Zuzana Pravdová

autor

Maturita z dejepisu + testy


Príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu Publikácia ponúka maturantom prehľad slovenských, európskych a svetových dejín, svojím obsahom a spracovaním zodpovedá súčasným maturitným požiadavkám. Okrem faktov si všíma aj súvislosti, najmä prepojenie slovenských dejín so svetovými. Po každej kapitole nasledujú úlohy, ich správne riešenia sú zaradené na konci knihy. Súčasťou príručky je aj slovník historických pojmov. Test prístupný na www.priroda.sk umožní budúcim maturantom preveriť svoje nadobudnuté vedomosti.
U dodávateľa
8,46 € 8,90 €

Maturita z dejepisu + testy na webe


Táto publikácia ponúka maturantom prehľad slovenských, európskych a svetových dejín. Svojím obsahom a spracovaním zodpovedá súčasným maturitným požiadavkám a veľmi dobre poslúži všetkým uchádzačom o štúdium na vysokých školách so spoločenskovedným zameraním. Okrem faktov si všíma aj súvislosti, najmä prepojenie slovenských dejín so svetovými. Po každej kapitole nasledujú úlohy, ktorých riešenia sú zaradené na konci knihy. Súčasťou príručky je aj slovník historických pojmov. Test prístupný na www.priroda.sk umožní študentom končiacim strednú školu preveriť si svoje nadobudnuté vedomosti.
Na sklade 1Ks
11,31 € 11,90 €

Nová maturita - dejepis


Príručka poslúži najmä študentom pri príprave na maturitnú skúšku z dejepisu, ale štýlom spracovania môže zaujať aj nematurantov, ktorí sa zaujímajú o históriu. Spracúva svetové, najmä európske dejiny a slovenské dejiny, pričom sa zameriava prevažne na politické dejiny, čiastočne na hospodárske, sociálne, či dejiny umenia. Okrem faktov si všíma aj súvislosti, napr. prepojenie slovenských dejín so svetovými. Po každej kapitole nasleduje súbor úloh, ktorých riešenia sú zaradené na konci knihy. Súčasťou publikácie je aj slovník historických pojmov a menný a miestny register.
Vypredané
5,90 € 6,21 €

Maturita z dejepisu


Nové, prepracované vydanie príručky pre maturantov ponúka prehľad svetových, najmä však európskych a slovenských dejín. Po každej kapitole nasledujú úlohy, ktorých riešenia sú zaradené na konci knihy. Súčasťou publikácie je aj slovník historických pojmov. Súbor testov prístupný na www.priroda.sk umožní budúcim maturantom preveriť ich vedomosti.
Vypredané
8,46 € 8,90 €

Lacná kniha Maturita z dejepisu + testy (-50%)


Príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu Publikácia ponúka maturantom prehľad slovenských, európskych a svetových dejín, svojím obsahom a spracovaním zodpovedá súčasným maturitným požiadavkám. Okrem faktov si všíma aj súvislosti, najmä prepojenie slovenských dejín so svetovými. Po každej kapitole nasledujú úlohy, ich správne riešenia sú zaradené na konci knihy. Súčasťou príručky je aj slovník historických pojmov. Test prístupný na www.priroda.sk umožní budúcim maturantom preveriť svoje nadobudnuté vedomosti.
Vypredané
4,45 € 8,90 €

dostupné aj ako: