! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Radoslav Procházka

autor

Kráľ otec


Aké sú skutočné právomoci prezidenta? Ako ich využívali doterajšie hlavy štátu? Čo hrozí, ak by sa niekto pokúsil úrad uniesť a využiť ho na razenie vlastnej vízie Slovenska? Radoslav Procházka strieda analýzu ústavného textu s príhodami zo slovenského politického života, ale aj dávnejšej histórie a pripomína, o čo všetko ide pri prezidentských voľbách.
Na sklade 2Ks
11,31 € 11,90 €

dostupné aj ako:

Rozhádzaná republika


Úcta k štátu, zákonom a ľuďom v tejto krajine nemá byť slepá, ale mala by vyrastať zo žičlivosti k nej. Kniha Radoslava Procházku je napísaná s ústavným nadhľadom, niekedy kriticky, ale preniká ju autorova žičlivosť a záujem o tvár tejto krajiny. Odporúčam ju každému, kto sa zaujíma o politický, spoločenský a duchovný život na Slovensku, píše v predslove Rozhádzanej republiky František Mikloško. Procházka, ktorý patrí medzi najvýraznejších právnikov u nás a bol priamym aktérom politického diania, v knihe analyzuje vznik a historické zmeny Ústavy a predkladá vlastné návrhy, ako dosiahnuť, aby jej novely neboli len marketingovým nástrojom politických strán. Venuje sa aj návrhom na zmeny Ústavného súdu, ktoré budú v roku 2018 patriť medzi hlavné spoločenské témy.
Na sklade 1Ks
11,31 € 11,90 €

Brichtov boj


Miestami tragikomická, miestami romantická skorodetektívka zo slovenskej súčasnosti prináša fiktívny príbeh mladého bratislavského architekta, ktorý sa dostal do sporu s klientom. Postupne zisťuje, že súper je silnejší, ako čakal, a že svet nie je vždy to najpriateľskejšie miesto na život. Zvlášť, keď človek podľahne pocitu, že na ten svet zostal sám. Autor nezaprie skúsenosť s právnym prostredím, ale skôr než prípadovú štúdiu justičnej krivdy ponúka čitateľovi príležitosť zamyslieť sa, a domyslieť, čo pocit nespravodlivosti s niekým môže – a nemusí – urobiť. Sú rôzne spôsoby, ako si zmerať sily s osudom. Testosterón nestačí, treba mať aj šťastie.
Na sklade 5Ks
12,26 € 12,90 €

dostupné aj ako:

Brichtov boj


Miestami tragikomická, miestami romantická skorodetektívka zo slovenskej súčasnosti prináša fiktívny príbeh mladého bratislavského architekta, ktorý sa dostal do sporu s klientom. Postupne zisťuje, že súper je silnejší, ako čakal, a že svet nie je vždy to najpriateľskejšie miesto na život. Zvlášť, keď človek podľahne pocitu, že na ten svet zostal sám. Autor nezaprie skúsenosť s právnym prostredím, ale skôr než prípadovú štúdiu justičnej krivdy ponúka čitateľovi príležitosť zamyslieť sa, a domyslieť, čo pocit nespravodlivosti s niekým môže – a nemusí – urobiť. Sú rôzne spôsoby, ako si zmerať sily s osudom. Testosterón nestačí, treba mať aj šťastie.
Na stiahnutie
9,00 €

dostupné aj ako:

Kráľ otec


Aké sú skutočné právomoci prezidenta? Ako ich využívali doterajšie hlavy štátu? Čo hrozí, ak by sa niekto pokúsil úrad uniesť a využiť ho na razenie vlastnej vízie Slovenska? Radoslav Procházka strieda analýzu ústavného textu s príhodami zo slovenského politického života, ale aj dávnejšej histórie a pripomína, o čo všetko ide pri prezidentských voľbách.
Na stiahnutie
8,90 €

dostupné aj ako:

