Šarišan

autor

Šarišan - Ja se neoženim CD


Pod oblačkom / Ej, povedal mi mili
Ja še ňeoženim
Išla bim na teňec / Dumace parobci
Verškom žeľenim
Ej, dumala moja mac
Hučala dubrava
Ferenc Joška
Vimietala ruru / Ej, naco su mi naco
Štiri koňe dva holubi / V tej Klukave hrajú
Čio ijdze dziefče
Medzi dvoma horami
Pusťte ňa mamičko / Bodaj psi valaľi
Stroji se čerešeň / Od prešova bije banda / Išla žena do mľina
Hrá: Ľudová hudba ŠARIŠAN

Spev: D. Šangriková (4), S. Adzimová (13), B. Begéniová (12), M. Lazúrová (3), D. Nováková (1), E. Sochová (1,13), M. Tomková (3), Ž. Jenčová (10), Zbor (1,3,4,6,8,12,13), Ľ. Šimčík (2,5,9), J. Saloka (5,7,9,11), L. Kišeľák (5,9)

Hudobná úprava: J. Saloka (2,5,6,9,13), Ľ. Šebej (7,11), V. Fedor (2,10), L. Kišeľák (3,4,12), M. Garbera (8,13)
Na sklade
10,44 € 10,99 €

Šarišan - Na Šarisu tak: 20 naj CD


Poza našo sadi
Otkašce mojej maceri
Viľeceli lastovičky / Ket som spala v komore / A na hure ožimina /Jaka še mi škoda stala
Povedaju ľudze
Ket sja močidelko močila
Hej, husare, husare
Konopa, konopa
Ňebudzem dobri, ňebudzem
A stala ja na našej kapure
Nechcem pradeno
V Raslavicoch
A dze idzeš šuhaju
Do nas chlapci, do nas
Prišol mi vohľadník
Išľi furmaňi
Chodzil do nas
Mala ja holuba / Dubi, dubi / A naco še za mnou vlačiš / Ešči raz hoja
Ket ja pujdzem orac
Išla baba do mľina / A poniže mľina
Mal som čtiri volky / Ket ja sebe...
A pod hajom / Hura, hura
Široko koreňe
Hrá: Ľudová hudba ŠARIŠAN

Spev:

J. Saloka (5,11,142,4), Ľ. Šimčík (2,6,11,18,20), A. Servická (10), B. Begéniová ), (11,16), S. Adzimová (12), D. Šangriková (16), P. Barila (17), Ž. Jenčová (17), J. Hrušovský (18), G. Markušová (17)

Ženská spevácka skupina (1,3,5,7,9,13,14,19,21)

Mužská spevácka skupina (8,15,22)
Na sklade
10,44 € 10,99 €

Šarišan - Nesieme Vám novinu: Vianočné koledy a piesne 2CD


CD 1

1. Tichá noc
2. Nesieme Vám novinu
3. Hľa Boh prišiel k nám, aleluja
4. Narodil sa Kristus Pán
5. Narodil sa Spasiteľ
6. Narodil sa Kristus v Betlehéme
7. Pastieri hore vstaňte
8. Počujte radosť utešenú
9. Panna čistá dnes Ježiša Krista porodila
10. Dnešný deň sa radujme
11. Presvätá panna Krista kolísala
12. Plesajme všetci ľudia
13. Aký je to svit
14. Veselé vianočné doby
15. Ležel bača na salaši
16. Ej hody, hody
17. Kedi jasná hviezda
18. Čudná to novina
19. Z panny pán Ježiš je narodený
20. V Betlehéme je teraz novina
21. Nebo so zemou teraz oslavujú
22. Ľudia všetci zaplesajte
23. Sláva buď Bohu v nebi
24. Keby ja mal mnoho peňez
25. Do hory, do lesa valasi / Povice nám pastuškovia
26. Ježiš še narodzil / Dajce, že nám dajce

CD 2

1. Počujete spievať zvony vianočné
2. Ježiško maličký
3. Čo to znamená
4. Sem, sem dieťatko
5. V Betlehéme novina
6. Dieťatko spanilé
7. Búvaj môj Ježiško
8. Aké to svetlo
9. Búvaj dieťa krásne
10. Spasi dieťa
11. Ježiškovi miláčkovi
12. Od nás dávno túžený
13. Vstávajte pastieri
14. Boha dnes hostí
15. Z trónu nebies vyšiel
16. Hľa, zástup zboru anjelského
17. Ó, chýr preblahý
18. Novina sa stala
19. Tichá noc
Na sklade
14,24 € 14,99 €

Šarišan - Do nás chlapci CD


1. Viľeceľi lastovički / Ket som spala v komore / A na hure oźimina / Jaka śe mi škoda stala

2. Čom kaľinko v ľeśe stojiš

3. Čarna huro, čarna

4. Močila vianek, močila

5. Ja koňi napajal / Daľeko, daľeko mamki mojej poľo / Otvor mi, mila dzerečka

6. Do nas, chlapci, do nas

7. Nepujdzem ja za kovaľa

8. Daľi sce mi, bože

9. Mala ja holuba / Dubi, dubi / A naco śe za mnu vlačiš / Ešči raz hoja

10. Koňu, koňu, čo śe rechceš

11. Ket ja pujdzem orac

12. Dbaj, mamko, dbaj

13. A prez toten Vicež / Belaveje śe ohniček / Ket ja s tebu nocki spala

14. Nechcem paradneho

15. Konopa, konopa

16. A za našu stodolečku / Opilam śe

17. Toto śvinske šire poľo / Ten hrabovski koscielek / Jak bi śe ta śvinska hura

Hrá Ľudová hudba Šarišan

Spievajú:

Helena Hyrošová (2, 13), Iveta Svitková (3, 12), Anna Poráčová (4, 7, 16), Anna Servická (8, 14), Žofia Jenčová (9), Gabriela Markušová (9), Pavol Barila (5, 9), Ľubomír Šimčík (11), Jozef Hrušovský (11), ženská spevácka skupina (1, 6, 10, 15, 17)

Hudobné úpravy:

Vincent Fedor (4, 7, 14, 16, 17), Jozef Hrušovský (2, 5, 8, 11, 13, 17), Ladislav Kišeľák (1, 3, 6, 10, 12, 15), Ján Saloka (9)
Na sklade
10,44 € 10,99 €

Šarišan - Basav mange, basav/Cigán hraj CD


So paľi mandar more kames / Čo ty, dievča chceš odo mňa
Aňi vodka, aňi rumos / Ani vodka, ani rum
Nane, že man, nane / Nemám že ja, nemám
Mangľom mange mire datar / Pýtala som od svojej mamky
Teme somas / Kde som bol?
Soske mange romňa / Načo mi je žena?
Bašav, mange, bašav / Zahraj že mi, zahraj
Tuka mište pro hadžos te pašlo / Dobre je ti na posteli ležať
Daje, daje kamav romes / Mamka, mamka, chcem muža
Nane man, nane / Nemám nikoho
Odoj tele, te Roma bašavel / Tam dole hrajú cigáni
More churde čhavore / Moje drobné deti
Mira romňa načumidav / Moju ženu nepobozkám
Miri romňi so mandar kamel / Žena moja, čo chceš odo mňa
Čhaje, čhaje, šukar sal / Dievča, dievča, pekné si
Aven Roma / Poď, Cigán
Phadžiľa, phadžiľa / Zlámala sa, zlámala
Motoris, motoris / Auto, auto
Šuki prajtin načerkinel / Suchý lístok sa nechveje
Andro pani lampašiš / Vo vode je lampáš
Andre tire kale bala / Do tvojich čiernych vlasov
Khere, khere / Domov, domov
So jekhvar bašade / Keď raz zahrali
Le more e brača / Zober, Cigán, vilou
Ko lahardžo la romňake / Kto tej žene prisahal
Džal o pani tele le porcha / Tečie rieka dole mestom
Khana geľom Bystricu / Keď som išiel do Bystrice
Grisko / Grisko
Účinkujú:

Primáš: Dezider Balog a.h. - primáš

Cimbal: Júlis Hudý a.h. - cimbál

Kontra: Ľudovít Balog a.h. - kontra

Ľudová hudba ŠARIŠAN (1-13): Ľ. Šimčík, J. Nogrády, I. Jánošová, M. Schvarcy, K. Mirossayová, Ľ. Kišeľák, P. Kušnír, M. Leško, P. Saloka, Ľ. Šebej

Sólový spev: Ľ. Šimčík (2,5,9), J. Saloka (7,11), Ľ. Šebej (2), D. Nováková (5), J. Gajdošová (1)

Ženská spevácka skupina (1-5, 6,8,10-13): D. Šangirková, D. Nováková, J. Timková, K. Bílá, Ľ. Kupčíková, Ľ. Pružinská, L. Štronecerová, L. Koložiová, M. Ďorďvá, M. Záletová, J. Gajdošová

