Richard Poulin

autor

Language of Graphic Design


The Language of Graphic Design provides graphic design students and practitioners with an in-depth understanding of the fundamental elements and principles of their language-graphic design-what they are, why they are important, and how to use them ef fectively. Organized by the building blocks of graphic design language, this reference includes work by some of the most successful and renowned practitioners from around the world and how they have applied these fundamental principles to their work. By examining both student and professional work, this comprehensive handbook is a more meaningful, memorable, and inspiring reference tool for novice design students, as well as young designers starting their careers. To understand visual communicat ions one has to first understand by seeing. This book provides clear, concise information that will enhance visual literacy, while using dynamic, memorable visual references to inspire and reinforce the skill of seeing.
Vypredané
32,29 € 33,99 €

Jazyk grafického designu


Tato kniha je základnou učebnicou zásad grafického dizajnu, z ktorej sa dá znovu a znovu čerpať kľúčové informácie i praktické rady. Uverejňuje diela rady vysoko úspešných a renomovaných tvorcov z celého sveta a líči, ako pri svojej práci používajú elementy a princípy grafického designu. Pohľadom na grafické práce nadaných študentov i profesionálnych dizajnérov predkladá táto obsiahla učebnica názorné, ľahko zapamätateľné a inšpiratívne návody a nástroje, užitočné pre začínajúcich študentov dizajnu, mladých profesionálov v počiatkoch kariéry i pre dlhoročných skúsených grafikov. Súčasťou každej z dvadsiatich šiestich kapitol, malej pocte anglickej abecede, je rozbor niektorého z kľúčových historických diel grafického dizajnu, ilustrujúci preberaný prvok či princíp a jeho význam. Starostlivo zvolené a vhodne skombinované umožňujú tieto štyri elementy a princípy komunikovať v univerzálne zrozumiteľnom vizuálnom jazyku. Z kapitol ako je Bod, Línia, Plocha, Svetlo, Farba, Rovnováha, Kontrast alebo Proporcia sa skladá celý grafický slovník, s ktorého pomocou sa dá prehovoriť obrazom a vkladať do diel vizuálnu komunikáciu bohatého významu.
Vypredané
23,66 € 24,90 €

Graphic Design 20th Century History


This innovative volume is the first to provide the design student, practitioner, and educator with an invaluable comprehensive reference of visual and narrative material that illustrates and evaluates the unique and important history surrounding graphic design and architecture. "Graphic Design and Architecture, A 20th Century History "closely examines the relationship between typography, image, symbolism, and the built environment by exploring principal themes, major technological developments, important manufacturers, and pioneering designers over the last 100 years. It is a complete resource that belongs on every designer's bookshelf.
Vypredané
43,70 € 46,00 €

Design School: Layout


Design School: Layout is an instructive guide for students, recent graduates, and self-taught designers. It provides a comprehensive introduction to creating and changing layouts: a crucially important skill that underpins practically every aspect of graphic design.You'll get in-depth analysis of all the major areas of theory and practice used by experienced professional designers. Each section provides explanation and visual examples of grid systems and in-depth discussion of compositional principles and strategies. The text is interspersed with tests designed to help you retain key points you've covered in the preceding spreads, and includes illustrations sections with real world scenarios.This in-depth guide avoids the temptation to stray into other areas of design technique, preferring to cover the essential, detailed skills of the professional graphic designer to arm you with the knowledge needed for a successful start to your chosen career.
Vypredané
20,43 € 21,50 €

Language of Graphic Design Revised and Updated


The Language of Graphic Design provides design students and practitioners with an in-depth understanding of the fundamental elements and principles of their language, graphic design: what they are, why they are important, and how to use them effectively.To communicate in a new language, you first have to gain a complete understanding of its fundamentals; the ABC's of that language-definitions, functions, and usage. This book provides provides just these fundamentals for the language of graphic design, including chapters on symmetry, asymmetry, tone, contrast, proportion, and typography.Organized by the building blocks of the graphic design language, this reference includes work by some of the most successful and renowned practitioners from around the world and explains how they have applied these fundamental principles to their work.By examining both student and professional work, this comprehensive handbook is a more meaningful, memorable, and inspiring reference tool for novice design students, as well as young designers starting their careers.
Vypredané
23,70 € 24,95 €