Jiřina Prekopová

autor

Rodina žije z lásky


Najnovšia kniha známej psychologičky vychádza z jej dlhoročnej praxe ako aj zo skúseností s projektom Škola lásky v rodine. Hoci sa dnes rozpadá oveľa viac rodín ako v minulosti, nemusí to tak byť. Dôvody problémov sú rozmanité, podľa autorky je hlavnou príčinou to, že sme zabudli na zákony lásky.Vo svojej knihe predstavuje desať prikázaní, aby láska v rodine mohla prekvitať. Vychádzajú z prirodzených zákonov života, akými je rešpektovanie rodičov, ale aj poradia narodenia detí. Každý člen rodiny by mal mať miesto v jej systéme, ako aj príležitosť vyjadriť tvárou v tvár akékoľvek pripomienky.Nápad na jej napísanie knihy vznikol po prednáške, kde rozprávala o nezmyselnosti telesných trestov, ako aj o tom, aké kruté je deti trestať odopieraním lásky. V priebehu času sme zabudli na najužitočnejšie pravidlá harmonického spolužitia a aj keď sme sa ich nenaučili od svojich rodičov, môžeme sa k nim vrátiť. Autorka ukazuje, ako konflikty pomocou empatie spracovať a premeniť na vzájomnú lásku.Jiřina Prekopová (1929), česko-nemecká psychologička, ktorá sa mohla naplno svojej téme venovať až v emigrácii. Pracovala s postihnutými deťmi, autistami a až do dôchodku na oddelení vývinových porúch na detskej klinike v Stuttgarte. Je autorkou viacerých publikácií, z nich najznámejšia je Malý tyran. Jeden z jej najnovších projektov je zameraný na obnovu lásky v rodine a podporu pozitívneho rodičovstva, ktoré odmieta ponižovanie, fyzické tresty, manipuláciu, prehnanú starostlivosť a ďalšie nežiaduce javy. Inštitúty Jiřiny Prekopovej boli založené po celom Nemecku, vo Viedni, Aténach, v Mexico City a ďalších mestách.
Na sklade 1Ks
9,45 € 9,95 €

Malý tyran 2. vydanie


Čoraz viac rodičov je bezradných: hoci sa svoje deti snažili vychovávať čo najlepšie, vykľuli sa z nich malí tyrani. V novom, rozšírenom vydaní svojej najúspešnejšej knihy známa detská psychologička vysvetľuje, koľko opory a aké hranice deti potrebujú, aby ich vývin prebiehal hladko a bez porúch.U detských porúch osobnosti sa stretávame s pozoruhodnou zmenou, ktorá sa ako výbuch šíri približne od osemdesiatych rokov. Dovtedy prevažovali úzkostné deti a outsideri, dnes sú to najmä poruchy spájajúce sa s deštrukciou a agresiou. Pre takéto deti je typický citový chlad, egoizmus a bezohľadnosť.Autorka upozorňuje, aký typ rodičov je na výchovu „malého tyrana“ najnáchylnejší, v ktorých obdobiach výchovy sa rodičia dopúšťajú chýb, a o aké chyby zvyčajne ide. Vďaka mnohým príkladom z praxe je kniha názorná a neraz otriasajúca. Pomoc ponúka terapia pevným objatím, ktorú autorka opisuje spolu s mnohými inými radami, ako deti zodpovedne vychovávať.Jiřina Prekopová (1929), česko-nemecká psychologička, ktorá sa mohla naplno svojej téme venovať až v emigrácii. Pracovala s postihnutými deťmi, autistami a až do dôchodku na oddelení vývinových porúch na detskej klinike v Stuttgarte. Je autorkou viacerých publikácií, z nich najznámejšia je Malý tyran. Jeden z jej najnovších projektov je zameraný na obnovu lásky v rodine a podporu pozitívneho rodičovstva, ktoré odmieta ponižovanie, fyzické tresty, manipuláciu, prehnanú starostlivosť a ďalšie nežiaduce javy. Inštitúty Jiřiny Prekopovej boli založené v Nemecku, vo Viedni, Aténach, Mexico City a ďalších mestách.
Na sklade 1Ks
9,45 € 9,95 €

Malý tyran


Nejen o příčinách a léčbě dětské panovačnosti, ale o skutečných výchovných potřebách malých dětí. Stále více rodičů a vychovatelů je bezradných. Ačkoliv při výchově chtěli dělat všechno dobře, zdá se jim, že se jejich děti vyvíjejí v malé tyrany. Udržují své rodiče v poklusu a nechávají je kolem sebe tancovat. Známá německá dětská psycholožka Jiřina Prekopová tento fenomén ve své knize vysvětluje a ukazuje, jakou oporu děti potřebují aby se mohly nerušeně vyvíjet.
U dodávateľa
8,80 € 9,26 €

Deti sú hostia, ktorí hľadajú cestu


Autorky úspešnej knihy prechádzajú najčastejšie výchovné problémy prvých siedmich rokov života, keďže prvotný detský svet prežívania predstavuje dôležitý predpoklad pre zdravý duševný vývoj. Rodičom radia nielen v tom, ako svoje deti vychovávať, ale aj vysvetľujú, v akom štádiu duševného vývoja sa práve nachádzajú. Až do siedmich rokov zvyčajne trvá tzv. magické štádium, takže v tomto veku môže byť škodlivé k deťom pristupovať ako k malým dospelým a vychovávať ich príliš rozumovo. Svoje rady ilustrujú množstvom konkrétnych príkladov z každodenného života - venujú sa uspávaniu, zvládaniu detskej agresie, čistote, jedlu, darčekom, zodpovednosti, zamestnaniu matky či situácii detí v neúplných rodinách. Cieľom tohto prístupu je z detí vychovať osobnosti so slobodným a optimistickým prístupom k životu, ktoré sa neboja rozdávať ani prijímať lásku.
Na sklade 1Ks
9,45 € 9,95 €

Lacná kniha Když dítě nechce spát (-70%)


Bezesné noci, které rodiče tráví nekonečnými pokusy o uspání svých dětí, bývají velkým problémem v mnoha rodinách. Známá dětská psycholožka Jiřina Prekopová přináší ve své knize užitečná doporučení, jak mohou rodiče svým dětem trpícím nespavostí zajistit klidný spánek. Autorka vychází ze svého přesvědčení, že pro dítě je ke spánku důležitý pocit jistoty. Potřebuje důvěrně známé místo, na kterém je zvyklé usínat, navyklou polohu těla, oblíbený způsob hlazení… Změny na dítě nepůsobí dobře. Kniha je praktickým rádcem, poskytuje mnohé podněty a zároveň upozorňuje rodiče na chybné kroky, kterých se mohou v souvislosti se spánkem dětí dopustit. Je určena rodičům dětí od nejútlejšího věku.
Na sklade 1Ks
2,64 € 8,79 €

dostupné aj ako:

Jiřina Prekopová, Jaroslav Šturma - Výchova láskou


Jiřina Prekopová s Jaroslavem Šturmou vystupují na seminářích o pevném objetí, které se konají po celé Evropě, jako nerozlučná dvojice. Oba jsou charismatičtí vůdcové ve svých oborech, oba mají celoživotní zaujetí pro integraci lidí s handicapem do rodinného i společenského života. Jejich životní cesta, kterou mapuje tato kniha, je cesta „výchovy láskou“ a v posledním desetiletí kolem sebe vytvořili skupinu nadšených příznivců, kteří s nimi po této cestě jdou.
Vypredané
13,35 € 14,05 €

dostupné aj ako:

Děti jsou hosté, kteří hledají cestu


Návod pro rodiče, jak doprovázet své děti na cestě k dospělosti.Vychovávat dítě znamená respektovat jeho dětskou osobnost se všemi jejími zvláštnostmi a bezpodmínečně ho přijmout. Autorky společně shrnuly své dlouholeté zkušenosti do příručky určené všem rodičům, kteří chtějí ze svých dětí vychovat osobnosti se svobodným, tvořivým myšlením, silnou vůlí a odolností, optimistickým životním postojem a schopností milovat.
Vypredané
8,27 € 8,70 €

Empatie Vcítění v každodenním životě


Známá psycholožka českého původu působící dlouhá léta na dětské klinice ve Stuttgartu ukazuje pomocí četných příkladů typických i pro české prostředí, jak v mnoha oblastech našeho každodenního života narážíme na chybějící schopnost empatie. Analyzuje , čím může být vzájemná ohleduplnost posilována, jakým způsobem ji může být u druhých dosaženo. Jirina Prekop jako tvůrkyně konceptu terapie pevným objetím vidí cestu k obnovení narušených mezilidských vztahů ve vcítění se jeden do druhého, v pěstová ní schopnosti empatie. Tato tematicky ojedinělá kniha vykresluje obrazy empatie a naopak bezohlednosti v konkrétních situacích všedního dne (v dopravě, při nákupu, ve škole, v milostných vztazích, v rodině) a na tomto základě definuje proces vcítění, apeluje na jeho osvojování od raného dětství a varuje před zneužitím této svébytně lidské schopnosti. Publikaci uzavírají praktická doporučení, jak o vcítění pečovat.
Vypredané
3,95 € 4,16 €

Odhalte poklad u svého dítěte


Známá psycholožka českého původu a vědec zkoumající činnost mozku věnují svou nejnovější knihu rodičům a všem, kteří se o děti starají - prarodičům, pedagogům, vychovatelům a dalším osobám, které s nimi přicházejí do styku. Publikace nabízí čtenářům možnost, jak se na svět podívat dětskýma očima a jak pochopit, odkud pramení některé potíže, problémy a konflikty, se kterými se děti na své cestě životem setkávají. Autoři zároveň nastavují dospělým zrcadlo a upozorňují na vliv, který může mít nedůslednost, neupřímnost či nevšímavost rodiče na dítě.
Vypredané
7,51 € 7,90 €

Jak být dobrým rodičem


Snad každý otec a matka chtějí, aby byli nazýváni dobrými rodiči. Fakt je, že ač na řízení auta potřebujeme složit zkoušky k oprávnění řízení vozidla a vlastně většina profesí vyžaduje nějakou průpravu, rodičem se může stát kdokoli, kdo je k tomu biologicky vybaven. Výchova bez lásky se mění v drezuru. Kniha velmi populární autorky světového formátu, původem z Moravy, která žije a pracuje v Německu, ukazuje, jak děti vychovávat k síle, samostatnosti, budovat v nich zdravé sebevědomí a zároveň jistotu citového zázemí, které mají v rodičích. Vše v životě má své místo – a to odměna i trest. I toto lze v této krásné publikaci nalézt. Ale i mnoho dalších stylů výchovy, o nichž by bylo dobré vědět.
Vypredané
4,61 € 4,85 €

Když dítě nechce spát


Bezesné noci, které rodiče tráví nekonečnými pokusy o uspání svých dětí, bývají velkým problémem v mnoha rodinách. Známá dětská psycholožka Jiřina Prekopová přináší ve své knize užitečná doporučení, jak mohou rodiče svým dětem trpícím nespavostí zajistit klidný spánek. Autorka vychází ze svého přesvědčení, že pro dítě je ke spánku důležitý pocit jistoty. Potřebuje důvěrně známé místo, na kterém je zvyklé usínat, navyklou polohu těla, oblíbený způsob hlazení… Změny na dítě nepůsobí dobře. Kniha je praktickým rádcem, poskytuje mnohé podněty a zároveň upozorňuje rodiče na chybné kroky, kterých se mohou v souvislosti se spánkem dětí dopustit. Je určena rodičům dětí od nejútlejšího věku.
Vypredané
8,35 € 8,79 €

dostupné aj ako:

Děti jsou hosté, kteři hledají cestu


Návod pro rodiče, jak doprovázet své děti na cestě k dospělosti. Vychovávat dítě znamená respektovat jeho dětskou osobnost se všemi jejími zvláštnostmi a bezpodmínečně ho přijmout. Autorky společně hrnuly své dlouholeté zkušenosti do příručky určené všem rodičům, kteří chtějí ze svých dětí vychovat osobnosti se svobodným, tvořivým myšlením, silnou vůlí a odolností, optimistickým životním postojem a schopností milovat.
Vypredané
7,37 € 7,76 €

Malý tyran


Nejen o příčinách a léčbě dětské panovačnosti, ale o skutečných výchovných potřebách malých dětí. Stále více rodičů a vychovatelů je bezradných. Ačkoliv při výchově chtěli dělat všechno dobře, zdá se jim, že se jejich děti vyvíjejí v malé tyrany. Udržují své rodiče v poklusu a nechávají je kolem sebe tancovat. Známá německá dětská psycholožka Jiřina Prekopová tento fenomén ve své knize vysvětluje a ukazuje, jakou oporu děti potřebují aby se mohly nerušeně vyvíjet.
Vypredané
7,46 € 7,85 €

Neklidné dítě


Dvě třetiny českých rodičů se domnívají, že jejich děti jsou výrazně neklidnější a nesoustředěnější než děti ostatní. Někdy to není jen subjektivní pocit plynoucí ze snížené tolerance přirozeného dětského temperamentu. Některé děti svou zvýšenou dráždivostí, neposedností a rozjíveností dovádějí k zoufalství rodiče, učitele, vychovatele i lidi, k nimž nemají žádný vztah. Neklid se u nich stává vývojovou poruchou, kterou je třeba brát vážně. Kniha vysvětluje příčiny hyperaktivity vrozené i získané, přináší poznatky z oblasti neurofyziologie i sociologie a seznamuje s možnostmi nápravy-terapie. Nabízí podporu a rady rodičům neklidných dětí, doporučení učitelkám v mateřských školách a pedagogům ZŠ. Dr. J. Prekopová je uznávaná dětská psycholožka, zabývá se vývojovými poruchami. Žije v Německu. V Portálu vyšly její knihy Když dítě nechce spát, Malý tyran a Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Dr. Ch. Schweizerová je dětská lékařka, spoluautorka knihy Děti jsou hosté, kteří hledají cestu.
Vypredané
10,49 € 11,04 €

Prvorozené dítě


O sourozenecké pozici Psychologické výzkumy ukazují, že pořadí, ve kterém se děti rodí, významně ovlivňuje rozvoj jejich osobnosti. Zvláště to platí o prvorozených – pokud se narodí další sourozenci, musí se vzdát své role „jedináčka“ a rozdělit se o přízeň a lásku rodičů. Pro mnoho z nich je to velmi bolestná zkušenost, která někdy negativně ovlivní jejich psychiku, zvláště když se jim nedostane emoční podpory od nejbližších. Autorka vychází ze své zkušenosti druhorozeného dítěte: v dětství trpěla prvorozenstvím své o čtyři roky starší sestry, teprve později dospěly k silnému vztahu. Prekopová během své praxe na základě terapie pevného objetí pochopila úzkosti, které prvorozené děti díky své dětské frustraci prožívají.
Vypredané
10,05 € 10,58 €

Kdybyste věděli, jak vás miluji


Kniha dětské psycholožky Jiřiny Prekopové je zajímavá tím, že nedává nahlédnout pouze do terapie pevným objetím, tedy jejího vlastního terapeutického směru, ale nabízí i nová řešení pomocí rodinné systemické terapie. Devět příběhů obtížně vychovatelných dětí (např. Malá tyranka, hyperaktivní dítě či adoptované dítě) sesbírala autorka na společných seminářích se zakladatelem systemické terapie Bertem Hellingerem a jejich protagonisty pak sledovala i nadále.
Vypredané
14,20 € 14,95 €