Nik

autor

Božie bláznovstvo!?


Božie bláznovstvo rozpráva príbeh, neobyčajny´ a jedinečny´, no zároveň velˇmi lˇudsky´. Pôsobivé osobné výpovede o cestách na tie najhrozivejše miesta na svete dopl´ňajú triezve a zaujímave´ príbehy neobyčajných lˇudi´ viery, ktorých Nik a Ruth stretli na svojich cestách. Poslúžia ako kurz plný zjavenia, rastu a výziev pre kohokolˇvek, kto to s Bohom myslí vážne. Ako dokáže prežitˇ a dokonca rástˇ viera v Krista na miestach Stredného východu? Ako môže Boh premôctˇ také zlo? Ako si zachovatˇ vieru uprostred takej temnoty?
Na sklade 2Ks
9,50 € 10,00 €