% Zľavy na hry %

Adriena Sakalová

autor

Mnohopočetný myelóm


Mnohopočetný myelóm je zhubný proces plazmatickej bunky a jej prekurzorov – B-lymfocytov. Podobne ako pri iných onkologických procesoch predpoveď jeho liečiteľnosti určujú prognostické faktory, predovšetkým genetické štruktúrové poruchy génov a následné chromozómové aberácie – a epigenetické – získa né funkčné zmeny nádorového klonu, štádium pokročilosti, vek, celkový klinický stav (najmä infekcie, stav kostí, obličiek, srdca), výkonnostný stav, spôsob liečby a odpoveď na ňu.V knihe nájdete aj historické skúsenosti, ktoré sú doplnené súčasnými poznatkami.
Na sklade 1Ks
7,60 € 8,00 €

Plazmocytóm a iné paraproteinémie


Včasné rozpoznanie neoplázie, procesu charakterizovaného zhubnou transformáciou normálnych buniek, ich nekoordinovaným množením s novými geneticky zakódovanými vlastnosťami vyžaduje spoluprácu klinických a experimentálnych pracovníkov. Plazmocytóm je zhubne prebiehajúci nádorový proces plazmatických buniek. Napriek tomu, že je už známy viac ako 100 rokov, svojou klinickou aj laboratórnou variabilitou stále upútava pozornosť mnohých klinických a experimentálnych pracovníkov. Nádorová premena plazmocelulárnej bunkovej línie zapríčiňuje mnohé odchýlky vo funkcii nezrelých, morfologicky veľmi polymorfných plazmatických buniek.K hlbšiemu štúdiu týchto zhubných ochorení viedli autorov najmä dve okolnosti. Takmer 50 % prípadov sa diagnostikuje v pokročilom štúdiu so zlou prognózou. Dominujúcim príznakom týchto procesov býva anémia, patologické fraktúry kostí, poruchy obličkových funkcií a chronický algický syndróm. Neskorá diagnóza a nedosatočná liečba zapríčiňujú často invalidizáciu chorého vo veku tvorivej činnosti, čím nastanú vážne ekonomické a sociálne problémy pre chorého a spoločnosť. V predloženej práci hľadajú autori možnosti včasnej diagnostiky a spôsoby učinnejšej liečby.
Vypredané
1,62 € 1,70 €