Ibn Walíd

autor

Rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filosofie


Filosof Abú ´l-Walíd ibn Rušd (Averroes, 1126-1198) je dodnes považován za jednoho z největších islámských filosofů a nejčistšího aristotelika. Přejal a rozvinul racionalismus řecké filosofické tradice a přeměnil ho v mocný intelektuální nástroj sloužící k odhalování pravdy, aniž by k tomu bylo zapotřebí náboženství. Jeho význam pro Evropu byl tak zcela určující - svými myšlenkami Ibn Rušd přispěl k růstu scholastiky a renesance a ovlivnil další významné myslitele, jako byli např. sv. Tomáš Akvinský či Maimonides. Vychází v edici Orient.
Vypredané
8,71 € 9,17 €