Raymond Moody

autor

Lacná kniha Paranormální svět (-50%)


Světově proslulého amerického lékaře Raymonda Moodyho čeští čtenáři dávno dobře znají. Jeho nejnovější kniha je fascinující autobiografií, v níž autor vyprávěním o svém dětství, komplikovaném vztahu s otcem, o studiích a zájmu o posmrtný život a slavné „zážitky blízké smrti“. S nebývalou otevřeností píše o svých zdravotních problémech, které ho přivedly téměř k sebevraždě, o svých nezdařených manželstvích i o setkáních s mnoha známými osobnostmi.
Na sklade 2Ks
6,79 € 13,58 €

dostupné aj ako:

Na hranici života a smrti


Osobné vyznanie autora o svojom živote a svojom úsilí objektívne a nezaujato preskúmať tajomstvá ľudskej existencie. Autor reaguje aj na mnohé nepravdivé a skreslené informácie o jeho celoživotnej práci. Po rokoch systematického štúdia sformuloval svoje názory či postoje k záhadám, ktoré sa možno nikdy nepodarí odhaliť.
Vypredané
8,46 € 8,90 €

Život po živote


Život po živote je klasický bestseller, ktorý ponúka prekvapujúce dôkazy o živote po telesnej smrti. V knihe Život po živote Raymond Moody skúma vyše sto prípadov ľudí, ktorí zažili klinickú smrť a následne boli oživení. Kniha prvýkrát vyšla v roku 1975 (na Slovensku v 1992) a okamžite odštartovala revolúciu v názoroch na posmrtný život. Z Raymonda Moodyho sa razom stala autorita v oblasti „zážitkov na prahu smrti“. Život po živote navždy zmenil pohľad mnohých ľudí na smrť – i život. Pozoruhodné príbehy sú dôkazom toho, že po fyzickej smrti život pokračuje. Moody prináša svedectvá ľudí, ktorí boli na „druhej strane“ a vrátili sa. Všetky sú si podobné a v drvivej väčšine opisujú pozitívne pocity. Dojímavé a inšpiratívne opisy nám dovoľujú nahliadnuť na mier a bezvýhradnú lásku, ktorá nás všetkých očakáva.
Vypredané
8,80 € 9,26 €

Život po strate


Autori nadväzujú na to, kde sa skončil Život po živote, a opisujú najnovšie výsledky skúmania zážitkov na prahu smrti. Potvrdzujú, že ľudia sa skôr vyrovnajú so smútkom, keď veria, že vedomie prežije telesnú smrť, lebo pochopenie „najväčšej záhady“ života so sebou prináša sebaistotu a vnútorný mier. Raymond Moody, priekopník moderného výskumu zážitkov na prahu smrti a autor bestselleru Život po živote, úplne zmenil spôsob nášho nazerania na smrť a umieranie. V knihe Život po strate, ktorú napísal s Dianne Arcangelovou (bývalou riaditeľkou centra Elisabeth Küblerovej-Rossovej), Moody skúma, prečo nám smútok prináša toľko utrpenia a prečo sú niektorí ľudia schopní preniesť sa cez svoju stratu a stať sa silnejší, ako boli predtým.
Vypredané
7,22 € 7,60 €

Život před životem


Život před životem s podtitulem návraty do minulých životů je jednou z nezpozoruhodnějších knih světoznámého badatele v oblasti stavů blízkosti smrti. Jeho vlastní překvapivá zkušenost jej časem přivedla k hlubšímu studiu fenoménu existence prenatálního vědomí. Výsledky svého několikaletého bádání shrnul v této významné a poutavé knize, kterou napsal společně s Paulem Perrym. Autoři tohoto fascinujícího díla ukazují, že návrat do minulých životů může zakusit každý z nás. Jak píší, přinášejí ve své knize několik odpovědí, ale mnohem více otázek.
Vypredané
8,88 € 9,35 €

Život po životě


Ve své v pořadí druhé knize přináší slavný americký lékař provokující otázky a fascinující odpovědi na téma zážitků blízkosti smrti a přežití tzv. klinické smrti. Ukazuje také řadu paralel v antické a středoevropské literatuře, které poukazují na existenci posmrtného života.
Vypredané
8,44 € 8,88 €

