Olga Římalová

autor

Kniha procesních vzorů ve věcech obchodního práva


Další, druhé vydání úspěšné publikace vychází z osnovy předchozího vydání. Rozšířeno je o některé další vzory, pozornost je věnována podrobnějšímu zpracování komentáře. Publikace obsahuje, díky rozšíření okruhu autorů, zcela novou právní problematiku ? prodej podniku, vedle vzorů návrhů a žalob v obchodních věcech, doplněných poznámkami a judikaturou. Autoři, převážně soudci, využívají při zpracování svých částí poznatky ze soudní praxe, z nichž může odborná právnická veřejnost čerpat zásadní in formace pro různé druhy obchodních sporů a řízení, včetně řízení ve věcech obchodního rejstříku.
Vypredané
53,14 € 55,94 €