Andrew Rader

autor

Za hranicami známeho


Ľudstvo má prvý raz v dejinách prostriedky, ktorými sa môže samo zničiť. Okrem vývoja takýchto zbraní však dokázalo opustiť rodnú planétu a vyraziť do nekonečného vesmíru. Po miliónoch rokov evolúcie sme dospeli do bodu, keď môžeme osídľovať iné svety a rozbehnúť proces, na ktorého konci by sme mali žiť nielen na jednej, ale hneď na viacerých planétach. Ako sa nám to podarilo? Čo pre nás skrýva budúcnosť? Andrew Rader v knihe Za hranicami známeho rozoberá hlavné obdobia objavov. Začína antikou, keď boli objavy doménou Feničanov, Peržanov a Grékov, pokračuje európskym vekom, ktorý viedol ku kolonizácii takmer všetkých kontinentov, ďalej vekom vedeckého bádania, keď sa vyvíjali nové nástroje na mapovanie a prenikanie do neznáma, až k nášmu veku letov do vesmíru. Ten teraz logicky ústi do plánov na osídľovanie ďalších planét a v konečnom dôsledku aj k letom ku hviezdam. Andrew Rader, manažér vesmírnych misií SpaceX, stojí nenápadne, no pevne na špici vesmírneho prieskumu. Ako nadaný historik s ohromnými znalosťami nám zasa ponúka jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s ľudským prenikaním do neznáma nielen v geografickom, ale aj vo vedeckom zmysle. S nákazlivým zanietením nám ukazuje, aké fantasticky ľudské je vyjsť z jaskyne a vyraziť k vzdialeným obzorom.
Na sklade > 5Ks
18,91 € 19,90 €

dostupné aj ako:

Za hranicami známeho


Ľudstvo má prvý raz v dejinách prostriedky, ktorými sa môže samo zničiť. Okrem vývoja takýchto zbraní však dokázalo opustiť rodnú planétu a vyraziť do nekonečného vesmíru. Po miliónoch rokov evolúcie sme dospeli do bodu, keď môžeme osídľovať iné svety a rozbehnúť proces, na ktorého konci by sme mali žiť nielen na jednej, ale hneď na viacerých planétach. Ako sa nám to podarilo? Čo pre nás skrýva budúcnosť? Andrew Rader v knihe Za hranicami známeho rozoberá hlavné obdobia objavov. Začína antikou, keď boli objavy doménou Feničanov, Peržanov a Grékov, pokračuje európskym vekom, ktorý viedol ku kolonizácii takmer všetkých kontinentov, ďalej vekom vedeckého bádania, keď sa vyvíjali nové nástroje na mapovanie a prenikanie do neznáma, až k nášmu veku letov do vesmíru. Ten teraz logicky ústi do plánov na osídľovanie ďalších planét a v konečnom dôsledku aj k letom ku hviezdam. Andrew Rader, manažér vesmírnych misií SpaceX, stojí nenápadne, no pevne na špici vesmírneho prieskumu. Ako nadaný historik s ohromnými znalosťami nám zasa ponúka jedinečnú príležitosť oboznámiť sa s ľudským prenikaním do neznáma nielen v geografickom, ale aj vo vedeckom zmysle. S nákazlivým zanietením nám ukazuje, aké fantasticky ľudské je vyjsť z jaskyne a vyraziť k vzdialeným obzorom.
Na stiahnutie
13,90 €

dostupné aj ako:

Beyond the Known


From brilliant young polymath Andrew Rader - an MIT-credentialled scientist, popular podcast host and SpaceX mission manager - an illuminating chronicle of exploration that spotlights humans' insatiable desire to continually push into new and uncharted territory, from civilisation's earliest days to current planning for interstellar travel. For the first time in history, the human species has the technology to destroy itself. But, having developed that power, humans are also able to leave Earth and voyage into the vastness of space. After millions of years of evolution, we've arrived at the point where we can settle other worlds and begin the process of becoming multi-planetary. How did we get here? What does the future hold for us? Divided into four accessible sections, Beyond the Known examines major periods of discovery and rediscovery, from Classical Times, when Phoenicians, Persians and Greeks ventured forth; to The Age of European Exploration, which saw colonies sprout on nearly every continent; to The Era of Scientific Inquiry, when researchers developed brand new tools for mapping and travelling further; to Our Spacefaring Future, which unveils plans currently underway for settling other planets and, eventually, travelling to the stars. A Mission Manager at SpaceX with a light, engaging voice, Andrew Rader is at the forefront of space exploration. As a gifted historian, Rader, who has won global acclaim for his stunning breadth of knowledge, is singularly positioned to reveal the story of human exploration that is also the story of scientific achievement. Told with an infectious zeal for travelling beyond the known, Beyond the Known illuminates how very human it is to emerge from the cave and walk towards an infinitely expanding horizon.
Vypredané
15,68 € 16,50 €