Světlo po životě


Americký lékař a filozof Raymond A. Moody popsal ve svých předchozích knihách zkušenosti prožitků blízkosti smrti. Od té doby se zabýval tisíci podobných případů, které byly zaznamenány jak u dospělých tak u dětí. Výsledkem jeho výzkumů je tato úchvatná kniha Světlo po životě – život duše po smrti. Tisíce lidí, kteří přežili tzv. klinickou smrt nebo se jiným způsobem ocitli na prahu smrti, popsaly překvapující množství paralel a shodných prožitků: pocity být mrtvý, stav bez bolesti, pocity nekonečného míru, zážitek mimotělního bytí, průchod tunelem, setkání se světelnými bytostmi, ohlédnutí za minulým životem a nechuť k návratu do fyzického těla.
Vypredané
8,44 € 8,88 €

Svetlo na druhom brehu


Svojou prvou knihou Život po živote doktor Raymond Moody zmenil naše názory na smrť. Rozprávanie ľudí, ktorí prešli štádiom klinickej smrti a vrátili sa do života, ich opisy cesty tunelom a príbehy o stretnutí s anjelskými bytosťami potvrdili existenciu života po smrti. Od vydania knihy Život po živote sa naňho nepretržite obracia množstvo ľudí, aby sa s ním podelili o nečakané zážitky, keď sa sami ocitli blízko smrti alebo keď zomrel niekto z ich blízkych. Dospelo bádanie o zážitku prahu smrti (ZPS) k vedeckému dôkazu, že jestvuje posmrtný život? Na tému posmrtného života k nijakému presvedčivejšiemu dôkazu ani nemožno dospieť. To však neznamená, že by sa tieto očividne jestvujúce zážitky nemali s úctou a záujmom skúmať.
Vypredané
6,56 € 6,90 €

Doteky věčnosti


Co se s člověkem děje, když umírá? Je možné, aby tento zážitek sdílel s živými? I ve své nové knize Doteky věčnosti se Raymond Moody zabývá tematikou smrti a umírání a této fascinující otázce dává zcela nový směr. Spolu s P. Perrym totiž zkoumá „zážitky sdílené smrti“, při nichž mohou lidé, kteří jsou v přítomnosti umírajícího, nakrátko nahlédnout do onoho světa. Průkopnické dílo se čte jako strhující román.
Vypredané
8,88 € 9,35 €

Život po strate, 2. vydanie


Autori nadväzujú na to, kde sa skončil Život po živote, a opisujú najnovšie výsledky skúmania zážitkov na prahu smrti. Potvrdzujú, že ľudia sa skôr vyrovnajú so smútkom, keď veria, že vedomie prežije telesnú smrť, lebo pochopenie „najväčšej záhady“ života so sebou prináša sebaistotu a vnútorný mier. Raymond Moody, priekopník moderného výskumu zážitkov na prahu smrti a autor bestselleru Život po živote, úplne zmenil spôsob nášho nazerania na smrť a umieranie. V knihe Život po strate, ktorú napísal s Dianne Arcangelovou (bývalou riaditeľkou centra Elisabeth Küblerovej-Rossovej), Moody skúma, prečo nám smútok prináša toľko utrpenia a prečo sú niektorí ľudia schopní preniesť sa cez svoju stratu a stať sa silnejší, ako boli predtým.
Vypredané
6,27 € 6,60 €

Život po živote, 2. vydanie


Život po živote je klasický bestseller, ktorý ponúka prekvapujúce dôkazy o živote po telesnej smrti. V knihe Život po živote Raymond Moody skúma vyše sto prípadov ľudí, ktorí zažili klinickú smrť a následne boli oživení. Kniha prvýkrát vyšla v roku 1975 (na Slovensku v 1992) a okamžite odštartovala revolúciu v názoroch na posmrtný život. Z Raymonda Moodyho sa razom stala autorita v oblasti „zážitkov na prahu smrti“. Život po živote navždy zmenil pohľad mnohých ľudí na smrť – i život. Pozoruhodné príbehy sú dôkazom toho, že po fyzickej smrti život pokračuje. Moody prináša svedectvá ľudí, ktorí boli na „druhej strane“ a vrátili sa. Všetky sú si podobné a v drvivej väčšine opisujú pozitívne pocity. Dojímavé a inšpiratívne opisy nám dovoľujú nahliadnuť na mier a bezvýhradnú lásku, ktorá nás všetkých očakáva.
Vypredané
6,27 € 6,60 €

Záblesky večnosti


Autor hovorí o nich ako o „spoločných zážitkoch na prahu smrti“. Záblesky večnosti je prvá kniha, ktorá sa zaoberá týmto úžasným aspektom vzájomného duchovného prepojenia. Celé rodiny zhromaždené okolo smrteľnej postele blízkeho človeka vidia jasné svetlo z neznámeho zdroja. Niektorí vnímajú jemnú hmlu nad telom matky či otca, ktorý práve zomrel. Ďalší rozprávajú o tom, ako odprevádzali člena rodiny na jeho ceste do neba.... Príbehy v knihe Záblesky večnosti sú prekvapujúce a zároveň upokojujú. Ponúkajú útechu i nádej, vrhajú nové svetlo na tajuplnú cestu, čo nás čaká na konci tohto života.
Vypredané
6,56 € 6,90 €

dostupné aj ako:

Život po životě


Americký lékař a spisovatel proslul po celém světě jako významný badatel a spisovatel, který se zaměřil na oblast smrti a zážitků s ní spjatých. Co vlastně nás čeká po smrti? Náboženský pohled předpokládá určitou formu posmrtné existence, kdežto ma terialisté vycházejí z představy zející nicoty. Důkazy, jež by vyřešily nejspornější otázky lidské existence, však zatím nikdo nepředložil. Zvláštnímu zájmu se proto těší prožitky blízké smrti (NDE). Právě ty Raymond Moody intenzivně zkoumal a dokáza l popsat charakteristické znaky, jež je provázejí. Jeho knihy se ihned po vydání v USA staly světovými bestsellery. Autor v nich shrnul vzpomínky těch, kteří přežili klinickou smrt, a došel k pozoruhodnému zjištění vjemy při umírání bývají shodné a vesměs naznačují možnost jakési další cesty. Lze tato překvapivě přesvědčivá svědectví brát za doklad, že věřící právem očekávají přechod na onen svět? Raymond Moody nikomu nepředkládá hotové závěry, ale jeho strhující knihy otvírají prostor lidsk é naději.
Vypredané
8,88 € 9,35 €

Život po ztrátě


Jako průkopník moderního výzkumu zážitků domnělé smrti a autor klasického bestseleru Život po životě změnil Raymond Moody zcela způsob, jakým pohlížíme na smrt a umírání. Ve své nové knize Život po ztrátě zkoumá spolu s Dianne Arcangelovou, proč nám žal způsobuje tolik utrpení a jak dovedou někteří lidé překonat svou ztrátu a nabýt ještě větší celistvosti než před ní. V návaznosti na závěry Života po životě uvádějí aktuální poznatky o zážitcích domnělé smrti a ukazují, jak jsou jedinci, kteří věří, že vědomí přežívá tělesnou smrt, schopni zdolat svůj zármutek a dík jemu se přerodit.Pochopení největšího tajemství života přináší sebedůvěru a vnitřní mír. Ve formě směsi osobních příběhů a pronikavé učenosti nabízí toto dílo vhled do této problematiky a podporu každému, kdo prochází procesem truchlení, i těm, kdo zažili jakoukoli ztrátu bližního nebo odloučení.
Vypredané
10,76 € 11,33 €

Paranormální svět


Světově proslulého amerického lékaře Raymonda Moodyho čeští čtenáři dávno dobře znají. Jeho nejnovější kniha je fascinující autobiografií, v níž autor vyprávěním o svém dětství, komplikovaném vztahu s otcem, o studiích a zájmu o posmrtný život a slavné „zážitky blízké smrti“. S nebývalou otevřeností píše o svých zdravotních problémech, které ho přivedly téměř k sebevraždě, o svých nezdařených manželstvích i o setkáních s mnoha známými osobnostmi.
Vypredané
12,90 € 13,58 €

dostupné aj ako:

Život po životě


Americký lékař a spisovatel proslul po celém světě jako významný badatel a spisovatel, který se zaměřil na oblast „smrti“ a zážitků s ní spjatých. Co vlastně nás čeká po smrti? Náboženský pohled předpokládá určitou formu posmrtné existence, kdežto materialisté vycházejí z představy zející nicoty. Důkazy, jež by vyřešily nejspornější otázky lidské existence, však zatím nikdo nepředložil. Zvláštnímu zájmu se proto těší prožitky blízké smrti (NDE). Právě ty Raymond Moody intenzivně zkoumal a dokázal popsat charakteristické znaky, jež je provázejí. Jeho knihy se ihned po vydání v USA staly světovými bestsellery. Autor v nich shrnul vzpomínky těch, kteří přežili klinickou smrt, a došel k pozoruhodnému zjištění – vjemy při umírání bývají shodné a vesměs naznačují možnost jakési další cesty. Lze tato překvapivě přesvědčivá svědectví brát za doklad, že věřící právem očekávají přechod „na onen svět“? Raymond Moody nikomu nepředkládá hotové závěry, ale jeho strhující knihy otvírají prostor lidské naději.
Vypredané
10,22 € 10,76 €