Carlo Rovelli

autor

A valóság nem olyan, amilyennek látjuk


A Hét rövid fizikalecke szerzőjétől Az idő, a tér, az anyag is minden jel szerint elemi kvantumesemények nyüzsgő sokasága. A kvantumgravitációs kutatások a valóságnak ezt a mélyszövetét igyekeznek feltárni; tudásunk itt megint kétségessé válik. Carlo Rovelli, ennek a kalandnak az egyik legfőbb szereplője egyszerűen és megnyerően kalauzolja el az olvasót e kutatás lényegéig. Elmondja, hogyan változott meg a világról alkotott képünk az ókortól a legújabb felfedezésekig – annak felismeréséig, hogy a fekete lyukak párolognak, hogy lehetett ősrobbanás előtti univerzum, hogy a tér szemcsés szerkezetű, hogy az információnak is lehet szerepe a fizikában, hogy az idő nem játszik szerepet a részecskefizikában. A szerző a világ fizikai látásmódjának széles freskóját vázolja fel, tisztázza az általános relativitáselmélet és a kvantummechanika tartalmát, felvisz bennünket a mai tudás hajójának fedélzetére, eredeti módon és jól érthetően ismertet meg bennünket a ma még nyitott legfontosabb kérdésekkel. S ami talán a legfontosabb: átadja az olvasónak a kutatás adta varázslatos érzést, a kutatást ösztökélő szenvedélyt és a tudomány által a szemünk elé tárt új távlatok szépségeit. Carlo Rovelli (1956) olasz elméleti fizikus. Hazáján kívül az Egyesült Államokban is dolgozott, ma Franciaországban él. Kutatói munkássága mellett küldetésének tekinti a tudomány népszerűsítését. Közérthető, szellemes stílusát gyakran hasonlítják Richard P. Feynmanéhoz. A Hét rövid fizikalecke az utóbbi évek egyik legnagyobb olasz könyvsikere volt, több mint negyven nyelvre lefordították.
Na sklade
13,79 € 14,52 €

A tudomány születése


Mi a tudomány? Valamennyi civilizáció úgy vélte, hogy a világot fenn az égbolt, lenn a Föld alkotja. Kivéve egyet: a görögöt. A Földet egy gigantikus méretű kőnek tartották, amely lebeg az űrben, belemerül a lábunk alatt is folytatódó égboltba. Anaximandrosznak volt ez a rendkívüli megérzése az i. e. 6. század első felében. Carlo Rovelli könyvében a görög filozófus "tudományos forradalmával" foglalkozik, azzal a gondolattal, amely megnyitotta az utat Kopernikusz, Galilei, Newton és Einstein felfedezéseihez. Anaximandrosz arra ösztönöz bennünket, hogy megfontoltan elmélkedjünk a tudományos gondolkodás természetéről, kritikai és felforgató képességéről, így védelmezve a gondolat szabadságát a tömegbutítás minden formájával szemben.
U dodávateľa
11,95 € 12,58 €

Hét rövid fizikalecke


A Hét rövid fizikalecke évszázadok tudásának bravúros és szellemes összefoglalója. Carlo Rovelli a 20. századi fizika forradalmi felfedezésein és rejtélyein - relativitáselmélet, kvantumfizika, fekete lyukak, az univerzum szerkezete -vezeti át az olvasót élvezetes, közérthető és választékos stílusban. Megismertet a múlt század jelentős tudományos felfedezéseivel és azok jelentőségével, s teszi mindezt olyan könnyed és szórakoztató stílusban, hogy még a modern fizikában járatlanok is kedvet kapnak a tudományhoz.
Na sklade
7,51 € 7,90 €

Helgoland


The new book from the bestselling author of Seven Brief Lessons on Physics and The Order of Time

'Rovelli's most beautiful book yet. . . unforgettable' The Times

'A triumph . . . we are left in a world that is not disenchanted by science, but even more magical' Financial Times

In June 1925, twenty-three-year-old Werner Heisenberg, suffering from hay fever, retreated to a treeless, wind-battered island in the North Sea called Helgoland. It was there that he came up with the key insight behind quantum mechanics. A century later, this theory has given us modern technology and nuclear energy but remains disconcerting, enigmatic and fiercely debated.

Helgoland is the story of quantum physics and its bright young founders who were to become some of the most famous Nobel winners. It is a celebration of youthful rebellion and intellectual revolution. It is a transformative journey. Here Carlo Rovelli, a master storyteller and influential scientist, illuminates competing interpretations and offers his own original theory: the 'relational' interpretation of quantum mechanics, where the world is fundamentally made of relations and events rather than permanent substances. Where we, as every other thing around us, exist in our interactions with one another, in a never-ending game of mirrors.

A riveting voyage, full of wonder and delight, Helgoland revolutionizes our understanding of the universe and our place in it.
Na sklade
17,58 € 18,50 €

Az idő rendje


Az idő rendje a fizikának egy olyan jelenségét tárgyalja, amely mindenkit érdekel: az időt. Az idő olyan rejtély, amelyről mindenkinek van személyes tapasztalata. A fizikusok számára is rejtély: ők az idő radikális átalakulásának lehettek szemtanúi Newtontól Einsteinig, a kvantummechanikáig, végül a hurok-kvantumgravitáció elméletéig, amelynek Carlo Rovelli az egyik legjelentősebb képviselője. Newton egyenleteiben mindig ott volt az idő, de mára eltűnt a fizika alapegyenleteiből. Múlt és jövő már nem egymás ellentettjei. A fizikának azt kell felszámolnia, amit mindenki hisz: hogy az egyetlen biztos pont a jelen.

Carlo Rovelli, miközben e rendkívüli gondolattársítások közül három példát megvizsgál, betekintést ad a fizika múltjába, s elvezet odáig, ameddig az időről való jelen tudásunk elér: „a ma még nem ismert dolgok hatalmas, az éj sötétjébe burkolózó csillagóceánjáig.”
U dodávateľa
9,19 € 9,67 €

Realita není, čím se zdá


Jedním z největších problémů moderní teoretické fyziky je kvantování gravitace, které se snaží propojit tři pilíře moderní fyziky: obecnou relativitu, kvantovou teorii a statistickou fyziku. Nejúspěšnějším pokusem posledních desetiletí je teorie smyčkové kvantové gravitace, vypracovaná týmem předních teoretiků, do kterého patří i autor této knihy Carlo Rovelli. Této teorii se podařilo dobře definovat kvanta prostoru i kvanta času a zdá se, že nekonečně malé rozměry ani nekonečně krátké časové intervaly opravdu neexistují. K důsledkům této teorie patří, že realita není, čím se zdá: vzdálenost nelze dělit donekonečna, čas na fundamentální úrovni neexistuje, zmizí nepříjemné singularity z teorie černých děr a prvních okamžiků po velkém třesku. Nejlepším prostředníkem k seznámení s novým konceptem i jeho důsledky je tato výborně napsaná kniha: jednak proto, že ji napsal jeden z hlavních autorů celé teorie, ale zejména z toho důvodu, že Rovelli má vzácný talent jasně, poutavě a s nadhledem vysvětlovat nejspletitější fyzikální teorie. Kromě toho jde prozatím o jediné populární zpracování tohoto zajímavého a aktuálního tématu.
U dodávateľa
13,31 € 14,01 €

Řád času


Carlo Rovelli, přední teoretický fyzik, spolutvůrce smyčkové kvantové gravitace, ale také výtečný spisovatel, se ve své nejnovější knize zabývá tajemstvím času, možná vůbec největší záhadou světa. V první části srozumitelným způsobem shrnuje, co o čase zjistila moderní fyzika. Vysvětluje, že fyzikální čas vůbec není unikátní, všude stejný a stejně plynoucí, dokonce není ani spojitý, a na kvantové úrovni se úplně vytrácí. Do tohoto podivuhodného světa zbaveného vší časovosti nás Rovelli zavádí ve druhé části knihy, aby nás ve třetí části své dobrodružné výpravy dovedl zpátky k nám, k lidským bytostem. Je totiž nutné vysvětlit, odkud se vlastně bere náš intenzivní pocit plynoucího času. Protože tajemství času možná ve své podstatě netkví v základech v kosmu, ale v nás samotných.
Na sklade
11,84 € 12,46 €

There Are Places in the World Where Rules Are Less Important Than Kindness


One of the most inspiring and counter-intuitive thinkers of our age, the bestselling author of Seven Brief Lessons on Physics, transforms the way we think about the world with his reflections on science, history and humanityIn this collection of writings, the logbook of an intelligence always on the move, Carlo Rovelli follows his curiosity and invites us on a voyage through science, history, philosophy and politics. Written with his usual clarity and wit, these pieces range widely across time and space: from Newton's alchemy to Einstein's mistakes, from Nabokov's butterflies to Dante's cosmology, from travels in Africa to the consciousness of an octopus, from mind-altering psychedelic substances to the meaning of atheism. Charming, pithy and elegant, this book is the perfect gateway to the universe of one of the most influential scientists of our age.
Na sklade
18,95 € 19,95 €

Hét rövid fizikalecke
A Hét rövid fizikalecke évszázadok tudásának bravúros és szellemes összefoglalója. Carlo Rovelli a 20. századi fizika forradalmi felfedezésein és rejtélyein relativitáselmélet, kvantumfizika, fekete lyukak, az univerzum szerkezete vezeti át az olvasót élvezetes, közérthető és választékos stílusban. Megismertet a múlt század jelentős tudományos felfedezéseivel és azok jelentőségével, s teszi mindezt olyan könnyed és szórakoztató stílusban, hogy még a modern fizikában járatlanok is kedvet kapnak a tudományhoz.
A tudományos kíváncsiság, a valóság elmélyült kutatása és a tudósok képessége arra, hogy másképp lássák a világot, már-már költészet.
Vypredané
9,80 € 10,32 €

Seven Brief Lessons on Physics


This is Sunday Times Bestseller. This book provides everything you need to know about modern physics, the universe and our place in the world in seven enlightening lessons. 'Here, on the edge of what we know, in contact with the ocean of the unknown, shines the mystery and the beauty of the world. And it's breathtaking'. These seven short lessons guide us, with simplicity and clarity, through the scientific revolution that shook physics in the twentieth century and still continues to shake us today. In this beautiful and mind-bending introduction to modern physics, Carlo Rovelli explains Einstein's theory of general relativity, quantum mechanics, black holes, the complex architecture of the universe, elementary particles, gravity, and the nature of the mind. In under eighty pages, readers will understand the most transformative scientific discoveries of the twentieth century and what they mean for us. Not since Richard Feynman's celebrated best-seller Six Easy Pieces has physics been so vividly, intelligently and entertainingly revealed.
Vypredané
12,30 € 12,95 €

Sedm krátkých přednášek z fyziky


Fyzika je opravdovým dobrodružstvím poznání. A moderní fyzika, vzešlá z vědeckých revolucí 20. století, posunula hranice našeho chápání světa daleko za hranice běžné představivosti. Rovelliho nejnovější kniha je souborem sedmi esejů, napsaných původně pro kulturní rubriku nedělních novin. Přes svou stručnost poskytují báječný a vyvážený přehled hlavních aspektů současné fyziky a kosmologie. Přednášky se postupně věnují Einsteinově obecné teorii relativity, kvantové mechanice, globální architektuře kosmu, elementárním částicím, pokusům o kvantování gravitace, principiální náhodě, povaze času a termodynamice černých děr. Ta závěrečná, sedmá, popisuje, jaké je naše vlastní místo ve fyzikální realitě, jak ji dnes známe. Lekce byly napsány především pro ty, kdo vědí jen málo anebo vůbec nic o přírodních vědách, jejich literární styl a obsah však ocení i odborně poučený čtenář. V Itálii se tato elegantně napsaná knížka z roku 2014 stala bestselerem a bude přeložena do více než 40 jazyků.
Vypredané
6,65 € 7,00 €

Az idő rendje


Miért a múltra emlékszünk; miért nem a jövőre? Mi vagyunk az időben, vagy az idő létezik mibennünk? Mit jelent az valójában, hogy az idő „folyik”? Mi köti az időt a mi szubjektív természetünkhöz?

Az idő rendje a fizikának egy olyan jelenségét tárgyalja, amely mindenkit érdekel: az időt. Az idő olyan rejtély, amelyről mindenkinek van személyes tapasztalata. A fizikusok számára is rejtély: ők az idő radikális átalakulásának lehettek szemtanúi Newtontól Einsteinig, a kvantummechanikáig, végül a hurok-kvantumgravitáció elméletéig, amelynek Carlo Rovelli az egyik legjelentősebb képviselője. Newton egyenleteiben mindig ott volt az idő, de mára eltűnt a fizika alapegyenleteiből. Múlt és jövő már nem egymás ellentettjei. A fizikának azt kell felszámolnia, amit mindenki hisz: hogy az egyetlen biztos pont a jelen.
Carlo Rovelli, miközben e rendkívüli gondolattársítások közül három példát megvizsgál, betekintést ad a fizika múltjába, s elvezet odáig, ameddig az időről való jelen tudásunk elér: „a ma még nem ismert dolgok hatalmas, az éj sötétjébe burkolózó csillagóceánjáig.”

„Általában úgy gondoljuk el az időt, mint valami egyszerű, magától értetődő dolgot; órával mérhető, és mindennek fittyet hányva, egyenletesen halad előre a múltból a jövő felé. Az idő múlásával meghatározott rendben következnek egymásra a múlt, a jelen és a jövő eseményei; a múlt végérvényes, a jövő nyitott. Csakhogy bebizonyosodott: ez mind tévedés.
Vypredané
7,51 € 7,90 €

Seven Brief Lessons on Physics


THE PHENOMENAL BESTSELLER Everything you need to know about modern physics, the universe and our place in the world in seven enlightening lessons 'Here, on the edge of what we know, in contact with the ocean of the unknown, shines the mystery and the beauty of the world. And it's breathtaking' These seven short lessons guide us, with simplicity and clarity, through the scientific revolution that shook physics in the twentieth century and still continues to shake us today. In this mind-bending introduction to modern physics, Carlo Rovelli explains Einstein's theory of general relativity, quantum mechanics, black holes, the complex architecture of the universe, elementary particles, gravity, and the nature of the mind. Not since Richard Feynman's celebrated Six Easy Pieces has physics been so vividly, intelligently and entertainingly revealed.
Vypredané
7,55 € 7,95 €

Reality Is Not What It Seems


The physicist transforming how we see the universe' (Financial Times)'An utter joy' (Adam Rutherford)'A hugely engaging book... Rovelli is a charming, thought-provoking tour guide' (Manjit Kumar Prospect)Do space and time truly exist? What is reality made of? Can we understand its deep texture?Scientist Carlo Rovelli has spent his whole life exploring these questions and pushing the boundaries of what we know. In this mind-expanding book, he shows how our understanding of reality has changed throughout centuries, from Democritus to loop quantum gravity. Taking us on a wondrous journey, he invites us to imagine a whole new world where black holes are waiting to explode, spacetime is made up of grains, and infinity does not exist -- a vast universe still largely undiscovered.Translated by Simon Carnell and Erica Segre
Vypredané
12,30 € 12,95 €

Die Ordnung der Zeit


Warum stehen wir mit den Füßen auf dem Boden? Newton meinte, weil sich Massen anziehen, Einstein sagte, weil sich die Raumzeit krümmt. Carlo Rovelli hat eine andere Erklärung: vielleicht ja deshalb, weil es uns immer dorthin zieht, wo die Zeit am langsamsten vergeht. Wenn, ja wenn es so etwas wie Zeit überhaupt gibt.
Kaum etwas interessiert theoretische Physiker von Rang so sehr wie der Begriff der Zeit. Seit Einstein sie mit dem Raum zur Raumzeit zusammengepackt und der Gravitation unterworfen hat, wird sie von großen Physikern wie Stephen Hawking und Carlo Rovelli umrätselt. Wenn es ums Elementare geht, darum, was die Welt im Innersten zusammenhält, kommen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in den Formeln der großen Theorien zwar nicht mehr vor. Aber geht es wirklich ohne die Zeit? Um diese Frage dreht sich das neue, aufregende Buch des italienischen Ausnahme-Physikers.
Leben wir in der Zeit oder lebt die Zeit vielleicht nur in uns? Warum der physikalische Zeitbegriff immer weiter verschwimmt, je mehr man sich ihm nähert, warum es im Universum keine allgemeine Gegenwart gibt, warum die Welt aus Geschehnissen besteht und nicht aus Dingen und warum wir Menschen dennoch gar nicht anders können, als ein Zeitbewusstsein zu entwickeln: Rovelli nimmt uns mit auf eine Reise durch unsere Vorstellungen von der Zeit und spürt ihren Regeln und Rätseln nach. Ein großes, packend geschriebenes Lese-Abenteuer, ein würdiger Nachfolger des Welt-Bestsellers "Sieben kurze Lektionen über Physik".
Vypredané
20,84 € 21,94 €

Sedem krátkych prednášok o fyzike


Jednoduché, zrozumiteľné a obdivuhodné. To je stručná charakteristika Rovelliho diela, ktoré bolo preložené do viac ako štyridsiatich jazykov. Keď autorovi ponúkli priestor v nedeľnej prílohe denníka Sole 24 Ore, dokonale ho využil. Pritiahol desaťtisíce čitateľov a zdôraznil plnohodnotnú a životne dôležitú úlohu, akú zohráva fyzika v kultúre spoločnosti.
Autor vo svojich prednáškach berie zreteľ na laického čitateľa a približuje mu teóriu relativity alebo kvantovú mechaniku spôsobom, akoby rozoberal divadelnú hru. A divadlo vesmíru je v jeho podaní nesmierne okúzľujúce!
Fyzika otvára okná, z ktorých sa dá dovidieť ďaleko. To, čo vidíme, nás privádza do úžasu. Zisťujeme, že sme plní predsudkov a náš intuitívny obraz sveta je čiastočný, úzkoprsý, neúplný. Vždy keď sa dozvedáme niečo nové, svet sa nám začína meniť pred očami.
V nesmiernom mori galaxií a hviezd sme iba strateným kútikom, v nekonečných ornamnetoch, ktoré tvoria plátno skutočnosti, sme iba jednou z drobných čiaročiek.
Vypredané
9,41 € 9,90 €