Doprava zadarmo pri nákupe nad 29 Eur !

Rajmund Ondruš

autor

Svätí a blahoslavení jezuitskej rehole


Táto úplná zbierka životopisov môže poslúžiť nielen členom spomenutej rehole a jej spolupracovníkom, ale aj tým, ktorí sa zaujímajú o cirkevné dejiny a osobitne o dejiny jezuitskej rehole. Zbierka je zostavená chronologicky podľa dátumu úmrtia jednot livých svätých a blahoslavených. Zachytáva osudy výnimočných jezuitských osobností v priebehu piatich storočí. Väčšinou ide o mučeníkov, no rovnako dôležití sú vynikajúci misionári, kazatelia, organizátori, duchovní vodcovia, vzdelanci. Rozsah portré tov jednotlivých svätých a blahoslavených je určený tým, nakoľko sú dostupné ich životopisné údaje. Pre zainteresovanejších záujemcov je na konci zbierky zaradených päť indexov.
Na sklade 1Ks
4,10 € 4,32 €

Blízki Bohu i ľuďom 1., 2.


Predkladaná zbierka životopisov nám má pomôcť poznať našich omilostených bratov a sestier a azda aj k lepšiemu chápaniu mnohých udalostí, ktoré sa odohrali v Cirkvi aj mimo nej. Nájdeme v nej aj viacero životopisov výnimočných osobností pochádzajúcich zo Slovenska. Páter Ondruš stihol zaradiť do zbierky aj životopis bl. Jána Pavla II. Pri výbere ilustrácií sme sa usilovali pripomenúť aj viacero krásnych výtvarných diel, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska.
Vypredané
38,95 € 41,00 €

Rytier a reformátor


V osobnosti a životných osudoch svätého Ignáca Loyolského (1491-1556) sa spájajú všetky podstatné črty rytiera a reformátora. Autor jeho životopisu P. Rajmund Ondruš SJ nám najprv stavia pred oči baskického rytiera stelesňujúceho ideál svetského muža na konci stredoveku. Životné okolnosti a Božia prozreteľnosť previedli udatného a azda aj trochu márnomyseľného vojaka cez úskalia hlbokej premeny, z ktorej vyšiel ako reformátor. Predovšetkým reformátor vlastného života. Sila tejto reformy sa prená šala aj na jeho spoločníkov, s ktorými neskôr založil novú modernú rehoľu Spoločnosť Ježišovu, jezuitov. A tá zase zohrala dôležitú rolu pri reforme Cirkvi v 16. a v 17. storočí. Okrem súhrnu faktov z Ignácovho života ponúka táto kniha, ktorú prináša me v druhom vydaní, aj zaujímavý pohľad do jeho vnútra a v neposlednom rade aj na život s Španielsku, Francúzsku a v Taliansku v 16. storočí.
Vypredané
2,85 € 3,00 €

Z Černovej do Žiliny cez Rím, Šanghaj a gulag


Cieľom  tejto  knižnej  publikácie  je  vyplniť  medzeru,  ktorú  máme  v poznaní  významných  osobností  spomedzi  slovenských  jezuitov.  Páter  Vendelín  Javorka  SJ  (1882  –  1966)  medzi  ne  dozaista  patrí.  Okrem  jeho  pohnutých  životných  osudov,  ktoré  ho  zaviedli  do mnohých  krajín,  sa  dozvieme  o jeho  ekumenickom  úsilí.  Ideál,  pre  ktorý  žil,  pracoval  a trpel,  bolo  zjednotenie  pravoslávnej  a katolíckej  Cirkvi.  Počas  svojho  pohnutého  života  mal  páter  Javorka  mnoho  príležitostí  presvedčiť  sa,  že  je  to  náročný  a čisto  ľudsky  neuskutočniteľný  ideál.  Preto  sa  stal  budovateľom  a prvým  predstaveným  Pápežského  ruského  kolégia  v Ríme  (Russicum).  Ekumenizmus  patrí  k jeho  prvoradým  úlohám.
Vypredané
3,75 € 3,95 €

Blízki Bohu i ľuďom 1.


V dejinách Cirkvi mala úcta k svätým rozličnú podobu. Boli obdobia, keď sa priveľmi zdôrazňovalo všetko, čo bolo v ich živote a po ich smrti mimoriadne, zázračné. Tento zhon za zá­zračným viedol k vytváraniu legiend, ktoré nám neraz sťažujú poznanie pravého životného svedectva mnohých svätých. V na­šich časoch zase prevláda úsilie vidieť vo svätcoch obyčajných smrteľníkov, ako sme my všetci. Svätí boli naozaj ľudia, ako sme my. Mali rozličné prirodzené schopnosti a dary, no mali aj prirodzené slabosti a nedostatky, niekedy azda i väčšie ako my. Čo ich teda odlišovalo od ostatných ľudí? Bola to predovšetkým ich veľkodušná spolupráca s Božou milosťou a hrdinská vernosť v na­sledovaní Krista. Svätí všetkých čias, zo všetkých národov a spoločenských skupín nám ukazujú, ako sa dá žiť podľa ideálov Kristovho evanjelia v radostných i ťažkých chvíľach, v rozličných povo­laniach a v tých najrôznejších životných situáciách. Pre tieto a iné dôvody sa zaujímame o svätých a chceme ich poznať. Predkladaná zbierka životopisov nám má v tom pomôcť. Životopisy sú síce krátke a poskytujú väč­šinou iba základné údaje, ale i tak môžu prispieť k poznaniu našich omilostených bratov a sestier a azda aj k lepšiemu chápaniu mnohých udalostí, ktoré sa odohrali v Cirkvi aj mimo nej. Vydaním tejto knihy si chceme pripomenúť jej autora pátra Ondruša, ktorý nás na jar roku 2011 opustil.
Vypredané
22,80 € 24,00 €

Blízki Bohu i ľuďom 1. 2. (komplet)


Dva zväzky v darčekovej kazete Predkladaná zbierka 669 životopisov nám má pomôcť poznať našich omilostených bratov a sestry a azda aj lepšie chápať mnohé udalostí, ktoré sa odohrali v Cirkvi aj mimo nej. Nájdeme v nej aj viacero životopisov výnimočných osobností pochádzajúcich zo Slovenska. V novom rozšírenom vydaní nájdete aj výber životopisov nových blahoslavených a svätých za ostatných päť rokov. Pri výbere ilustrácií sme sa usilovali pripomenúť aj viacero krásnych výtvarných diel, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska. Obsahuje abecedný register.
Vypredané
46,55 € 49,00 €