Carlo Rovelli

autor

Sedm krátkých přednášek z fyziky


Fyzika je opravdovým dobrodružstvím poznání. A moderní fyzika, vzešlá z vědeckých revolucí 20. století, posunula hranice našeho chápání světa daleko za hranice běžné představivosti. Rovelliho nejnovější kniha je souborem sedmi esejů, napsaných původně pro kulturní rubriku nedělních novin. Přes svou stručnost poskytují báječný a vyvážený přehled hlavních aspektů současné fyziky a kosmologie. Přednášky se postupně věnují Einsteinově obecné teorii relativity, kvantové mechanice, globální architektuře kosmu, elementárním částicím, pokusům o kvantování gravitace, principiální náhodě, povaze času a termodynamice černých děr. Ta závěrečná, sedmá, popisuje, jaké je naše vlastní místo ve fyzikální realitě, jak ji dnes známe. Lekce byly napsány především pro ty, kdo vědí jen málo anebo vůbec nic o přírodních vědách, jejich literární styl a obsah však ocení i odborně poučený čtenář. V Itálii se tato elegantně napsaná knížka z roku 2014 stala bestselerem a bude přeložena do více než 40 jazyků.
Na sklade 2Ks
7,37 € 7,76 €

dostupné aj ako:

Realita není, čím se zdá


Jedním z největších problémů moderní teoretické fyziky je kvantování gravitace, které se snaží propojit tři pilíře moderní fyziky: obecnou relativitu, kvantovou teorii a statistickou fyziku. Nejúspěšnějším pokusem posledních desetiletí je teorie smyčkové kvantové gravitace, vypracovaná týmem předních teoretiků, do kterého patří i autor této knihy Carlo Rovelli. Této teorii se podařilo dobře definovat kvanta prostoru i kvanta času a zdá se, že nekonečně malé rozměry ani nekonečně krátké časové intervaly opravdu neexistují. K důsledkům této teorie patří, že realita není, čím se zdá: vzdálenost nelze dělit donekonečna, čas na fundamentální úrovni neexistuje, zmizí nepříjemné singularity z teorie černých děr a prvních okamžiků po velkém třesku. Nejlepším prostředníkem k seznámení s novým konceptem i jeho důsledky je tato výborně napsaná kniha: jednak proto, že ji napsal jeden z hlavních autorů celé teorie, ale zejména z toho důvodu, že Rovelli má vzácný talent jasně, poutavě a s nadhledem vysvětlovat nejspletitější fyzikální teorie. Kromě toho jde prozatím o jediné populární zpracování tohoto zajímavého a aktuálního tématu.
Na sklade 2Ks
13,31 € 14,01 €

Hét rövid fizikalecke


A Hét rövid fizikalecke évszázadok tudásának bravúros és szellemes összefoglalója. Carlo Rovelli a 20. századi fizika forradalmi felfedezésein és rejtélyein - relativitáselmélet, kvantumfizika, fekete lyukak, az univerzum szerkezete -vezeti át az olvasót élvezetes, közérthető és választékos stílusban. Megismertet a múlt század jelentős tudományos felfedezéseivel és azok jelentőségével, s teszi mindezt olyan könnyed és szórakoztató stílusban, hogy még a modern fizikában járatlanok is kedvet kapnak a tudományhoz.
Na sklade 1Ks
7,51 € 7,90 €

Řád času


Carlo Rovelli, přední teoretický fyzik, spolutvůrce smyčkové kvantové gravitace, ale také výtečný spisovatel, se ve své nejnovější knize zabývá tajemstvím času, možná vůbec největší záhadou světa. V první části srozumitelným způsobem shrnuje, co o čase zjistila moderní fyzika. Vysvětluje, že fyzikální čas vůbec není unikátní, všude stejný a stejně plynoucí, dokonce není ani spojitý, a na kvantové úrovni se úplně vytrácí. Do tohoto podivuhodného světa zbaveného vší časovosti nás Rovelli zavádí ve druhé části knihy, aby nás ve třetí části své dobrodružné výpravy dovedl zpátky k nám, k lidským bytostem. Je totiž nutné vysvětlit, odkud se vlastně bere náš intenzivní pocit plynoucího času. Protože tajemství času možná ve své podstatě netkví v základech v kosmu, ale v nás samotných.
Na sklade 1Ks
11,84 € 12,46 €

dostupné aj ako:

A valóság nem olyan, amilyennek látjuk


A Hét rövid fizikalecke szerzőjétől Az idő, a tér, az anyag is minden jel szerint elemi kvantumesemények nyüzsgő sokasága. A kvantumgravitációs kutatások a valóságnak ezt a mélyszövetét igyekeznek feltárni; tudásunk itt megint kétségessé válik. Carlo Rovelli, ennek a kalandnak az egyik legfőbb szereplője egyszerűen és megnyerően kalauzolja el az olvasót e kutatás lényegéig. Elmondja, hogyan változott meg a világról alkotott képünk az ókortól a legújabb felfedezésekig – annak felismeréséig, hogy a fekete lyukak párolognak, hogy lehetett ősrobbanás előtti univerzum, hogy a tér szemcsés szerkezetű, hogy az információnak is lehet szerepe a fizikában, hogy az idő nem játszik szerepet a részecskefizikában. A szerző a világ fizikai látásmódjának széles freskóját vázolja fel, tisztázza az általános relativitáselmélet és a kvantummechanika tartalmát, felvisz bennünket a mai tudás hajójának fedélzetére, eredeti módon és jól érthetően ismertet meg bennünket a ma még nyitott legfontosabb kérdésekkel. S ami talán a legfontosabb: átadja az olvasónak a kutatás adta varázslatos érzést, a kutatást ösztökélő szenvedélyt és a tudomány által a szemünk elé tárt új távlatok szépségeit. Carlo Rovelli (1956) olasz elméleti fizikus. Hazáján kívül az Egyesült Államokban is dolgozott, ma Franciaországban él. Kutatói munkássága mellett küldetésének tekinti a tudomány népszerűsítését. Közérthető, szellemes stílusát gyakran hasonlítják Richard P. Feynmanéhoz. A Hét rövid fizikalecke az utóbbi évek egyik legnagyobb olasz könyvsikere volt, több mint negyven nyelvre lefordították.
Na sklade 1Ks
13,79 € 14,52 €

A tudomány születése


Mi a tudomány? Valamennyi civilizáció úgy vélte, hogy a világot fenn az égbolt, lenn a Föld alkotja. Kivéve egyet: a görögöt. A Földet egy gigantikus méretű kőnek tartották, amely lebeg az űrben, belemerül a lábunk alatt is folytatódó égboltba. Anaximandrosznak volt ez a rendkívüli megérzése az i. e. 6. század első felében. Carlo Rovelli könyvében a görög filozófus "tudományos forradalmával" foglalkozik, azzal a gondolattal, amely megnyitotta az utat Kopernikusz, Galilei, Newton és Einstein felfedezéseihez. Anaximandrosz arra ösztönöz bennünket, hogy megfontoltan elmélkedjünk a tudományos gondolkodás természetéről, kritikai és felforgató képességéről, így védelmezve a gondolat szabadságát a tömegbutítás minden formájával szemben.
U dodávateľa
11,95 € 12,58 €

