Noël Rileyová

autor

Dějiny užitého umění


Táto kniha má veľmi ambiciózny cieľ: ukázať prehľadným spôsobom najvýznamnejšie štýly v dekoratívnom umení počas päťstoročného obdobia. Môže sa zdať, že pokus obsiahnuť také obrovské rozpätie, do ktorého patrí kontinentálna Európa, Anglicko a Amerika, a to od renesancie po postmodernu, je veľmi odvážny, ale hodnota takéhoto diela spočíva práve v šírke, ktorá zahŕňa premenlivosť užitého umenia a protichodné vplyvy v hlavných smeroch interiérovej dekorácie.
Vypredané
44,12 € 46,44 €