Oldřich Růžička

autor

Tajemství Egypta


Všichni malí archeologové, pozor! Egyptské pyramidy odhalují svá dávná tajemství – objevte záhady skryté v pohřebních komorách egyptských faraónů! Originálně řešená prostorová knížka ve tvaru pyramidy seznámí malé čtenáře s vyspělou egyptskou civilizací, která přitahuje pozornost mnoha generací. S pomocí názorných ilustrací se děti seznámí se základními pojmy, dozvědí se, kdo byli faraónové, jaké uctívali bohy, proč tato starověká civilizace vznikla právě na březích Nilu, jakým tajemstvím jsou opředeny pyramidy či jak probíhal posvátný proces mumifikace. Poznají nejznámější egyptské pyramidy, k nimž v současnosti směřují kroky tisíců turistů, a zatouží tuto pozoruhodnou zemi navštívit také.
Vypredané
6,61 € 6,96 €

Počítač pro děti s pavoučkem Kloboučkem


Z čeho se skláda počítač. Spustit program a pracovat s okny. Vytvářet složky a pracovat s Průzkumníkem...
Vypredané
8,99 € 9,46 €

Internet pro učitele


Obsahuje odkazy na odborné texty, metodické a didaktické materiály, učební pomůcky, výukové programy, testy, náměty do výuky, magazíny pro pedagogy, informační servery se školskou tématikou
Vypredané
4,70 € 4,95 €

Poklad kapitána Williama Kidda


Píše sa 23. máj 1701, kapitán William Kidd je odsúdený za pirátstvo a popravený na brehu Temže. Končí život jedného z najznámejších korzárov všetkých dôb a náš príbeh sa práve začína. Pred popravou predal Kidd svojmu bocmanovi Nedovi Wardovi truhlu s mosaznou tabuľkou a nápisom „Truhla kapitána Kidda“. Ned Ward so svojim vnukom Jackom objaví vo dvojitom dne truhly mapu, ktorá ich má zaviesť k ukrytému Kiddovmu pokladu. Obaja stoja na počiatku napínavého dobrodružstva plného pirátov, tajných správ, pirátskych máp a nebezpečenstva. Vydajte sa spolu s hlavnými hrdinami na dobrodružnú cestu, na ktorej im môžete aktívne pomáhať so všetkými šiframi, úlohami a záhadami, ktoré im kapitán Kidd pripravil.
Vypredané
20,46 € 21,54 €

Tajemství slavkovského pokladu


Kniha pro děti od dvanácti let svým stylem a pojetím volně navazuje na knihu Poklad kapitána Williama Kidda. Tentokrát zavede čtenáře do počátku devatenáctého století, kdy se nedaleko moravského města Slavkova odehrávala legendární bitva tří císařů. Stejně jako v předcházejícím titulu, i zde se pojí dobrodružství a zábava s poznáváním historie. I příběh Jakuba a jeho strýce Františka je založený z velké části na skutečných událostech, které se odehrávaly v prosincových dnech roku 1805 a po nichž, o dvacet tři let později, následovala neméně dramatická dohra. I tato kniha přináší čtenářům interaktivní zážitek v podobě nedořešených úkolů, indicií a tajenek, které musí děti řešit spolu s hlavními hrdiny. Pokud se vašim dětem první kniha z naší dobrodružně-naučné edice líbila, neváhejte a vydejte se spolu s nimi hledat ruskou vojenskou pokladnu cara Alexandra. Na pozadí historických událostí se odehrává dobrodružný příběh, který vychází z autentických svědectví skutečných historických osob a je podložen dokumenty z místních archívů a kronik. Není pochyb o tom, že vojenská pokladna existovala a je na bojišti u Slavkova skutečně zakopaná. Svědčí o tom i hledání několika oficiálních skupin na slavkovském bojišti. V roce 1828 zde pátrali rakouské c. k. úřady, v roce 1829 pak přijela místo prozkoumat ruská komise, v roce 1945 důkladně celou oblast prohledávala postupující Rudá armáda a nakonec v roce 1965 československé úřady. Podaří se vám na základě podrobného popisu bojové situace a rekonstrukce všech událostí, které se odehrávaly následně po bitvě, naleznout místo, kde se skrývá šest sudů zlata a šest sudů stříbra? Zkuste spolu s hlavními hrdiny knihy rozluštit největší záhadu legendární bitvy Napoleonských válek. V knize naleznete: Vše, co je podstatné pro pochopení situace a nalezení místa zakopání pokladny. Informace o bitvě a popis bojových situací u Slavkova. Mapy z bojiště a polohu jednotlivých pluků. Uniformy a zbraně Napoleonovy i spojenecké armády. Zprávy zašifrované ruskou vojenskou šifrou. Vojenský výcvikový řád z počátku devatenáctého století sloužící jako klíč pro luštění šifer. Udomovy indicie vedoucí k místu se zakopanou pokladnou. Zapečetěné nápovědy a poznámky. Prostorové panorama bitvy u Slavkova. Dobrodružný příběh. A samozřejmě skvělé ilustrace a grafické zpracování knihy.
Vypredané
13,35 € 14,05 €

Poklad kapitána Williama Kidda


Dobrodružná kniha pro děti od devíti let plná pirátských map, šifer, záhad a pokladů. Pojďte najít zlato jednoho z nejznámějších korzárů historie a prožijte spolu s hlavními hrdiny neobyčejné dobrodružství. Vyzkoušejte si svůj důvtip při řešení úkolů a hádanek, které kapitán Kidd připravil hledačům svého pokladu. Co všechno vás v knize čeká: Aktivní zábava pro dětské čtenáře. Napětí a dobrodružství. Mapy, historické dokumenty, šifrovací růžice a disk vložené na stránkách knihy. Záhady, šifry a tajné zprávy, které musí čtenář vyluštit. Kniha není pouze poutavým historickým příběhem, jde současně o aktivní hru na hledání Kiddova pokladu. Čtenáři luští šifry a plní úkoly spolu s hlavními hrdiny knihy. Všechny důležité body příběhu vycházejí z více či méně známé historie a pozadí života kapitána Kidda. Každá taková událost je glosovaná v boxech, kde jsou vysvětlena historická fakta. Děj knihy se odehrává na několika místech, o kterých se říká, že tam může být ukryt Kiddův poklad (Oak Island, Gardiners Island, Mona Island) Putování za pokladem začíná na ostrově Tortuga, který byl baštou pirátů v Karibském moři v období zlatého věku pirátství. V knize jsou vloženy listy z deníku Jacka Warda, vnuka bocmana kapitána Kidda, na kterých si zaznamenával zážitky z cesty. V kapsách čtenáři naleznou mapy a zprávy kapitána Kidda, které jsou důležitými indiciemi na cestě za pokladem. Přiložena je také šifrovací růžice a šifrovací disk, s jejichž pomocí je možné Kiddovy zprávy rozluštit. Kniha je uložena do truhly s nápisem „Truhla kapitána Williama Kidda“, v jejímž falešném dně nalezne čtenář ukrytou mapu.
Vypredané
21,57 € 22,70 €

Poklad kapitána Williama Kidda


Dobrodružná kniha pro děti od devíti let plná pirátských map, šifer, záhad a pokladů. Pojďte najít zlato jednoho z nejznámějších korzárů historie a prožijte spolu s hlavními hrdiny neobyčejné dobrodružství. Vyzkoušejte si svůj důvtip při řešení úkolů a hádanek, které kapitán Kidd připravil hledačům svého pokladu. Co všechno vás v knize čeká: Aktivní zábava pro dětské čtenáře. Napětí a dobrodružství. Mapy, historické dokumenty, šifrovací růžice a disk vložené na stránkách knihy. Záhady, šifry a tajné zprávy, které musí čtenář vyluštit. Kniha není pouze poutavým historickým příběhem, jde současně o aktivní hru na hledání Kiddova pokladu. Čtenáři luští šifry a plní úkoly spolu s hlavními hrdiny knihy. Všechny důležité body příběhu vycházejí z více či méně známé historie a pozadí života kapitána Kidda. Každá taková událost je glosovaná v boxech, kde jsou vysvětlena historická fakta. Děj knihy se odehrává na několika místech, o kterých se říká, že tam může být ukryt Kiddův poklad (Oak Island, Gardiners Island, Mona Island) Putování za pokladem začíná na ostrově Tortuga, který byl baštou pirátů v Karibském moři v období zlatého věku pirátství. V knize jsou vloženy listy z deníku Jacka Warda, vnuka bocmana kapitána Kidda, na kterých si zaznamenával zážitky z cesty. V kapsách čtenáři naleznou mapy a zprávy kapitána Kidda, které jsou důležitými indiciemi na cestě za pokladem. Přiložena je také šifrovací růžice a šifrovací disk, s jejichž pomocí je možné Kiddovy zprávy rozluštit. Kniha je uložena do truhly s nápisem „Truhla kapitána Williama Kidda“, v jejímž falešném dně nalezne čtenář ukrytou mapu. Info, obálka a listování v knize zde
Vypredané
22,28 € 23,45 €

Středověký hrad


Rytíři, pážata i bílé paní, do střehu! Brána středověkého hradu se otevírá a zve malé čtenáře k procházce po těch nejtajemnějších komnatách! Středověké hrady, více či méně zachované do dnešní doby, lákají svým tajemnem spoustu návštěvníků. Malí čtenáři, jimž je určena tato prostorová knížka ve tvaru hradu, určitě již takový hrad navštívili. Teď se navíc seznámí s tím, jak se hrady stavěly, jak se vyvíjelo opevnění i obrana takového hradu, jaké existovaly typy zbraní při dobývání hradu, a spoustu dalších poutavých informací o středověkém životě. Zajímavý text s pěknými ilustracemi a pozoruhodně řešený tvar knížky zaujmou každého začínajícího čtenáře.
Vypredané
15,53 € 16,35 €

Báječný svět aut


Kniha ve tvaru modelu závodní formule provede děti světem automobilismu a ukáže jim, jak vypadala auta od jejich prvních krůčku až k dnešním moderním strojům. Titul seznámí děti s tím, co se nachází uvnitř automobilu, k čemu vše slouží a k čemu se dnes automobily využívají. V knize si také prohlédnou moderní dopravní stroje nebo závodní auta. Vše jednoduchou a vtipnou formou vhodnou pro tuhle věkovou kategorii čtenáře. Díky nápaditému designu se pod průhlednou obálkou skrývá model formule vytvořený z jednotlivých tvarově vyseknutých stran. Modelem lze navíc listovat, stejně jako zbývajícími stránkami knihy.
Na sklade 1Ks
12,95 € 13,63 €

Báječný svět letadel


Kniha ve tvaru modelu dvouplošníku provede velmi jednoduchou a názornou formou nejmladší čtenáře světem letectví od jeho historie až po současnost. Čtenáři se dozví jak vypadala letadla před sto léty, k čemu slouží letadla dnes a jak vypadají. V knize děti také najdou informace o tom, jak vypadá dnešní letiště a k čemu slouží helikoptéry nebo jak vypadá kokpit velkého dopravního letounu. Vše jednoduchou a vtipnou formou vhodnou pro tuhle věkovou kategorii čtenáře. Díky nápaditému designu se pod průhlednou obálkou skrývá model dvouplošníku vytvořený z jednotlivých tvarově vyseknutých stran. Modelem lze navíc listovat, stejně jako zbývajícími stránkami knihy.
Vypredané
12,95 € 13,63 €

Atlas světa pro děti


Atlas světa pro děti je určen všem malým cestovatelům, kteří se chtějí dozvědět spoustu zajímavých informací o planetě, na níž žijí. Každému kontinentu se věnuje zvláštní kapitola a především velká rozkládací mapa, na které je pomocí barevných ilustrací přehledně zobrazeno, co je pro daný kontinent nejtypičtější. Na čtenáře čeká velké množství informací o obyvatelích jednotlivých částí světa, o zvířatech, která zde žijí, o rostlinách, jež tu rostou, ale i o místní architektuře, lidových tradicích a kultuře vůbec. V atlase naleznete: - celý svět v sedmi velkých rozkládacích mapách, - patnáct vložených sešitků plných dalších podrobností a informací, - barevné a zábavné ilustrace, - srozumitelné texty i zábavu, - zvířata a rostliny všech kontinentů, - architekturu a kulturu všech částí světa.
Vypredané
12,95 € 13,63 €

Atlas sveta pre deti


Atlas sveta pre deti je určený všetkým malým cestovateľom, ktorí sa chcú dozvedieť množstvo informácií o planéte, na ktorej žijú. Každému svetadielu alebo kontinentu je venovaná samostatná kapitola a predovšetkým veľká rozkladacia mapa, na ktorej je pomocou farebných ilustrácií prehľadne vyobrazené to, čo je pre daný svetadiel alebo kontinent najtypickejšie. Na čitateľov tu čaká veľké množstvo informácií o obyvateľoch jednotlivých častí sveta, o zvieratách, ktoré tu žijú, o rastlinách, ktoré tu rastú, ale aj o miestnej architektúre, ľudových tradíciách a kultúre vôbec. V atlase nájdete: • celý svet na siedmich rozkladacích mapách, • pätnásť vložených zošitkov plných ďalších podrobností a informácií, • farebné a zábavné ilustrácie, • zrozumiteľné texty aj zábavu, • zvieratá a rastliny všetkých svetadielov a kontinentov, • architektúru a kultúru všetkých častí sveta.
Vypredané
10,44 € 10,99 €

