František Rouček

autor

Komentář k Československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné


Po více než šedesáti letech vychází znovu klasické dílo naší právnické literatury. Svou encyklopedickou šíří, jasností a logikou výkladu může tento komentář napomoci k hlubšímu pochopení zásad soukromého práva i k jeho uplatňování v demokratickém stá tě. (Komentář vychází v exkluzivní vazbě a úpravě a má podobu originálu z let 1935 - 1937. Je možné objednat pouze celý soubor, který zahrnuje šest svazků.)
U dodávateľa
318,06 € 334,80 €