Daniela Reháková

autor

Vápence Slovenska 1. časť


Vápence sú takou bohatou a rozmanitou skupinou, že ich bolo potrebné rozdeliť. Tento zväzok "Vápence Slovenska - I. časť" obsahuje biohermné, krinoidové, sladkovodné, ooidové a onkoidové vápence. Zväzok "Vápence Slovenska - II. časť" bude zahrňova ť plytkovodné mikritové vápence, pelagické mikritové vápence a červené hľuznaté vápence. Milan Mišík, Daniela Reháková
Vypredané
6,27 € 6,60 €