% Zľavy na hry %

Jana Pšenčíková

autor

Lacná kniha Algoritmizace (-70%)


Táto kniha je na algoritmizáciu priamo cielená a celá problematika tvorby algoritmov a vývojových diagramov je tu detailne popísaná a vysvetlená krok za krokom. Od jednoduchých základov, popisov toho, čo je to vývojový diagram, až po ich tvorbu, typy a metódy. Kniha obsahuje celú radu príkladov a ukážok od zadania po vytvorenie vývojového diagramu.V súčasnej dobe sa jedná o jedinú takto komplexne spracovanú knihu o algoritmoch. Nemala by chýbať nikde tam, kde sa preberá problematika algoritmov a programovania.
Na sklade 1Ks
3,10 € 10,34 €

dostupné aj ako:

Algoritmizace


Algoritmizace je jednou z nejdůležitějších činností při vytváření software. Zabývá se formulací postupů, podle kterých pak programátor vytváří program. Je to ta část dovedností, která nepodléhá času, momentální módě, ani firemním zájmům. Za posledního půl století vznikla řada programovacích jazyků, která byly po několika letech nahrazeny modernějšími, a po jazycích, které se učíte dnes, přijdou určitě zase jiné. Jediné, co zůstalo stejné a co budete moci použít i po mnoha letech, je právě algoritmizace. Osvojíte-li si algoritmický způsob myšlení, pak se stanete nepostradatelnými odborníky, a to i v případě, že se nebudete zabývat tvorbou software. Právě k tomu Vám má dopomoci tato kniha.
Vypredané
7,54 € 7,94 €

Programování v Pascalu


Představujeme poměrně rozsáhlou knihu - učebnici populárního programovacvího jazyka Pascal. Titul je koncipován jako učebnice pro programátorské začátečníky. V úvodu popisuje základní principy a funkce a postupně se dostává ke složitějším procedurám a algoritmům. Tato kniha navazuje na nedávno vydanou učebnici Algoritmizace vlastně je její praktickou částí. Nejsilnější stránkou Programování v Pascalu jsou bohatě komentované zdrojové texty programů (najdete zde více než 100 zdrojových textů), které jsou vypracovány podle algoritmů z knihy Algoritmizace. Knihu Programování v Pascalu ale můžete použít i zcela samostatně. Cílem knihy není dokonale naučit čtenáře určitý programovací jazyk, ale seznámit ho se zákonitostmi programování do tako vé hloubky, aby si v budoucnu dokázal rychle osvojit každý další programovací jazyk. Vývoj v oblasti informačních technologií jde totiž tak rychle dopředu, že nemá význam učit encyklopedické znalosti, které zastarají dřív, než přijdou studenti do pra xe, ale naučit studenty myslet určitým způsobem. Kniha obsahuje tyto kapitoly: Software a jeho životní cyklus: Nejprve se seznámíte s obecným životním cyklem výrobku, poté je obecný cyklus aplikován na životní cyklus software. Na závěr kapitoly jsou formulovány zásady pro tvorbu školních úloh a projektů, které vyplývají z životního cyklu software. Programovací jazyky a metody programování Dozvíte se, jaké jsou typy programovacích jazyků a podle jakých kriterií je lze rozdělit. - Budou popsány základní programovací metody, dozvíte se, co je to strukturované programování, objektové či vizuální programování. - Výběr programovacího jazyka - na závěr kapitoly bude vysvětleno, proč byl zvolen právě výukový jazyk Pascal. Co musíte znát, než zač nete programovat - Seznámíte se nejprve s nejhrubší strukturou programu - Poté bude věnována pozornost všemu, co se může objevit v programu (například identifikátory, čísla, znaky, klíčová slova...) a na kterém místě se to může objevit. Syntaxe jaz yka je vysvětlena jednoduše a jen do takové hloubky, abyste mohli začít pracovat. Podrobnosti jsou vysvětlovány až v dalších kapitolách, kde zároveň následují příklady. - Pak následuje krátká instruktáž do datových typů jen tolik, kolik budete pot řebovat v nejbližší době (složitější datové typy jsou vysvětlovány průběžně až v místě, kde je k nim zrovna uveden příklad) - Na závěr kapitoly se seznámíte s vývojovým prostředím jazyka Pascal a s praktickými kroky, které budete potřebovat k vytvoř ení programu a odladění programu. Pak následují tři kapitoly: - Tvorba nejjednodušších programů zde najdete jednoduché programy a základní programátorské obraty založené na sekvenčních algoritmech. - Větvení typické programy a programátorské ob raty, které jsou založeny na větvení - Cykly tvorba typických programů na všechny tři typy cyklů, které jazyk Pascal podporuje. Tyto tři kapitoly tvoří stěžejní část knihy. Obsahují zdrojové texty programů s bohatými komentáři a vysvětlivkami js ou prakticky 1:1 k vývojovým diagramům z knihy Algoritmizace. Syntaxe jazyka je probírána nenásilnou formou v průběhu řešení. Datové typy jsou v této části vysvětlovány pouze tak, jak jsou zapotřebí při tvorbě programů. Souhrnné informace v posled ní kapitole najdete přehledný popis všech důležitých pojmů jazyka Pascal, které se vám mohou hodit, například přehled datových typů a jejich deklarace, ASCII tabulka, přehled formátování, klíčová slova a jejich význam, typy podprogramů, atd. Vše je c o nejstručnější, formou taháku. Turbo Pascal je ideálním výukovým programovacím nástrojem, který se i přes jeho dlouhou historii díky své srozumitelnosti a jasné logice i dnes stále s oblibou používá pro výuku programování. Kniha obsahuje CD se v šemi zdrojovými texty, na kterých jsou příklady popisovány. Na CD rovněž najdete FreePascal, tedy jednoduchou (nekompletní) verzi Pascalu.
Vypredané
11,88 € 12,50 €

Algoritmizace


Táto kniha je na algoritmizáciu priamo cielená a celá problematika tvorby algoritmov a vývojových diagramov je tu detailne popísaná a vysvetlená krok za krokom. Od jednoduchých základov, popisov toho, čo je to vývojový diagram, až po ich tvorbu, typy a metódy. Kniha obsahuje celú radu príkladov a ukážok od zadania po vytvorenie vývojového diagramu.V súčasnej dobe sa jedná o jedinú takto komplexne spracovanú knihu o algoritmoch. Nemala by chýbať nikde tam, kde sa preberá problematika algoritmov a programovania.
Vypredané
9,82 € 10,34 €

dostupné aj ako: