Monika Reimann

autor

Němčina 15 000 slovíček ve 126 tématech


Tento slovník je aktuální, komplexní a výkonný nástroj k učení německých slovíček. Je koncipován tak, aby vyho-voval jak mladým, tak i dospělým studentům na základní, středně pokročilé a pokročilé úrovni, všem, kdo si chtějí osvěžit a doplnit své znalosti německé slovní zásoby. 15000 slovíček, která v tomto slovníku najdete, jsou dobrou základnou, na které můžete své znalosti němčiny stavět. Je v ní kompletní zásoba pro úspěšné složení Certificate of German. Základní slovíčka jsou uvedena barevně a upřesňují je doplňková slovíčka, technické a speciální termíny. Obsah doplňují tabulky z frázemi, krátkými dialogy, idiomy a zajímavostmi němčiny. V úvodu knihy najdete informace a tipy na správnou práci s touto knihou a text uzavírá rozsáhlý slovníček. Kniha je ideální pro samouky i jako doplněk studia. Slovní zásoba pro Goethe-Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch)
Na sklade 1Ks
23,42 € 24,65 €

Schritte International 6 Kursbuch + Arbeitsbuch + CD


jeder Band mit: integriertem Arbeitsbuch integrierter Arbeitsbuch-CD mit Hörtexten und interaktiven Übungen für den PC CDs | Kassetten Lehrerhandbuch kostenfreiem Lehrwerkservice im Internet Glossaren Posterset (Poster mit der
Na sklade 1Ks
18,34 € 19,30 €

Menschen A1 - Arbeitsbuch + CD


Pracovný zošit Menschen A1 Arbeitsbuch mit AudioCD pre študentov obsahuje okrem cvičení na slovnú zásobu, gramatiku, výslovnosť a všetky jazykové zručnosti aj testy, sebaevalváciu, zoznamy aktívnej slovnej zásoby a literárny bonbónik so zaujímavým príbehom na pokračovanie. Kurz Menschen je určený pre stredné a jazykové školy, pre žiakov začiatočníkov z nemeckého jazyka. Kurz je zostavený podľa súčasných požiadaviek SERR a prechádza úrovňami od A1, cez A2 až po B1. V ponuke je trojdielne vydanie alebo rozdelenie na poldiely. Koncepcia Menschen vychádza z aktuálnych poznatkov psychológie učenia sa a neurodidaktiky. Minipríbehy konkrétnych ľudí vzbudzujú záujem a emócie, obrázkový lexikón ku každej lekcii zas podnecuje vizuálnu pamäť a zmyslové kanály sa zapájajú cez piesne, filmy a pohybové hry. Menschen pracuje efektívne, človek si lepšie zapamätá to, čo sa ho osobne dotkne. Preto sú texty v minipríbehoch orientované na príbehy konkrétnych ľudí. Vzbudzujú u žiakov a študentov záujem a zapájajú pri učení ich emocionálnu stránku. Keďže ľudská pamäť pracuje hlavne vizuálne, teda lepšie si nové veci zapamätáme, keď vec vidíme, preto je slovníček obohatený o farebné ilustrácie. V neposlednom rade je dôležité opakovanie a upevňovanie učiva. Tejto stránke učenia je v učebnici venovaná veľká pozornosť. Aby všetci žiaci boli rovnako podporovaní a mali možnosť využiť svoje prednostné spôsoby učenia, Menschen využíva popri kognitívnom učení aj zmyslové kanály a stimuláciu všetkých zmyslov, cez piesne, filmy až po pohybové hry. Dôležitou stránkou učebnice je autonómia učenia sa a motivácia študentov. Táto je podporovaná zaujímavými a atraktívnymi aktivitami pre samoštúdium, a možnosťou výberu materiálov podľa záujmu alebo stupňa náročnosti. Študentov a učiteľov zaujmú aj multimediálne doplnky Menschen. Jednak digitalizovaná učebnica, ktorú je možné v triede či učebni používať cez interaktívnu tabuľu alebo dataprojektor, ale aj virtuálna učebňa Moodle (vzdelávací priestor, platforma na internete).
Na sklade 1Ks
17,48 € 18,40 €

Grundstufengrammatik fuer Deutsch als Fremdsprache


Die komplette Grammatik zum Nachschlagen und Üben für die Grundstufe. Zur gezielten Vorbereitung auf das Zertifikat Deutsch als Fremdsprache", aber auch zur Wiederholung und Vertiefung des grammatischen Grundwissens. Die Grammatik ist lehrwerksunabhängig, kann aber auch lehrwerksbegleitend eingesetzt werden. Lernende, die zusätzlich zu einem kommunikativ ausgerichteten Unterricht im Kurs längere Übungsphasen zur Grammatik wünschen - und Selbstlerner, die zu Hause ihre individuellen Lösungen suchen - profitieren von dieser kreativen und abwechslungsreichen Grammatikdarstellung. Ein weiterer Vorteil: Der Wortschatz der Erklärungen und Übungen entspricht dem Niveau des "Zertifikats Deutsch als Fremdsprache"."
Vypredané
17,10 € 18,00 €

Lacná kniha Grundstufengrammatik fuer DaF Schluessel (-95%)


Der Schlüssel ist geeignet für die deutsche und alle zweisprachigen Ausgaben (außer Griechisch) der Grundstufengrammatik
Vypredané
0,34 € 6,70 €

dostupné aj ako: