Peter Prusák

autor

Odluka cirkvi od štátu


Je Slovensko kresťanské Odlukový či neodlukový systém? Zmluva medzí SR a Svätou stolicou zakladá rekatolizáciu Slovenska Za modernú výchovu a vzdelanie Hľadá sa nový model financovania cirkví Vzťah ľavice k náboženstvu a cirkvám Odlukový systém j e najdemokratickejší...
Na sklade 2Ks
1,81 € 3,62 €