Jan Šálek

autor

Přírodní čištění a využívání vody


Přírodní čistírny odpadních vod a využívání srážkových vod si získávají stále větší zájem nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Takový způsob řešení vodního hospodářství je výhodný zejména pro samostatně stojící rodinné domy a rekreační zařízení bez možnosti napojení na inženýrské sítě. Předkládaná publikace představuje možnosti komplexního řešení vodního hospodářství obytných objektů, a vyplňuje tak informační mezeru v řešení této problematiky. Kniha se zaměřuje především na ekologické, přírodě blízké způsoby čištění, úpravy a využití srážkových a odpadních vod. Obsahuje doporučení pro ekologické způsoby nakládání s bioodpady, objasňuje přínos odvodňovacího účinku vegetace v odpadovém hospodářství. Autoři vycházejí z dlouholetých zkušeností a praktických znalostí s provozem jednotlivých zařízení u nás i v zahraničí. Řada poznatků je výsledkem výzkumných prací, mnohá řešení jsou originální, přizpůsobená podmínkám České republiky. Text provází fotografie příkladů úspěšných realizací v ČR a okolních státech.
Vypredané
6,27 € 6,60 €

Přírodní způsoby čistění znečištěných povrchových a odpadních vod


Publikácia profesorov Jana Šálka a Václava Tlapáka je zameraná na využitie prírodných environmentálnych spôsobov čistenia znečistených povrchových a odpadových vôd a využívanie tekutých odpadov. Je rozdelená do 35 kapitol, v ktorých je obsiahnutých 1 45 názorných obrázkov a 64 tabuliek. Hlavnou úlohou publikácie je zoznámenie odbornej verejnosti so základnými spôsobmi usporiadania jednotlivých prírodných spôsobov čistenia. Publikácia je určená pre investorov zariadení na čistenie odpadových vôd, stredoškolských a vysokoškolských poslucháčov príslušných odborných zameraní.
Vypredané
20,60 € 21,68 €

Voda v domě a na chatě


Publikace je zaměřena na způsoby hospodaření se všemi používanými druhy vod, srážkovou, šedou z praní a umývání, odpadní hnědou, splaškovou včetně zneškodňování a využití bioodpadů, produkovaných v těchto zařízeních. V samostatných kapitolách autoři popisují způsoby jímání, úpravy a akumulaci vody, či její čištění a opětovné využití. Zaměřují se také na nevýhody a přednosti jednotlivých způsobů čištění.
Vypredané
3,56 € 3,75 €