, NATO), které jsou nejenom věcně charakterizovány, ale podrobeny celkovému hodnocení z hlediska možného perspektivního vývoje. Kniha je pojata i jako metodologické vodítko pro vnímání podstaty funkce zahraniční služby. Autor ve své knize vychází z aktivního působení v diplomatické a zpravodajské službě. Sugestivně podává svědectví o pozadí jeho napojení na zpravodajské služby SSSR a USA při řešení globálních konfliktních a krizových situací. Kniha je určená všem vnímavým čtenářům, studentům vysokých škol a učitelům mezinárodních vztahů a dějepisu.
Na stiahnutie
6,95 €

dostupné aj ako:

Utajená zákulisí


Kniha Miroslava Polreicha je ojedinělým a unikátním svědectvím o mezinárodně politických událostech poslední doby. Rozkrývá pozadí a dává přehled o politické geografii rozhodujících diplomatických postupů při přípravě a průběhu transformačního procesu se
Vypredané
12,01 € 12,64 €

dostupné aj ako:

Špioni v diplomacii - 2.vydání


Kniha se zabývá podstatou, významem a činností zpravodajských služeb. Unikátně popisuje jejich vzájemný vztah a obsahové priority na řadě operativních případů při řešení mezinárodně politických, zvláště krizových situací. Je ojedinělým svědectvím o významných politických událostech s prognózou jejich dalšího vývoje. Rozkrývá pozadí rozhodujících diplomatických postupů a poskytuje konkrétní rozbor současných politických podmínek USA, Ruska, Číny a jejich zahraničně politických priorit a vzájemné závislosti při jejich řešení.
Vypredané
17,81 € 18,75 €

Neviditeľno


Spoločnosť Panta Rhei ako predajca sa nestotožňuje s obsahom tejto knihy. Neviditeľno je zóna, v ktorej sa odohrávajú najzásadnejšie udalosti nášho sveta oveľa skôr, ako vyjdú na verejnosť. Riadia ich štruktúry skrytých mechanizmov elity využívajúc spravodajské služby a diplomaciu. Neviditeľno je rozhovorom Rostasa a Polreicha - šéfa československej rozviedky pri OSN v New Yorku. Miroslav Polreich (*1931) bol poradcom Zbigniewa Brzezinského, priateľom riaditeľa CIA Jamesa Woolseyho ale aj ministra obrany USA Roberta McNamaru, šéfa ruskej rozviedky Dmitrija Jakuškina, prednášal v centrále CIA v Langley a na Kolumbijskej univerzite. Stál za schôdzkou najvyšších predstaviteľov éry studenej vojny Lyndona Johnsona a Alexeja Kosygina. Toto stretnutie v roku 1967 znamenalo významný obrat v dejinách a dopomohlo k vlne globálneho odzbrojovania. Neviditeľno je o skrytých metódach práce rozviedok a diplomacie v rámci globálnej politiky, ale aj hľadaním riešení zabraňujúcich najväčšej katastrofe ľudstva.
Vypredané
14,16 € 14,90 €

Neviditelno


Spoločnosť Panta Rhei ako predajca sa nestotožňuje s obsahom tejto knihy. Neviditelno je zóna, ve které se odehrávají nejzásadnější události našeho světa daleko dříve, než vyjdou na veřejnost. Řídí je struktury skrytých mechanismů elity využívajíce zpravodajské služby a diplomacii. Neviditelno je rozhovorem Tibora Eliota Rostase a Miroslava Polreicha - někdejšího šéfa československé rozvědky při OSN New Yorku. Miroslav Polreich stál za schůzkou nejvyšších představitelů éry studené války Lyndona Johnsona a Alexeje Kosygina. Toto setkání v roce 1967 znamenalo významný obra v dějinách a dopomohlo k vlně globálního odzbrojování. Neviditelno je o skrytých metodách práce rozvědek a diplomacie v rámci globální politiky, ale také hledáním řešení zabraňujících největší katastrofě lidstva.
Vypredané
17,41 € 18,33 €

Neviditeľno (druhé rozšírené vydanie)


Po bleskurýchlom vypredaní ďalšieho z bestsellerov Tibora Eliota Rostasa (v tomto prípade so spoluautorom Miroslavom Polreichom) sa autorská dvojica rozhodla pre druhé vydanie výdatne rozšírené o čoraz hlbšie prenikanie do sfér, ktoré sú pre bežného konzumenta mediálnych manipulácií nepredstaviteľnými.Neviditeľno je zóna, v ktorej sa odohrávajú najzásadnejšie udalosti nášho sveta oveľa skôr, ako vyjdú na verejnosť. Riadia ich štruktúry skrytých mechanizmov elity využívajúc spravodajské služby a diplomaciu. Neviditeľno je rozhovorom Tibora Eliota Rostasa s Miroslavom Polreichom niekdajším šéfom československej rozviedky pri OSN v New Yorku. Miroslav Polreich stál za schôdzkou najvyšších predstaviteľov éry studenej vojny Lyndona Johnsona a Alexeja Kosygina. Toto stretnutie v roku 1967 znamenalo významný obrat v dejinách a dopomohlo k vlne globálneho odzbrojovania. Neviditeľno je o skrytých metódach práce rozviedok a diplomacie v rámci globálnej politiky, ale aj hľadaním riešení zabraňujúcich najväčšej katastrofe ľudstva.
Vypredané
15,11 € 15,90 €