! Doprava ZADARMO už od 20 € !

Rastislav Maďar

autor

Ochrana zdraví na cestách


Dostává se vám do rukou publikace, jejímž cílem je podat praktické informace o zdravotních nástrahách, které číhají na cestovatele v zahraničí a o způsobech, jak jim předcházet, formou odpovědí na 100 + 1 nejčastějších otázek.Obálka: Ján Lomenčík
Na sklade 1Ks
5,19 € 5,46 €

Ochrana zdravia na cestách


Cieľom publikácie je podať praktické informácie o zdravotných nástrahách číhajúcich na cestovateľov v zahraničí a o spôsoboch, ako im predchádzať formou odpovedí na 100 + 1 najčastejších otázok. Informácie a rady v publikácii sú zostavené tak, aby pr iniesli úžitok cestovateľom navštevujúcim najodľahlejšie kúty našej modrej planéty, žijucim v nezvyklých provizórnych podmienkach bez rýchlo dostupnej zdravotníckej pomoci, ale i tým, ktorí sú v relatívnom bezpečí viachviezdičkových hotelov v niektor ej z európskych krajín, no stýkajú sa s novým prírodným a spoločenským prostredím a neznámou flórou a faunou. Ochrana zdravia cestovateľa a riešenie neočakávaných individuálnych situácií závisí nielen od znalosti zdravotnej problematiky, ale do značn ej miery aj od zváženia hodnoty dosiahnutého cieľa oproti zodpovednosti za vlastné zdravie.
U dodávateľa
3,78 € 3,98 €

Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi


Nozokomiální nákazy mají negativní dopad na zdravotní péči, jsou příčinou prodlužování hospitalizace, zvýšených nákladů na léčbu a vyšší mortality. Je tedy nezbytně nutné, aby všichni zdravotničtí pracovníci věděli jak těmto nákazám zabránit. Kniha Prevence nozokomiálních nákaz pro praxi obsahuje konkrétní lékařské a ošetřovatelské postupy nutné pro prevenci, včasné odhalení a léčbu nejčastějších nákaz. Autoři vycházejí nejen z nejnovějších poznatků z oboru, ale také platných českých a evropských směrnic. Kniha je určena všem lékařům a sestrám v praxi, studentům lékařských zdravotnických a ošetřovatelských fakult. Dále poskytuje praktické rady hygienikům a epidemiologům v terénu, zdravotnickým pracovníkům v domovech důchodců, agenturách domácí péče a dalších zdravotnických zařízeních.
Vypredané
9,40 € 9,89 €

Ochrana zdraví na cestách


Desítky užitečných informací a praktických rad, názorné fotografie, skvělé tipy na cesty, kontakty …Pro běžné cestovatele i rizikové skupiny – včetně malých dětí, těhotných žen, seniorů, chronicky nemocných i fyzicky hendikepovaných ... Cílem publikace je podat informace o zdravotních nástrahách číhajících v zahraničí a o způsobech, jak jim předcházet, formou praktických rad na cesty a pobyt. I menší zdravotní problémy mohou cestování a pobyt pořádně znepříjemnit, pokazit vzpomínky na krásné chvíle, narušit důležitá setkání, pracovní plány nebo sportovní program.Informace a rady jsou v publikaci sestaveny tak, aby byly užitečné cestovatelům navštěvujícím nejodlehlejší kouty planety, s pobytem v provizorních podmínkách bez rychle dostupné zdravotnické pomoci, ale i těm, kteří pobývají v relativním bezpečí vícehvězdičkových hotelů v některé z evropských zemí, ale v konfrontaci s novým přírodním a společenským prostředím i neznámou faunou a flórou.
Vypredané
5,19 € 5,46 €

Lacná kniha Ochrana zdraví na cestách (-90%)


Dostává se vám do rukou publikace, jejímž cílem je podat praktické informace o zdravotních nástrahách, které číhají na cestovatele v zahraničí a o způsobech, jak jim předcházet, formou odpovědí na 100 + 1 nejčastějších otázek.Obálka: Ján Lomenčík
Vypredané
0,55 € 5,46 €

dostupné aj ako: