Knižné kamarátstva

André Ravier

autor

Szalézi Szent Ferenc


A kötetben Szalézi Szent Ferenc életéről olvashatunk.
Vypredané
1,78 € 1,87 €

František Saleský múdry človek a svätec


František Saleský, poradca pápežov a panovníkov, bol obdarený mimoriadnymi duchovnými,pastoračnými a diplomatickými vlastnosťami, bol mužom jednoty v dobe, keď náboženské spory predstavovali ranu na tele Cirkvi. Vo svojom pôsobení sa opieral o dôveru v Boha, o lásku, ktorá všetko zmôže, o askézu a modlitbu.
Tento životopis svätého Františka Saleského ukazuje šírku jeho osobnosti, opierajúc sa o pôvodné dokumenty a rukopisy prvoradého významu.
Vypredané
8,08 € 8,50 €