Miroslav Sabol

autor

Elektrifikácia v hospodárskom a spoločenskom živote Slovenska 1938 - 1948


Autor je vedeckým pracovníkom Historického ústavu SAV na oddelení dejín vied a techniky, zaoberá sa hospodárskymi a sociálnymi dejinami Slovenska a Československa v prvej polovici 20. storočia.
Vypredané
8,36 € 8,80 €