Andrej Sándor

autor

Čchi - energie pro život a techniku


Autori sa pokúsili chronologicky zoradiť rôzne poznatky a skúsenosti ľudí od dávnoveku až dodnes o tom, čo vedeli o energii, z ktorej je vytvorený celý vesmír, Zem a všetko živé na nej. Tieto poznatky sa týkajú aj toho, ako túto energiu využívať pre upevnenie zdravia aj pre technické účely. Táto energia má rôzne mená a jedno z najrozšírenejších je "čchi".
Na sklade 1Ks
11,64 € 12,25 €