Ako sa čo robí


Kniha pre najmladších čitateľov, ktorá im jednoducho, zrozumiteľne predstaví postup výroby vecí každodennej potreby. Názorné ilustrované postupy na šiestich veľkoformátových rozkladacích mapách. Viete, ako sa vyrába lyžica? Skôr, ako sa môže táto na pohľad obyčajná vec začať tvoriť, musí sa získať železná ruda, z ktorej sa vyrobí železo. Aby sa mohlo vyrábať železo, je potrebné vyťažiť uhlie a vápenec. Uhlie sa musí premeniť na koks, vyrobené železo treba zušľachtiť na oceľ a až tá sa potom môže tvarovať a lisovať do podoby lyžice. Aj taká zdanlivo jednoduchá vec ako lyžica zamestná veľa ľudí rôznych profesií a vyžaduje veľa dôležitých znalostí. Rovnaké je to napríklad pri výrobe chleba, trička alebo obyčajného pohára. Každú z týchto, na prvý pohľad obyčajných vecí, je možné vytvoriť len vďaka jednotlivým zložkám, z ktorých sa vyrába. Každú túto zložku je potrebné vyťažiť, získať, vyrobiť alebo iným spôsobom pripraviť. Aj keď je naša kniha o najvšednejších veciach dennej potreby, deti sa pri opisoch ich výroby dozvedia celý rad zaujímavých informácií.
Na sklade 2Ks
11,39 € 11,99 €

Poklad Krívajúceho Jacka


Vydaj sa s nami za pokladom starého prefíkaného piráta. Preži pirátske dobrodružstvo a staň sa poriadnym pirátom.
Na sklade 1Ks
7,59 € 7,99 €

Rozprávky o princeznách - Detské divadielko s bábkami


Séria Detského divadielka s bábkami vám umožní obľúbené rozprávky nielen čítať, ale si ich aj zahrať ako divadelné predstavenie. Box, ktorý poslúži ako javisko, obsahuje bábky, kulisy a tri najznámejšie rozprávky o princeznách. Príbehy sú písané jednoduchým štýlom, pri ktorom udržia pozornosť aj tí najmenší čitatelia. Na každú rozprávku nadväzuje krátky scenár. Stačí len postaviť javisko, nachystať bábky a predstavenie môže začať. Vďaka nádherným kulisám a bábkam vám známe rozprávkové postavičky ožijú priamo pred očami. VO VNÚTRI BOXU NÁJDETE: Knihu s tromi rozprávkami: O Snehulienke O Šípkovej Ruženke O Popoluške Kulisy: zámok, komnata s vretenom, izba s pecou, izbička trpaslíkov, hlboký les Obojstranné bábky: kráľovná, Snehulienka, poľovník, princ, trpaslíci, Šípková Ruženka, kráľ s kráľovnou, sudičky, Popoluška, Popoluškina kmotra, Popoluškin kočiar
Vypredané
11,39 € 11,99 €

Rozprávky o vlkovi - Detské divadielko s bábkami


So sériou Detských bábkových divadielok si môžete svoje obľúbené rozprávky nielen prečítať, ale si ich aj zahrať ako divadelné predstavenie. Box, ktorý poslúži ako javisko, obsahuje bábky, kulisy a tri najznámejšie rozprávky o vlkovi. Príbehy sú napísané jednoduchým štýlom, pri ktorom udržia pozornosť aj tí najmenší čitatelia. Na každú rozprávku nadväzuje krátky scenár. Stačí len postaviť javisko, nachystať bábky a predstavenie môže začať. Vďaka nádherným kulisám a bábkam vám známe rozprávkové postavičky ožijú priamo pred očami. VO VNÚTRI BOXU NÁJDETE: Knihu s tromi rozprávkami: O Červenej čiapočke O vlkovi a kozliatkach O troch malých prasiatkach Kulisy: kováčska dielňa, chalúpka, domčeky troch malých prasiatok, hlboký les, čistina Obojstranné bábky: vlk, Červená čiapočka, babička, vlk preoblečený za babičku, poľovník, prasiatka, kozliatka, vrece s kozliatkami, koza
Na sklade 2Ks
11,39 € 11,99 €