Helgoland


The new book from the bestselling author of Seven Brief Lessons on Physics and The Order of Time'Rovelli's most beautiful book yet. . . unforgettable' The Times'A triumph . . . we are left in a world that is not disenchanted by science, but even more magical' Financial TimesIn June 1925, twenty-three-year-old Werner Heisenberg, suffering from hay fever, retreated to a treeless, wind-battered island in the North Sea called Helgoland. It was there that he came up with the key insight behind quantum mechanics. A century later, this theory has given us modern technology and nuclear energy but remains disconcerting, enigmatic and fiercely debated.Helgoland is the story of quantum physics and its bright young founders who were to become some of the most famous Nobel winners. It is a celebration of youthful rebellion and intellectual revolution. It is a transformative journey. Here Carlo Rovelli, a master storyteller and influential scientist, illuminates competing interpretations and offers his own original theory: the 'relational' interpretation of quantum mechanics, where the world is fundamentally made of relations and events rather than permanent substances. Where we, as every other thing around us, exist in our interactions with one another, in a never-ending game of mirrors.A riveting voyage, full of wonder and delight, Helgoland revolutionizes our understanding of the universe and our place in it.
Na sklade 1Ks
17,58 € 18,50 €

Hét rövid fizikalecke


A Hét rövid fizikalecke évszázadok tudásának bravúros és szellemes összefoglalója. Carlo Rovelli a 20. századi fizika forradalmi felfedezésein és rejtélyein relativitáselmélet, kvantumfizika, fekete lyukak, az univerzum szerkezete vezeti át az olvasót élvezetes, közérthető és választékos stílusban. Megismertet a múlt század jelentős tudományos felfedezéseivel és azok jelentőségével, s teszi mindezt olyan könnyed és szórakoztató stílusban, hogy még a modern fizikában járatlanok is kedvet kapnak a tudományhoz. A tudományos kíváncsiság, a valóság elmélyült kutatása és a tudósok képessége arra, hogy másképp lássák a világot, már-már költészet.
Vypredané
9,80 € 10,32 €

Helgoland


Čo je kvantová fyzika, ako ju objavili a čo vypovedá o nás? Odpoveď na tieto otázky formuluje Carlo Rovelli s preňho typickou filozofickou a kultúrnou hĺbkou, pričom jeho texty zostávajú jasné, výstižné a často priam lyrické. Začína opisom zrodu kvantovej fyziky na fascinujúcom ostrove bez stromov Helgoland v Severnom mori, kde sa mladý Werner Heisenberg liečil zo sennej nádchy. Práve tam prvý raz zazrel za klasickou mechanikou neobyčajné a prekrásne vnútro reality. V Rovelliho rozprávaní ožívajú géniovia svojej doby, približuje nám ich zvláštne pokusy, cez ktoré sa snažili pochopiť kvantovú teóriu, a objasňuje, prečo uznáva interpretáciu reality založenú na vzájomných interakciách a vzťahoch. Pokúša sa vysvetliť význam a vplyv tejto novej vízie sveta na filozofiu aj na chápanie seba samého. Sám hovorí: „Pochopenie, že neexistujeme ako autonómne subjekty, nám pomáha oslobodiť sa od pripútania a utrpenia. Práve pre svoju nestálosť, pre absenciu každého Absolútna má život zmysel a je drahocenný... sme len obrazmi obrazov. Realita vrátane nás samých je iba slabým a krehkým závojom, za ktorým... niet ničoho.“
Na sklade 2Ks
15,11 € 15,90 €

dostupné aj ako:

Helgoland


Čo je kvantová fyzika, ako ju objavili a čo vypovedá o nás? Odpoveď na tieto otázky formuluje Carlo Rovelli s preňho typickou filozofickou a kultúrnou hĺbkou, pričom jeho texty zostávajú jasné, výstižné a často priam lyrické.Začína opisom zrodu kvantovej fyziky na fascinujúcom ostrove bez stromov Helgoland v Severnom mori, kde sa mladý Werner Heisenberg liečil zo sennej nádchy. Práve tam prvý raz zazrel za klasickou mechanikou neobyčajné a prekrásne vnútro reality. V Rovelliho rozprávaní ožívajú géniovia svojej doby, približuje nám ich zvláštne pokusy, cez ktoré sa snažili pochopiť kvantovú teóriu, a objasňuje, prečo uznáva interpretáciu reality založenú na vzájomných interakciách a vzťahoch. Pokúša sa vysvetliť význam a vplyv tejto novej vízie sveta na filozofiu aj na chápanie seba samého. Sám hovorí: „Pochopenie, že neexistujeme ako autonómne subjekty, nám pomáha oslobodiť sa od pripútania a utrpenia. Práve pre svoju nestálosť, pre absenciu každého Absolútna má život zmysel a je drahocenný... sme len obrazmi obrazov. Realita vrátane nás samých je iba slabým a krehkým závojom, za ktorým... niet ničoho.“
Na stiahnutie
11,95 €

dostupné aj ako:

O čase


"O čase zvyčajne premýšľame ako o čomsi jednoduchom, základnom, čo plynie jednotvárne, nezávisle od všetkého sa posúva od minulosti k budúcnosti a meriame ho hodinami. Máme dojem, že v plynutí času sa vo vesmíre dejú za sebou udalosti: minulé, prítomne, budúce; minulosť je nemenná, budúcnosť otvorená... Všetky tieto domnienky sa však nakoniec ukázali ako klamné.“ „Povaha času ostáva možno najväčším tajomstvom. Zvláštnymi vláknami sa spája s ďalšími veľkými nevyriešenými záhadami: povahou mysle, pôvodom vesmíru, osudom čiernych dier, fungovaním života. Niečo základné nás stále vracia k povahe času."Podobne ako v Siedmich krátkych prednáškach o fyzike, ktoré si našli široké publikum na celom svete, aj v tejto knihe sa autor venuje téme z fyziky, ktorá zaujme a osloví každého, pretože ide o tajomstvo, s ktorým sa všetci neustále stretávame: ide o čas. Čas je tajomstvom nielen pre laikov, ale aj pre fyzikov, ktorých pohľad naň sa menil radikálnym spôsobom od Newtona cez Einsteina až ku kvantovej mechanike a k teórii slučkovej kvantovej gravitácie, ktorej sa Carlo Rovelli venuje. V Newtonových rovniciach bol čas stále prítomný, no z dnešných základných rovníc fyziky čas zmizol. Minulosť a budúcnosť nie sú protikladné, ako sme si veľmi dlho mysleli. V oblasti fyziky toto tvrdenie zrušilo jedinú istotu, ktorou je prítomnosť. To je len pár príkladov z toho, čomu sa venuje táto kniha. Predstavuje náčrt toho, čím bola fyzika kedysi, a odhaľuje, čo sa deje vo fyzike dnes.„Zastavím sa a nič nerobím. Nič sa nedeje. Nemyslím na nič. Počúvam plynutie času. To je čas. Známy a blízky. Unáša nás. Spád sekúnd, hodín, rokov nás vťahuje do života, aby nás potom vtiahol do ničoty...“Stále nevieme, ako funguje čas. Povaha času ostáva možno najväčším tajomstvom. Zvláštnymi vláknami sa spája s ďalšími nevyriešenými záhadami: povahou mysle, pôvodom vesmíru, osudom čiernych dier, fungovaním života. Pre autora predstavuje čas bytostný záujem jeho skúmania. Vo svojom diele O čase rekapituluje všetky naše vedomosti o čase, o cestách, akými sa uberáme, aby sme pochopili ešte viac, o tom, čomu ešte nerozumieme, a o tom, čo tušíme. Snaží sa nájsť odpoveď na otázky: Prečo si spomíname na minulosť a nie na budúcnosť? Existujeme my v čase alebo existuje čas v nás? Čo naozaj znamená, že čas „plynie“? Čo viaže čas k našej subjektívnej prirodzenosti?Autor rozdelil knihu na tri časti. V prvej zhŕňa všetko, čo o čase pochopila moderná fyzika. Pripomína to snehovú vločku v dlani: len čo ju začneme skúmať, už sa nám roztápa, zmizne. O čase zvyčajne premýšľame ako o čomsi jednoduchom, základnom, čo plynie jednotvárne, nezávisle od všetkého sa posúva od minulosti k budúcnosti a meriame ho hodinami. Máme dojem, že v plynutí času sa vo vesmíre dejú za sebou udalosti: minulé, prítomné, budúce; minulosť je nemenná, budúcnosť otvorená... Všetky tieto domnienky sa však nakoniec ukázali ako klamné.V druhej časti Rovelli opisuje to, čo nakoniec zostane. Prázdna a veterná krajina, akoby zbavená časovosti. Zvláštny a cudzí svet, ale je to náš svet. Je to ako vystúpiť na vysokú horu, kde je iba sneh, skaly a slnko. Alebo ako pre Armstronga a Aldrina odvážiť sa vyjsť na nehybné piesky na Mesiaci. Holý svet, ktorý zdobí drsná, jasná a znepokojujúca krása. Oblasť fyziky, ktorej sa Rovelli venuje, kvantová gravitácia, je úsilím o pochopenie a prisúdenie koherentného zmyslu tejto drsnej a nádhernej krajine: svetu bez času.Tretia časť tejto knihy je najnáročnejšia, ale aj najživšia a nám najbližšia. Vo svete bez času musí nevyhnutne existovať niečo, čo vytvorí čas, ktorý poznáme – usporiadaný čas s minulosťou odlišnou od budúcnosti, so sladkým plynutím. Náš čas sa musí nejakým spôsobom vytvárať okolo nás, na našu mieru, pre nás. Tu sa kniha stáva žeravou magmou plnou nápadov, možno jasných, možno zmätených. Autor vás oboznamuje s vedomosťami, kam dospelo bádanie v dnešnom čase. Jeho bádanie pripomína najväčšiu zo všetkých detektívok.
Na stiahnutie
9,90 €

dostupné aj ako:

Řád času


Autor, přední teoretický fyzik, spolutvůrce smyčkové kvantové gravitace, ale také výtečný spisovatel, se ve své nejnovější knize zabývá tajemstvím času, možná vůbec největší záhadou světa. V první části srozumitelným způsobem shrnuje, co o čase zjistila moderní fyzika. Vysvětluje, že fyzikální čas vůbec není unikátní, všude stejný a stejně plynoucí, dokonce není ani spojitý, a na kvantové úrovni se úplně vytrácí. Do tohoto podivuhodného světa zbaveného vší časovosti nás Rovelli zavádí ve druhé části knihy, aby nás ve třetí části své dobrodružné výpravy dovedl zpátky k nám, k lidským bytostem. Je totiž nutné vysvětlit, odkud se vlastně bere náš intenzivní pocit plynoucího času. Během pátrání po pachateli Rovelli přichází s odvážnou myšlenkou, totiž že pachatelem může být sám detektiv. Neboť tajemství času možná ve své podstatě netkví v základech v kosmu, ale v nás samotných.
Na stiahnutie
5,99 €

dostupné aj ako:

Az idő rendje


Az idő rendje a fizikának egy olyan jelenségét tárgyalja, amely mindenkit érdekel: az időt. Az idő olyan rejtély, amelyről mindenkinek van személyes tapasztalata. A fizikusok számára is rejtély: ők az idő radikális átalakulásának lehettek szemtanúi Newtontól Einsteinig, a kvantummechanikáig, végül a hurok-kvantumgravitáció elméletéig, amelynek Carlo Rovelli az egyik legjelentősebb képviselője. Newton egyenleteiben mindig ott volt az idő, de mára eltűnt a fizika alapegyenleteiből. Múlt és jövő már nem egymás ellentettjei. A fizikának azt kell felszámolnia, amit mindenki hisz: hogy az egyetlen biztos pont a jelen. Carlo Rovelli, miközben e rendkívüli gondolattársítások közül három példát megvizsgál, betekintést ad a fizika múltjába, s elvezet odáig, ameddig az időről való jelen tudásunk elér: "a ma még nem ismert dolgok hatalmas, az éj sötétjébe burkolózó csillagóceánjáig."
U dodávateľa
9,37 € 9,86 €

Sedem krátkych prednášok o fyzike


Prvé prednášky z fyziky, ktoré vás budú skutočne baviť! Jednoduché, zrozumiteľné a obdivuhodné. To je stručná charakteristika Rovelliho diela, ktoré bolo preložené do viac ako štyridsiatich jazykov. Keď autorovi ponúkli priestor v nedeľnej prílohe denníka Sole 24 Ore, dokonale ho využil. Pritiahol desaťtisíce čitateľov a zdôraznil plnohodnotnú a životne dôležitú úlohu, akú zohráva fyzika v kultúre spoločnosti. Autor vo svojich prednáškach berie zreteľ na laického čitateľa a približuje mu teóriu relativity alebo kvantovú mechaniku spôsobom, akoby rozoberal divadelnú hru. A divadlo vesmíru je v jeho podaní nesmierne okúzľujúce! Fyzika otvára okná, z ktorých sa dá dovidieť ďaleko. To, čo vidíme, nás privádza do úžasu. Zisťujeme, že sme plní predsudkov a náš intuitívny obraz sveta je čiastočný, úzkoprsý, neúplný. Vždy keď sa dozvedáme niečo nové, svet sa nám začína meniť pred očami. V nesmiernom mori galaxií a hviezd sme iba strateným kútikom, v nekonečných ornamnetoch, ktoré tvoria plátno skutočnosti, sme iba jednou z drobných čiaročiek.
Na stiahnutie
6,90 €

dostupné aj ako:

Sedm krátkých přednášek z fyziky


Fyzika je opravdovým dobrodružstvím poznání. A moderní fyzika, vzešlá z vědeckých revolucí 20. století, posunula hranice našeho chápání světa daleko za hranice běžné představivosti. Rovelliho nejnovější kniha je souborem sedmi esejů, napsaných pů- vodně pro kulturní rubriku nedělních novin. Přes svou stručnost poskytují báječný a vyvážený přehled hlavních aspektů současné fyziky a kosmologie. Lekce se postupně věnují Einsteinově obecné teorii relativity, kvantové mechanice, globální architektuře kosmu, elementárním částicím, pokusům o kvantování gravitace, principiální náhodě, povaze času a termodynamice černých děr. Závěrečná sedmá lekce popisuje, jaké je naše vlastní místo ve fyzikální realitě, jak ji dnes známe.Lekce byly napsány především pro ty, kdo vědí jen málo anebo vůbec nic o přírodních vědách, jejich literární styl a obsah však ocení i odborně poučený čtenář. V Itálii se tato elegantně napsaná knížka z roku 2015 stala bestselerem a bude přeložena do více než 20 jazyků.
Na stiahnutie
4,99 €

dostupné aj ako:

Seven Brief Lessons on Physics


This is Sunday Times Bestseller. This book provides everything you need to know about modern physics, the universe and our place in the world in seven enlightening lessons. 'Here, on the edge of what we know, in contact with the ocean of the unknown, shines the mystery and the beauty of the world. And it's breathtaking'. These seven short lessons guide us, with simplicity and clarity, through the scientific revolution that shook physics in the twentieth century and still continues to shake us today. In this beautiful and mind-bending introduction to modern physics, Carlo Rovelli explains Einstein's theory of general relativity, quantum mechanics, black holes, the complex architecture of the universe, elementary particles, gravity, and the nature of the mind. In under eighty pages, readers will understand the most transformative scientific discoveries of the twentieth century and what they mean for us. Not since Richard Feynman's celebrated best-seller Six Easy Pieces has physics been so vividly, intelligently and entertainingly revealed.
Vypredané
12,30 € 12,95 €