Pascal Quignard

autor

Lacná kniha Terasa v Římě (-70%)


Příběh rytce, obraz člověka poskládaný z rozsypaných a poztrácených karet, příběh lásky, tichý, postupně se rozvodňující potok lidského života, podemleté břehy, které se sesouvají - skromné mistrovství Pascala Quignarda, autora slavného románu Všechn a jitra světa, po zásluze oceněné cenou Francouzské akademie.
Na sklade 1Ks
3,74 € 12,46 €

dostupné aj ako:

Bludné stíny - Poslední království I


První díl trilogie Bludné stíny - O dávných časech - Hlubiny oceněný Goncourtovou cenou za rok 2002 není ani román ani esej, kniha se pouze představuje jako sbírka fragmentů, jež se plaví ve vodách učenosti a všednosti, jako kdyby autor pouze zachycoval myšlenky a dělal si poznámky k nějakému velkému dílu, které se chystá napsat. Nakonec se ale rozhodl ustoupit od původního záměru a vynesl na světlo jen ony črty. Čtení knihy pak má pro něj podobu bloudění , neboť, jak píše, ve čtení je očekávání, které se nesnaží dosáhnout nějakého konce. Číst znamená bloudit. Bloudíme tedy s ním od císaře Tiberia k Descartesovi, od Lao-Tse k Tereze z Avily, od sporů prvního krále Franků Chlodvíka s posledním římským králem na území Galie Syagriem k pařížským putováním mademoiselle Joncoux, staré samotářky z Port-Royalu.
Vypredané
5,41 € 5,69 €

Terasa v Římě


Příběh rytce, obraz člověka poskládaný z rozsypaných a poztrácených karet, příběh lásky, tichý, postupně se rozvodňující potok lidského života, podemleté břehy, které se sesouvají - skromné mistrovství Pascala Quignarda, autora slavného románu Všechn a jitra světa, po zásluze oceněné cenou Francouzské akademie.
Vypredané
11,84 € 12,46 €

dostupné aj ako: