Dan Rebellato

autor

Divadlo a globalizácia


Séria Theatre& renomovaného vydavateľstva Palgrave Macmillan prináša tematicky koncipované publikácie, ktoré poukazujú na problémy dneška, nové funkcie divadla a postoj divadelníkov k súčasnému svetu. Divadlo a etika, Divadlo a mesto, Divadlo a politika, Divadlo a obecenstvo, Divadlo a pocity, Divadlo a telo, Divadlo a ľudské práva... názvy publikácií napovedajú, že záber vydavateľských aktivít tejto série je široký a aj na slovenských divadelníkov a čitateľov čakajú lákavé novinky. Čo je globalizácia? Akú úlohu má divadlo v globalizovanom svete? Táto originálna a provokatívna kniha skúma, čím prispelo divadlo k pomaly sa vyvíjajúcemu vedomiu nášho sveta ako celku, čerpajúc z rôznych zdrojov od Aischyla po Levieho kráľa, od Čechova po Complicite, od tragédie po reklamu... Kniha dokazuje dôležitosť divadla ako miesta odporu voči bezohľadnému rozširovaniu globálneho trhu. Autor publikácie, Divadlo a globalizácia je profesor na Royal Holloway Londýnskej univerzity, kde prednáša o súčasnom divadle. Pracuje ako zástupca šéfredaktora Contemporary Theatre Review, spolupracuje so štvrťročníkom New Theatre, je jeden z editorov série Theatre& a napísal viacero prác o súčasnom divadle, napríklad 1956 and All That (1956 a všetko to, 1999) Dan Rebellato je známy aj ako úspešný dramatik. Jeho hry získali viacero ocenení a dramatické texty (divadelné hry, preklady a adaptácie) uviedli v Berlíne, Londýne - vo West Ende, v National Theatre London, Young Vic a tiež v BBC Radio.
U dodávateľa
11,40 € 12,00 €