Ivor Ripka

autor

Zemepisné názvy Obyvatelské mená


Globalizácia prebiehajúca vo svete zasahuje nielen všeobecnú slovnú zásobu, ale prejavuje sa aj v oblasti vlastných mien. Pri preberaní cudzích zemepisných názvov sa však napriek tomu čoraz viac uprednostňuje ich používanie v podobách národných jazykov.
Na sklade 1Ks
5,64 € 5,94 €

Praktická pravopisná príručka


Rýchly a spoľahlivý pomocník v slovenskom pravopise.
Na sklade 3Ks
4,99 € 8,99 €