Mužská spevácka skupina (5): L. Kišeľák, Ľ. Šebej, Ľ: Šimčík, M. Schvarcz

Hudobné úpravy: Ľ. Šebej (1,2,5,9), J. Saloka (3,7,10,11), L. Kišeľák (4), M. Garbera (6,12), J. Piroh (8,13)
Na sklade
10,44 € 10,99 €

Šarišan - Hore maliňákom CD


Zahradka, zahradka
Hore doľinu
Hej, bašovniarske dzievky
Hoč bi mi davaľi
Bože, Bože, što to je
Bulo bi bačovi
Na poľu, na poľu
Hore maľiňakom
Ej, ať koli ja pasla
Primaše
Ftedi ši mi mila
Ej, mam ja zubi zlate
Mamko moja, vidajce me
Hrá: Ľudová hudba ŠARIŠAN – Ľ. Šimčík, J. Nogrády, O. Kandráč, M. Sirka, Ľ. Šebej, P. Saloka, P. Škerlík, M. Lešeko, M. Petráš, P. Kušnír, L. Kišeľák, V . Fedor a.h., J. Piroh a.h.

Spieva:

Sólo spev: J. Saloka (5,11,14), Ľ. Šimčík (11,14), S. Adzimová (5)

Ženská spevácka skupina: V. Krivošová, K. Bílá, D. Šangriková, D. Nováková, S. Adzimová, J. Timková, Ľ. Pružinská, I. Hricová, R. Sušková, , Ľ. Kupčihová

Mužská spevácka skupina: J. Saloka, Ľ. Šimčík, V. Fedor, L. Kišeľák

Hudobné úpravy: J. Saloka (2,5,8,13), Ľ. Šebej (4,10,11,18), V. Fedor (1,4,7,14), L. Kišeľák (3,9,16), M. Garbera (6,12,15,17)
Na sklade
10,44 € 10,99 €

Šarišan - Široko korene CD


1. Mal som čtiri volky / Ket ja sebe...

2. A ked ja dvor vimietala / Ňechoc za mnu

3. Ket ja koňa pojil

4. Chodzil do nas

5. Ňeľub, dzivče, ňeľub

6. V Raslovicoch

7. Ket zahraju f tej ľipňickej saľe

8. Ňiže Jakubovjan

9. Sušedovo še hňivaju

10. Jedna žena muža bila

11. Kračunovske krucene

12. Dunaj, Dunaj

13. Hej, mam koňička vraneho

14. Vichodzi slunečko

15. Išla Hanička

16. Aňi ja še ňevispala

17. A pod hajom / Hura, hura

18. Široko koreňe

Hrá Ľudová hudba Šarišan

Spievajú:

Ľ. Šimčík (1, 6, 11, 13), H. Hyrošová (2, 15), J. Šoltis (3, 5, 8, 9), B. Begéniová (4, 6, 11, 14), D. Šangriková (4), M. Lazúrová (7), M. Tomková (7), D. Nováková (8), J. Timková (8), ženská spevácka skupina (10, 12, 16, 17), ľudová hudba Šarišan (18)

Hudobné úpravy:

J. Saloka (1, 4, 6, 7, 8, 10), V. Fedor (2, 11, 15, 16), Ľ. Šebej (5), M. Garbera (3, 9), J. Hrušovský (1,18), L. Kišeľák (12, 13, 14, 17)
Vypredané
10,44 € 10,99 €

Šarišan - Nebudzem dobri, nebudzem CD


1. A stala ja na našej kapure

2. Išľi furmaňi

3. Poza našo sadi

4. Išla mľinarečka / Nebrance mi mamo

5. Povedaju ľudze

6. Ach jaka ja ňesčesľiva

7. Ket ja močidelko močila

8. Sadzi dzifče

9. Ňebudzem dobri, ňebudzem

10. Kebi ňe ja, abo ňe ti

11. Otkašce mojej maceri

12. Ňemam ja frajera

13. Z brezoveho dreva / Dumace parobci

14. Ket ja išol fčera večar

15. A dze idzeš šuhaju

16. Prišol mi vohľadník

17. Hoc som ja svojski sin

18. Išla baba do mľina / A poniže mľina


Hrá: Ľudová hudba ŠARIŠAN – Ľ. Šimčík, J. Nogrády, K. Mirossayová, M. Schwarcz, M. Lešeko, A. Levricová, P. Kušnír, Ľ. Šebej, P. Saloka, L. Kišeľák

Sólo: J. Saloka (5,11,14), Ľ. Šimčík (11,14), S. Adzimová (5)

Ženská spevácka skupina: D. Šangriková, D. Nováková, S. Adzimová, J. Timková, Ľ. Pružinská, I. Hricová, R. Sušková, K. Bílá, Ľ. Kupčihová

Mužská spevácka skupina: J. Saloka, Ľ. Šimčík, V. Fedor, L. Kišeľák
Vypredané
10,44 € 10,99 €

Šarišan - Keď sebe zaspivame CD


1 Stroji Se Čerešeň, Od Prešova Bije Banda, Išla Žena Do Mlina 5:34
2 Pusťte Ma Mamičko, Bodaj Psi V Valali 5:37
3 Vimietala Ruru 2:43
4 Čijo Idze Dziefče 2:54
5 Ja Se Ňeožeňim 2:36
6 Teme Somas - Kde Som Bol?, Soske Mange Romňa - Načo Mi Je Žena, Bašav Mange, Bašav - Zahraj Že Mi Zahraj 3:43
7 Khere, Khere - Domov, Domov, So Jakhvar Bašade - Keď Raz Zahrali 4:06
8 Kana Geľom Bystricu - Keď Som Išiel Do Bystrice, Grisko - Grisko 3:42
9 Ej, Ať Koli Ja Pasla 3:37
10 Hore Maľiňakom 3:35
11 Hoč Bi Mi Davaľi 3:34
12 Ej, Mam Ja Zubi Zlate 1:41
13 Hore Doľinu 2:09
14 Primaše 5:25
Vypredané
10,44 € 10,99 €

Šarišan/Kandráčová - Narodil sa Kristus v Betleheme CD


Tichá noc
Nesiem vám noviny
Hľa, Boh prišiel k nám, aleluja
Narodil sa Kristus Pán
Narodil sa Spasiteľ
Narodil sa Kristus v Betlehéme
Pastieri hore vstaňte
Počujte radosť utešenú
Panna čistá dnes Ježiša Krista porodila
Dnešný deň sa radujme
Presvätá panna Krista kolísala
Plesajme všetci ľudia
Aký je to svit
Veselé vianočné doby
Ležel bača na salaši
Ej hody, hody
Kedi jasná hviezda
Čudná to novina
Z panny Pán Ježiš je narodený
V Betlehéme je teraz novina
Nebo so zemou teraz oslavujú
Ľudia všetci zaplesajme
Sláva buď Bohu v nebi
Keby ja mal mnoho penež
Do hory, do lesa valasi / Povice nám pastuškovia
Ježiš še narodzil / Dajce že nám dajce
Spevajú: Monika Kandráčová, Detská spevácka skupina Radosť – Bardejov, Ženská spevácka skupina Šarišan

Hrá Ľudová hudba Šarišan

Výber piesní: Monika Kandráčová, Milan Kandráč

Aranžmá: Vincent Fedor, Ladislav Kišeľák, Ján Saloka
Vypredané
10,44 € 10,99 €

Šarišan/Kandráčová - V Betleheme novina: koledy CD


Slovenské vianočné koledy a piesne v podaní Moniky Kandráčovaj a folklórnej skupiny Šarišan prispejú k príjemnej vianočnej atmosfére vo vašich domovoch.

1. Počujete spievať zvony vianočné

2. Ježiško maličký

3. Čo to znamená

4. Sem sem dieťatko

5. V Betleheme novina

6. Dieťatko spanilé

7. Búvaj môj Ježiško

8. Aké to svetlo

9. Búvaj dieťa krásne

10. Spasi dieťa

11. Ježiškovi Miláčkovi

12. Od nás dávno túžený

13. Vstávajte pastieri

14. Boha dnes hostí

15. Z trónu nebies vyšiel

16. Hľa zástup zboru anjelského

17. Ó, chýr preblahý

19. Novina sa stala

20. Tichá noc

Spieva: Monika Kandráčová

Ondrej Kandráč

Ľubomír Šimčík

Ženská spevácka skupina Šarišan

Mužská spevácka skupina Šarišan

Detský spevácky zbor Zvonček pri ZUŠ M. M. Prešov

Hrá: Ľudová hudba Šarišan

Aranžmány: Ján Saloka

Vincent Fedor

Ladislav Kišelák

Ľubomír Šebej

Vladimír Ľjubimov

Výber piesní: Monika Kandráčová

Milan Kandráč
Vypredané
10,44 € 10,99 €