John Sarno

autor

Liečba bolesti chrbta


Trpíte opakujúcimi sa bolesťami chrbta, krčnej chrbtice či ramien? Musíte sa o svoj chrbát špeciálne starať? Obmedzuje vás bolesť chrbta v každodennom živote? Ak áno, možno aj vy trpíte syndrómom napätej myozitídy. To sa však dá zmeniť. Priekopnícky výskum v tejto oblasti, ktorý viedol americký lekár John E. Sarno, mnohým pacientom efektívne pomohol prekonať ich ťažkosti s chrbtom. Vo svetovom bestselleri Liečba bolesti chrbta vás Dr. Sarno naučí, ako rozpoznať stres a iné psychologické faktory spôsobujúce bolesti chrbta a popíše, ako sa uzdraviť vlastnými silami – bez liekov, operácie, či cvičenia. Zistíte: • prečo úspešní a vnútorne motivovaní ľudia majú vyššie riziko vzniku bolesti chrbta, • že úzkosti a potlačovaný hnev spúšťajú svalové kŕče, • prečo doposiaľ mnohí ľudia akceptujú bolesti chrbta ako nevyhnutnú a nezvratnú súčasť života.Pomocou anamnéz a výsledkov hĺbkového výskumu mysle a tela vás Liečba bolesti chrbta naučí rozoznať korene syndrómu napätej myozitídy, spracovať spojitosti mentálnej a fyzickej bolesti a okamžite naštartovať proces liečenia.
Na sklade 4Ks
11,31 € 11,90 €

Uzdravení od bolesti zad


Trpíte opakujícími se bolestmi zad, krční páteře a ramen? Musíte o svoje záda pečovat? Omezuje vás bolest zad v běžném životě?Pokud ano, možná také trpíte syndromem zánětu svalů z napětí. To všechno můžete změnit. Průkopnický výzkum v této oblasti, vedený americkým lékařem Johnem E. Sarnem, mnohým pacientům pomohl efektivně překonat jejich těžkosti se zády.Ve světovém bestselleru Uzdravení od bolesti zad vás Dr. Sarno naučí, jak rozeznat stres a jiné psychologické faktory způsobující bolesti zad a popíše, jak se uzdravit vlastními silami – bez léků, operace, nebo cvičení.Zjistíte: - proč úspěšní a vnitřně motivovaní lidé mají vyšší riziko vzniku bolesti zad, - že úzkosti a potlačovaný hněv spouštějí svalové křeče, - proč mnozí lidé akceptují bolesti zad jako nevyhnutelnou a nezvratnou součást života.Pomocí anamnéz a výsledků hloubkového výzkumu mysli a těla vás Uzdravení od bolesti zad naučí rozeznat kořeny syndromu zánětu svalů z napětí, zpracovat spojitosti mentální a fyzické bolesti a okamžitě nastartovat proces léčení.
U dodávateľa
13,35 € 14,05 €