Július Rajčáni

autor

Diagnostika autoprotilátok proti antigénom bunkové


Predmetom tejto príručky je oboznámiť čitateľov s laboratórnymi znakmi niektorých autoimunitných chorôb. Ide o náročnú a úzko zameranú oblasť medicíny, ktorá býva doménou špecialistov: klinických imunológov, reumatológov, gastroenterológov a ďalších odborníkov. Pri prezentácii problematiky, ktorou sa publikácia zaoberá, je postupované od všeobecne známych pojmov bežne uvádzaných v učebniciach k informáciám zo zahraničnej literatúry, s ktorými autori konfrontujú vlastné nálezy.
Na sklade 1Ks
6,65 € 7,00 €

Vírusová infekcia


Pri riešení zložitých a veľmi zložitých problémov sú potrebné aspoň minimálne informácie o podstate problému, ktorý je teraz celosvetovým. Nielen preto sme pripravili základné informácie o vírusoch. Sú to aktualizované informácie z našej knižnej publikácie spred dvoch desaťročí. Týkajú sa podstaty vírusov, ale nie je to návod na riešenie. Príčinou je zložitosť, do ktorej by mohli nahliadnuť najmä zainteresovaní a kompetentní. Pre riešiteľov a organizátorov by štúdium podstaty vírusovej infekcie tiež mohlo byť užitočné. Ovládanie informácií z tejto malej knižôčky by mohlo pomôcť riešiť problém, ktorý nekončí iba očkovaním. Táto malá knižka "do dlane" je o podstate, a nie o prázdnom hovorení.
Na sklade 1Ks
5,61 € 5,90 €

Bunka a život (2. doplnené vydanie)


Monografia je určená hlavne pre postgraduálne štúdium v medicínskych vedách. Je však vhodná aj pre študentov, ktorí majú záujem prehĺbiť si svoje vedomosti o bunke.
Vypredané
12,54 € 13,20 €

Bunka a život


Monografia je určená hlavne pre postgraduálne štúdium v medicínskych vedách. Je však vhodná aj pre študentov, ktorí majú záujem prehĺbiť si svoje vedomosti o bunke.
Vypredané
12,54 € 13,20 €