Domov na juhovýchod


Juraj Retka, ktorého kamaráti – a v istej chvíli celé Slovensko – poznajú ako Jerryho, sa na svet túži pozerať z výšky. Rešpekt okolia, silná partia, veľa peňazí. Nikto mu nič z toho nedaroval, všetko si musel vyvzdorovať. Aj za cenu kompromisov so svedomím. Z takej výšky sa ľahko padá. Ťažšie sa hľadá odpoveď, ako ďalej. Je lepšie ujsť alebo zostať a čeliť vlastným rozhodnutiam? Jerry nevie, váha. Možno až pridlho na to, aby to ešte dokázal rozhodnúť sám.
Predpredaj
13,52 € 15,90 €

Dobrá vôľa, spravodlivý rozum


Autorov hlboký doktrinálny ponor do poznávacích východísk a techník rozhodovacej činnosti súdov má ambíciu stať sa v domácom prostredí súčasťou základnej odporúčanej literatúry v oblasti považovanej za teóriu súdnej aplikácie (ústavného) práva.
Vypredané
9,15 € 9,63 €

Právo Európskej únie


Publikácia ponúka pohľad na: systém fungovania európskeho práva, analýzu povahy a účinkov jednotlivých prameňov európskeho práva, konanie pred európskym súdom, ochranu súkromných osôb, právo vnútorného trhu, voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu, ochrana hospodárskej súťaže, regulácia verejného obstarávania, ochrana spotrebiteľa, práva obchodných, spoločností a ochrana duševného vlastníctva, právne akty prijímané v oblasti policajnej a súdnej spolupráce a ich dopad na vnútroštátne právo, spoluprácu súdov členských štátov v civilnej aj trestnej oblasti. Doc. JUDr. Radoslav Procházka, PhD., JSD - pracoval v advokátskej kancelárii Hogan & Hartson L.L.P., ako poradca Ústavného súdu SR, ako právny poradca Delegácie Európskej komisie v SR a od roku 1997 je činný ako vysokoškolský pedagóg v odbore teórie štátu a práva. V rokoch 2004 - 2006 bol prvým zástupcom Slovenskej republiky pred súdmi Európskych spoločenstiev, v rokoch 2005 - 2006 pôsobil ako člen Legislatívnej rady vlády, je členom advokátskej komory štátu New York. Mgr. Juraj Čorba - od decembra 2006 je zástupcom Slovenskej republiky pred súdmi Európskych spoločenstiev, od roku 2005 pracuje v Kancelárii zástupcu Slovenskej republiky v konaní pred súdmi Európskych spoločenstiev. Publikuje v oblasti práva Európskej únie a medzinárodného práva, editor publikácie Európske právo na Slovensku - Právny rozmer členstva Slovenskej republiky v Európskej únii.
Vypredané
43,53 € 45,82 €

Mak proti Gatsbymu


Ako a prečo sa líšia podmienky zodpovednosti za škodu u nás od tých, ktoré platia v Spojených štátoch, to sú dve hlavné otázky, na ktoré hľadá odpovede najnovšia kniha jedného z najznámejších slovenských právnikov. Hľadá ich nielen v právnej úprave, ale aj, a vlastne najmä, v tom, čo zákony predchádza - v očakávaniach adresátov práva voči jeho tvorcom a vykladačom, v miestnej tradícii vzťahov jednotlivca k spoločnosti a v širšom kultúrnom zázemí, ovplyvňujúcom duše slovenské i americké. Skratkovitá odpoveď na kľúčovú otázku znie, že systém zodpovednosti za škodu odráža morálne, ekonomické, kultúrne a sociálne zvyky oboch skúmaných prostredí, a že pri hodnotení rozdielov máme čo do činenia s takými "ezoterickými" kategóriami, ako sú osud a vina. Autor ilustruje ich význam pre právo aj provokatívnym porovnaním odyseí dvoch archetypálnych literárnych hrdinov - Jozefa Maka a Jaya Gatsbyho. Kniha je určená pre širšiu ako právnickú verejnosť a vo forme krátkeho postskripta dokumentuje platnosť niektorých svojich téz aj na nedávnej tragédii v Polomke.
Vypredané
9,41 € 9,90 €

Štekajúca karavana


Radoslav Procházka, patriaci k výrazným osobnostiam mladej a strednej generácie právnikov, uzatvára týmto výberom zo svojej razantnej esejistiky a populárno-náučnej publicistiky jednu etapu svojej verejnej angažovanosti. Procházka vstupuje do politik y a táto kniha je jeho kvázimanifestom, čo je, ako poznamenáva autor v úvode, dvojsečná zbraň: Na jednej strane síce ten prehľad dokumentuje moje dôsledné, viac ako dekádu trvajúce lipnutie na niektorých základných hodnotách konštitučnej demokracie, na druhej strane však na mňa kladie nároky, ktoré, predpokladám, nebude vždy jednoduché dodržať. Svojím spôsobom si touto knihou dopredu obmedzujem možnosti vyhovárať sa z požiadaviek, ktoré na nositeľa verejnomocenského mandátu kladie povaha a zdro j tohto mandátu v právnom štáte.
Vypredané
9,50 € 10,00 €

Teória práva


Učebnica ponúka nielen základný prehľad, ale aj ucelenú analýzu právneho a štátovedeckého pojmoslovia. V úvodných kapitolách sa autori venujú povahe, znakom a funkciám štátu, vysvetľujú prečo štát vzniká, aké sú jeho znaky a formy, čo tvorí podstatu demokracie a právneho štátu. Následne prechádzajú k výkladu pojmov súvisiacich s tvorbou a aplikáciou práva, vrátane prameňov práva, systematiky právneho poriadku, štruktúry právnych noriem a právnych vzťahov. Obsah a štýl textu učebnice je prispôsobený potrebám študentov právnických fakúlt, na viacerých miestach však ponúka odpovede aj širšiemu právnickému prostrediu, vrátane praktikov práva.
Vypredané
33,25 € 35,00 €

Nejasná správa z planéty opíc


„Celý svoj dospelý život, a je to už, hrôza pomyslieť, takmer celé štvrťstoročie, uvažujem o tom, ako správne žiť nielen ako osoba, ale aj ako príslušník spoločenstva. A o tom, čo by mali robiť také orgány a čo iné, za akých podmienok, za aké peniaze, pre koho a prečo. Keď som sa v roku 2010 vydal do verejnej služby, ponúkol som verejnosti knihu Štekajúca karavána, ktorá bola zbierkou mojich dovtedajších textov. Dnes to robím znova s textami z ostatných troch rokov. Sú v nich aj veci, v ktorých som sa pomýlil. Nehanbím sa za tieto omyly; viac by som sa hanbil, keby som ich teraz chcel pred vami utajiť. Neurobím to, pár tých textov som síce mierne upravil, ale naozaj len pár a len formálne, nie obsahovo. Chcem totiž povedať ľuďom čo najviac o tom, ako veci vidím – je to ich právo a je to zároveň moja povinnosť.“ O autorovi: Radoslav Procházka (1972) od roku 1996 pôsobí ako vysokoškolský pedagóg, v súčasnosti v postavení mimoriadneho profesora v odbore teória a dejiny štátu a práva. Počas prístupového procesu SR do EÚ bol poradcom Európskej komisie, niekoľko rokov pôsobil aj ako poradca Ústavného súdu SR. V máji 2004 sa stal historicky prvým zástupcom Slovenska pred Európskym súdnym dvorom. V rokoch 2010 a 2012 ho občania prekrúžkovali do Národnej rady SR, kde dnes pôsobí ako poslanec bez straníckej príslušnosti. Ako manžel, syn a otec dvoch detí žije v trojgeneračnej domácnosti. Aktívne sa venuje sálovému futbalu a športovej kynológii. Je občianskym kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky.
Vypredané
9,41 € 9,90 €